Nieuws

Algemeen | 23 jan 2018

Goed nieuws over longziekten, Minder medicijnen nodig bij COPD

Frits Franssen (43) is longarts en medisch coördinator in CIRO, een centrum dat zich toelegt op gespecialiseerde behandelingen voor ­patiënten met chronische longziekten. Hij is gespecialiseerd in chronisch obstructief longlijden (COPD) en long­revalidatie. Hij werkt ook
bij het Maastricht UMC+.

Twee derde van de mensen met COPD blijft stabiel
Frits Franssen: “We hebben ontdekt dat COPD niet altijd betekent dat de ziekte steeds ernstiger wordt. Eerst was de diagnose bijna een soort dood­vonnis: je gaat steeds verder achteruit. Nu weten we dat die achteruitgang maar bij een derde deel van de mensen met COPD optreedt. Bij het grootste deel van de mensen blijft de ziekte dus stabiel: hun longfunctie gaat niet versneld achteruit. Nog meer goed nieuws: we hebben ontdekt dat een gezonde leefstijl – afvallen en bewegen – de achteruitgang van de longfunctie ook kan remmen.”

Voordeel voor de patiënt: COPD betekent niet meer dat je steeds ­zieker wordt.

Er wordt steeds meer ­bekend over het verband tussen astma en COPD
Frits Franssen: “We krijgen steeds meer aanwijzingen dat COPD veel vroeger ontstaat dan we dachten. Wie als kind al astma had, heeft een vier keer hogere kans op COPD. We kunnen daar in de behandeling op inspelen. Bijvoorbeeld door kinderen met astma al intensiever te behandelen met medicijnen. En ­natuurlijk door nog meer erop te hameren dat ze niet moeten beginnen met roken. Tegelijkertijd ontdekken we dat COPDpatiënten te vaak pufjes met ontstekingsremmers krijgen, terwijl die niet zinvol zijn als iemand bijna nooit longaanvallen heeft. We kunnen die medicijnen best vaak stoppen, want die geven allerlei bijwerkingen, zoals een grotere kans op longontsteking, blauwe plekken en schimmelinfecties in mond of keel.”

Voordeel voor de patiënt: nieuwe kennis van longziekten zorgt voor een beter afgestemde behandeling van de klachten.

Gemakkelijker ademhalen bij ernstige COPD
Frits Franssen: “Er zijn steeds meer nieuwe technieken voor de behandeling van ernstige COPD. Omdat de uitademing niet goed verloopt, blijft er restlucht achter in de longen. Mensen blazen zichzelf als het ware op en worden daardoor kortademig. In het UMCG in Groningen was er al een doorbraak met ventieltjes die via een relatief kleine ingreep in de luchtwegen kunnen worden geplaatst. Nu zijn er ook behandelingen met thuisbeademing, waardoor mensen met ernstig COPD minder vaak in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen en langer leven.”

Voordeel voor de patiënt: de kwaliteit van leven én de levensverwachting verbeteren bij ernstige COPD.

Tip van Frits Franssen
“Stoppen met roken is het belangrijkst als je COPD hebt. Maar zorg ook voor zo veel mogelijk beweging. En: let op je gewicht. Mensen met COPD zijn óf vaak te mager óf te zwaar. De gouden ­middenweg bewandelen is het beste voor je gezondheid.”
Bron: https://www.gezondheidsnet.nl/astma-en-copd/goed-nieuws-over-longziekten-0

Algemeen | 22 mei 2018

Inclusie onderzoek Ernstig Astma, laagland versus hooggebergte behandeling, voltooid!

De inclusie voor het onderzoek naar de effectiviteit (op korte en lange termijn) van behandeling van patiënten met ernstig astma in het hooggebergte vergeleken met zeeniveau is gesloten. Het bestuur van de VND en de longartsen van het NAD en Merem willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en betrokkenheid.

Algemeen |

Ziekenhuizen beter voorbereid om ziekenhuisinfecties te voorkomen

Elk jaar sterven er meer mensen aan ziekenhuisinfecties dan aan ongevallen in het verkeer. Voor de derde keer sinds 2015, analyseerde Sciensano de kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in 104 Belgische ziekenhuizen.

Algemeen | 21 mei 2018

Kabinet gaat verkoop rookvrije sigaretten aan banden leggen

Voor apparaatjes die tabak verhitten en volgens de tabaksindustrie minder schadelijk zijn dan ‘gewoon roken’, gaan dezelfde regels gelden als voor gewone tabaksproducten. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) komt met een leeftijdsgrens en een reclameverbod voor dit soort producten, die ook wel bekendstaan als rookvrije sigaretten.

Algemeen | 20 mei 2018

‘Grotere kans vroegtijdige dood voor fysiek actieve werknemers’

Amsterdam, Mensen die voor hun werk fysiek actief zijn hebben een 18% hogere kans om vroegtijdig te overlijden. Dit concluderen onderzoekers van VUmc op basis van hun onderzoek waarbij ze informatie van bijna tweehonderdduizend proefpersonen uit dertien landen hebben gecombineerd. Het artikel is vandaag verschenen in het gerenommeerde vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Algemeen | 19 mei 2018

Gekweekte luchtwegcellen geschikt onderzoeksmodel voor astma en COPD

Astma en COPD zijn geen losse ziekten, maar verzamelnamen voor meerdere ziektebeelden die allemaal tot vergelijkbare symptomen leiden. Promovendus Tinne Mertens kwam erachter dat in het laboratorium gekweekte luchtwegcellen geschikt zijn te bepalen welk medicijn goed werkt voor welke patiënt. Met deze aanpak kunnen onnodige dierproeven worden voorkomen. Mertens promoveerde op 9 mei 2018.

Algemeen | 18 mei 2018

Uw genen, uw gezondheid. Wat wil u echt weten?

Uw genen, uw gezondheid. Wat wil u echt weten?

Welke ziektes kan ik in de toekomst krijgen? Hoe komt het dat ik nu deze ziekte heb?

Zit het in mijn familie?

Astma is vaak erfelijk. … Onderzoek heeft uitgewezen dat astma vaak in de familie zit.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling “Community Genetics” van het VU medisch centrum zoekt het VUMC

mensen die mee willen doen aan een groepsdiscussie over de toekomst van genetische testen voor ziektes.

Ontvang de nieuwsbrief