De bevalling

Binnenkort hier meer informatie te vinden over dit onderwerp

 

Algemene vragen

Wij hebben, samen met de Long Alliantie Nederland (LAN), een astmatest ontwikkeld. Hieraan hebben longartsen, huisartsen, kinderlongartsen en longverpleegkundigen aan mee gewerkt. Deze test is ontworpen om het bewustzijn over de mate van hinder van je astma te vergroten. Als je deze test hebt ingevuld ontvang je tips om de last van je astma te verminderen. Zie nederland-davos.nl/astmatest

Astma is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door ontsteking van de luchtwegen, waarbij het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen geïrriteerd en ontstoken raakt en kan opzwellen. Hierdoor kunnen de luchtwegen nauwer worden, daarnaast kunnen de spieren die om de luchtwegen heen liggen ook nog eens samentrekken waardoor de luchtwegen nog meer vernauwen. Dit kan gepaard gaan met klachten van o.a. benauwdheid, druk op de borst, hoesten en piepen.
De nauwere luchtwegen met zwelling en slijmvorming aan de binnenkant van de luchtwegen zorgen ervoor dat er minder lucht tegelijk door de luchtwegen kan worden verplaatst. Het verplaatsen van lucht door de luchtwegen kost dan meer moeite (met name het uitademen gaat dan moeizaam) door een hogere luchtwegweerstand. In sommige gevallen kan dit leiden tot een piepende ademhaling.
De chronische ontsteking kan de ene keer meer aanwezig zijn dan de andere keer. Daarnaast kunnen de luchtwegen ook nog acuut reageren als ze in aanraking komen met prikkels, waardoor er een acute reactie ontstaat met snelle toename van klachten. Dit kan dan soms tot een astma aanval leiden, al dan niet gepaard gaande met een piepende ademhaling.

De basisbehandeling bij astma bestaat uit inhalatiecorticosteroïden en luchtwegver- wijders. Inhalatiecorticosteroïden zorgen voor afname van de ontsteking in de luchtwegen, luchtwegverwijders zorgen voor ontspanning van de spieren om de luchtwegen waardoor de luchtwegen weer ruimer worden.

Marieke Drijver,
Longarts NAD

FeNo meting is een van de longfunctietesten. De hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht zegt iets over de mate van ontsteking in de luchtwegen. FeNO kan een toegevoegde waarde hebben bij de diagnosestelling. Door middel van een FeNO meting kan ook bekeken worden of de behandeling van astma effect heeft. 

FeNO staat voor Fractional exhaled Nitric Oxide. Dit is de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitgeademde lucht. De aanwezigheid van stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht is een verschijnsel van eosinofiele inflammatie bij astma. In de neus en sinussen zijn de NO-waarden hoog, in de lagere luchtwegen laag. (FeNO) kan bij volwassenen en kinderen gemeten worden. De hoeveelheid NO is groter als er een ontsteking in de luchtwegen zit.

FeNO is verhoogd bij astma en wordt door diverse factoren beïnvloed. Bij de diagnostiek van astma kan het meten van FeNO een toegevoegde waarde hebben, naast spirometrie. FeNO blijkt ook een goede maat voor astmacontrole. Wanneer op geleide van FeNO wordt behandeld met inhalatiemedicijnen, wordt een betere controle bereikt, zonder dat hogere doses medicatie nodig zijn.

Bronnen:
Baseline FeNO as a prognostic biomarker for subsequent severe asthma exacerbations in patients with uncontrolled, moderate-to-severe asthma receiving placebo in the liberty asthma QUEST study: a post-hoc analysis – ERS – European Respiratory Society (ersnet.org)
‘Inflammometrie’ met stikstofmonoxide in uitademingslucht: een nieuw onderzoek bij longaandoeningen (ntvg.nl)
150-7.pdf (ariez.nl)

Astma test

Kun jij alles met je astma?

Doe hier de test

Ontvang de nieuwsbrief