Allergische brochopulmonale aspergillose (ABPA)

ABPA: Wat is het?
Allergische brochopulmonale aspergillose, kortweg ABPA, is een ernstige allergie voor de veel voorkomende schimmel aspergillus. Voor gezonde mensen kan deze schimmel geen kwaad, maar bij sommige mensen met astma of CF kan deze schimmel een ernstige allergische reactie veroorzaken.

Klachten en symptomen
Veel voorkomende klachten die kunnen optreden bij patiënten met ABPA lijken erg op ernstige astmatische klachten.
* Benauwdheid
* Piepende ademhaling
* Hoesten
* Slijm ophoesten
In sommige gevallen ervaren mensen ook klachten als koorts, het ophoesten van bloed en een algemeen ziek gevoel. ABPA kan flinke schade aan uw longen veroorzaken

Diagnose
Omdat de symptomen van ABPA erg veel overeenkomsten hebben met de klachten van (ernstig) astma is het stellen van een diagnose moeilijk. Bij vermoeden van ABPA door uw arts wordt er vaak een combinatie van onderzoeken gedaan om ABPA vast stellen of uit te sluiten. Hierbij moet u denken aan een slijmonderzoek, longfoto, CT-scan, bloedonderzoek, longfunctieonderzoek en een allergiehuidtest.

Behandeling
ABPA wordt meestal behandeld met corticosteroïden (bv. prednison, prednisolon) en antimycotica (bv. itraconazol, voriconazol of posaconazol) of een combinatie hiervan. Deze behandeling is gericht op het verminderen van de schimmel in uw lichaam en het onderdrukken van de allergische reactie van het lichaam op de schimmel waardoor de klachten afnemen. Het geheel bestrijden van de schimmel is lastig omdat deze zo veel voorkomt en ook snel weer in uw longen kan zitten.

Behandeling met omalizumap
Er zijn de afgelopen jaren een aantal kleinschalige onderzoeken geweest naar het effect van de biological omalizumap op longpatiënten (patiënten met cystic fibrosis of astma) met ABPA. Deze onderzoeken laten een vermindering van allergische reacties en klachten zien na behandeling met omalizumap. Resultaten van grootschalig onderzoek en onderzoek naar de lange termijn effecten zijn er echter nog niet.