Bestuursleden Gezamenlijk de schouders eronder

 

Bestuursleden VND

De leden van het bestuur zijn geselecteerd op basis van een profielschets. Leden van het bestuur hebben o.m. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, het vermogen om in teamverband te kunnen en willen werken, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het versterken van het imago van de VND en zijn maatschappelijk actief.

De leden van het bestuur ontvangen jaarlijks een vast bedrag bij wijze van onkostenvergoeding. Het forfaitaire bedrag is gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en bedraagt 50% van de op basis van dit besluit vastgestelde vergoeding.

Werknemers:
– M. Rüegg-Orta  / Beleidsmedewerker/bestuurssecretaris 22 uur per week in dienst sinds 15.08.1984
– M. Poulissen-Erinkveld / Projectleider Zorg Zeldzame Longziekten, in dienst sinds 01.12.2017, gedetacheerd vanuit Longfonds 50% – 18 uur per week.
Deze medewerkers vallen onder de cao Longfonds.

 

 

 

Het bestuur staat hiernaastop de foto. Van links naar rechts: Frank Weller, Margret Smits, Elselien de Zaaijer, Ineke van Dijk, Angelique Huis en Barend de Graaff.  Wil je weten wat hen motiveert als bestuurslid? Hieronder stellen de bestuursleden zich voor!

Bestuursleden stellen zichzelf voor

Frank Weller,   bestuurslid sinds 20.06.2015
Functie: voorzitter, aandachtsgebied binnen bestuur: strategie/ medische zaken
Waarom wilde je in het bestuur van de VND? Al sinds studententijd betrokken bij de zorg van mensen met astma en het NAD (als onderzoeker, later bestuurder). Enthousiasme van de vrijwilligers geeft energie! 
Waar krijg jij het Spaans benauwd van? Als ik te laat kom. 
Waar kom jij op adem? In mijn zeilboot.  

Margret Smits, bestuurslid sinds 23.06.2018
Functie: Penningmeester – Aandachtsgebied: Financiën
Waarom wilde je in het bestuur van de VND? Hoewel veel mensen de financiën niet het leukste onderwerp vinden om over te praten, is het wel een heel belangrijk onderwerp. Met voldoende geld, kun je een heleboel goede dingen doen binnen de VND.
Waar krijg jij het Spaans benauwd van? Als mijn navigatiesysteem in de auto het af zou laten weten. Ik vertrouw blind op dat systeem  en zonder zou ik continue verdwalen en te laat komen.  

Elselien de Zaaijer, bestuurslid sinds 23.06.2018, 
Aandachtsgebied binnen bestuur: PR & communicatie en vrijwilligersbeleid.
Waarom wilde je in het bestuur van de VND? Ik vind het belangrijk dat er een patiëntenvereniging is die opkomt voor mensen met ernstig en moeilijk behandelbaar Astma, een relatief kleine groep met grote problemen.
Welk boek heb jij in een adem uitgelezen? De achtervolging van Benjamin Grossmann geschreven door Robert Fish. Eng en bizar dat je sympathie krijgt voor de hoofdpersoon…  

Ineke van Dijk-Hoen, bestuurslid sinds 08.10.2011
Functie:  Vice-voorzitter  – Aandachtsgebied: medische zaken en belangenbehartiging
Waarom wilde je in het bestuur van de VND? Mijn ervaring als apotheekhoudend huisarts én ernstig astma patiënt hebben mij ertoe gebracht  om me binnen het bestuur van de VND in te zetten voor de belangen van de ernstig astmapatiënt. 
Waar krijg jij het Spaans benauwd van? Van dubbele agenda’s…
Welk boek heb jij in een adem uitgelezen? ‘Kronkelpad’ van Irma Joubert.  
Waar kom jij op adem? In Davos met een goed boek als ik naar dat ene prachtige plekje ben gewandeld, gefietst of geskied, of gewoon languit op de bank en tv kijkend naar een doktersserie.

Angelique Huis, bestuurslid sinds 23.06.2018
Aandachtsgebied: PR en communicatie en vrijwillgersbeleid
Waarom wilde je in het bestuur van de VND? Ik vind het belangrijk om iets te kunnen bijdragen aan een patiëntenvereniging die opkomt voor mensen met ernstig en/ of moeilijk behandelbaar astma. Dit is een kleine groep mensen met vaak grote zorgen. 
Waar kom jij op adem?  Ik kom thuis tot ontspanning als ik lekker met mijn kinderen, Jasmijn en Quintijn, op de bank zit en tv kijk, lees of haak. Of als wij samen een spelletje spelen als Catan. In de zomer kan ik geweldig ontspannen op mijn volkstuin. Hier kan ik fantastisch in mijn tuin wroeten, en boek lezen of heerlijk ’s avonds slapen onder het geluid van uilen en andere vogeltjes.  

Barend de Graaff, bestuurslid sinds 24.06.2017
Functie:  secretaris  –Aandachtsgebied binnen bestuur: vanuit zijn juridische achtergrond kritisch kijken naar de wijze waarop VND als organisatie formeel intern en extern opereert. Is betrokken bij het archief en vervangt de secretaris indien deze afwezig is.
Waarom wilde je in het bestuur van de VND?  Al in het eerste gesprek waarin werd gewezen op de vacature werd duidelijk dat het bestuur van VND iemand nodig heeft met een brede juridische achtergrond. Ik was sinds het voorjaar van 2017 met pensioen na bijna veertig jaar actief als bedrijfsjurist en met die achtergrond in staat om de organisatie van VND te ondersteunen.
Waar krijg jij het Spaans benauwd van? Spaans benauwd = “het erg benauwd hebben, veel pijn lijden”. Ik ben bevoorrecht met het hebben van gezonde longen.
Welk boek heb jij in een adem uitgelezen? Het Verraad van Benschop (auteur: Bram de Graaf)  
Waar kom jij op adem? Ik fiets al jaren iedere zondagochtend op de racefiets in een wielertoerclub. Een van de voor mij betere mogelijkheden om goed te ontspannen.   

 

 

Ontvang de nieuwsbrief