Allergie

Huisdierenallergie

Indien u een erfelijke allergische aanleg heeft, dan kunt u na enige tijd te zijn blootgesteld aan specifieke stoffen (“prikkelstoffen of “allergenen”) hierop vreemd reageren. Mensen zonder die aanleg doen dit niet. Uw lichaam reageert dus ongewoon op gewone dingen in uw omgeving. Dit noemen we een allergische reactie. Zo’n allergie kan bestaan voor o.a. stuifmeel van grassen en planten, mijten, sporen van schimmels en ook voor huidschilfers van (huis)dieren. Allergie is erfelijk. Men kan alleen allergisch worden als men er de aanleg van een of beide ouders voor heeft meegekregen. Deze aanleg kan zich pas tot een allergie ontwikkelen, als men gedurende zekere tijd wordt blootgesteld aan de allergenen die allergie bewerkstelligen.

Allergische reactie
De verschijnselen die kunnen optreden bij een (huis)dieren-allergie zijn gevarieerd: niezen, hoesten, piepende ademhaling, jeuk aan de ogen en oren, opgezette ogen en gezicht, en wat betreft de huid: uitslag, bulten en eczeem. Deze verschijnselen treden echter lang niet altijd samen op. Het is belangrijk te weten , dat men wat betreft de luchtwegen op twee manieren kan reageren:

1. Directe allergische reactie
Deze treedt op binnen 20 minuten en is meestal kortdurend
(=/- 1-2 uur). De klachten zijn meestal niet ernstig en gaan vanzelf over als men niet in de omgeving van het dier blijft. Wat betreft de neus b.v. herkent men de vroege reactie aan niesbuien en hevige neusloop.

2. Late allergische reactie
Deze is meestal hevig. Na herstel van de eerste, korte, lichte aanval is men meestal moe en humeurig. Dit zijn de voorboden van een hevige allergie-aanval. Soms komt deze aanval pas 6 tot 12 uur na het contact met het dier tot uiting. Zo’n late reactie kan vele uren tot ruim een dag duren. Aangaande de neus b.v. herkent men de late reactie aan een “verstopte neus”, een typische nasale stem en een ademhaling door de mond.

Verder onderscheiden wij nog de volgende twee mogelijkheden:
A) Gecombineerde allergische reactie
Het is mogelijk dat de patient en een vroege- en een late reactie krijgt. Dit noemt men een gecombineerde reactie.
B) Geïssoleerde allergische reactie
Het is ook mogelijk dat men alleen een late reactie krijgt zonder een vroege. Bijvoorbeeld: een kind kan overdag bij het spelen met dieren klachtenvrij zijn, maar ’s nachts een astma-aanval krijgen. Dit noemt men een geïsoleerde late allergische reactie.

Op welke dieren kun je reageren?
Alle behaarde dieren spelen, allergologisch gezien, een rol. Dieren met veren in mindere mate. Het gaat hierbij om de huidschilfers en uitscheidings- producten als urine en speeksel. De huidschilfers zijn zo fijn, dat ze dagen in de lucht kunnen blijven hangen. Een hamster in de andere hoek van het huis zetten is bijvoorbeeld als maatregel onvoldoende. Er zijn voorbeelden genoeg:

– Kattenhuidschilfers kunnen aan de kleding van grootmoeder blijven kleven, waardoor 100 km verderop kleinkinderen klachten aan de ogen krijgen wanneer oma ze knuffelt.
– Vloerbedekking waarin paardenhaar verwerkt is, kan nog voldoende paardenhuidschilfers bevatten om het erop spelende kind allergisch te maken voor paarden. De intensieve fabrieksbewerking heeft de allergiserende eigenschappen niet kunnen verwijderen. Dit geldt evenzeer voor opgezette dieren, koeienhuiden, konijnenvellen, bontmantels enz.

Bepaalde behaarde dieren zijn berucht om hun zeer sterk allergiserend vermogen: kat, konijn, cavia, hamster, alsook paarden, pony’s en runderen. Dieren met veren, zoals parkieten, kanaries etc. allergiseren minder sterk. Honden vormen een gelukkige uitzondering en worden over het algemeen goed verdragen, evenals geiten schapen en varkens. Het veiligst lijken waterdieren, zoals eenden. Omdat de huidschilfers groot en vettig zijn, dwarrelen die niet lang in de lucht. Meestal is men allergisch voor een diersoort. Slechts uitzonderlijk spelen rasfactoren binnen een bepaalde diersoort een rol.

Behandeling
1. saneren
Saneren is het vermijden van prikkels (letterlijk: gezond maken). Prikkels
vermijden is naast medicijngebruik een van de belangrijkste onderdelen van
de behandeling bij astma. Saneren is ingrijpend en ingewikkeld. Roep
daarom altijd de hulp in van een gespecialiseerde longverpleegkun-
dige. Uw (long)arts kan u daarbij verder helpen. Als algemene regel: zoveel
mogelijk het contact met dieren vermijden, geen sterk allergiserende dieren
houden binnenshuis en helemaal nooit in de slaapkamer. Probeer tevens het
contact met andere allergenen te vermijden. Zij dragen bij aan de totale
allergie-prikkel. Onder bepaalde voorwaarden is een bijdrage in de kosten
mogelijk. Meer informatie over saneren elders op deze site.

2. Behandeling met geneesmiddelen
Om allergische reacties te voorkomen, wanneer diercontact niet vermeden kan
worden.
Om een reeds bestaande allergische reactie te onderdrukken. Sommige
geneesmiddelen hebben echter ongewenste bijwerkingen.

3.  Hyposensibilisatiekuur
Dit is een behandeling d.m.v. een reeks onderhuidse injecties met de stof
waarvoor men allergisch is. Het lichaam wordt zo gestimuleerd tot het
opbouwen van weerstand tegen de allergie.

4. Combinatie van behandeling 1,2 en 3.

Ontvang de nieuwsbrief