VND & NAD Eerste resultaten hooggebergteonderzoek

Eerste resultaten hooggebergteonderzoek

Mensen die opgenomen geweest, weten het uit ervaring. Klachten verminderen en kwaliteit van leven verbetert na een intensieve behandeling. Verzekeraars willen echter een wetenschappelijke onderbouwing om een oordeel te kunnen geven of deze vorm van behandeling moet blijven bestaan.  De eerste – positieve – uitslagen zijn er intussen.

In ons laatste nummer van Reactie stond een uitgebreid artikel over de uitkomsten. Lees hier het online het volledige artikel over Uitslagen Hoogegergte onderzoek.