De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) wil de belangen van mensen met (ernstig) astma behartigen. Het uitgangspunt van de vereniging is het streven naar een situatie waarin mensen met (ernstig) astma een goede kwaliteit van leven hebben en dus minimale hinder ondervinden van hun aandoening. We zijn een vereniging waar een ieder zich vrij voelt om zijn of haar ervaringen en kennis te delen. Dit kan online, maar ook op onze leden dag of patiëntencontactdag.

 

 

Activiteiten

De vereniging zet zich onder andere in voor het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma. Wij doen dit op diverse manieren zoals het informeren over nieuwe en reeds bekende behandelmethodes. Tevens komen wij op voor de belangen voor mensen met (ernstig) astma binnen grotere instanties zoals de LAN en het Longfonds.

 

Voorlichting over (ernstig) astma en de behandeling hiervan. Wij doen dit onder meer via de eigen website, ons magazine REACTIE!, onze maandelijkse nieuwsbrief en ons voorlichtingsteam.

 

Juridische / financiële ondersteuning onder andere bij het niet verkrijgen van een machtiging voor hooggebergtebehandeling in het Nederlands Astmacentrum Davos, terwijl deze opname wel is geïndiceerd door een longarts.

Organiseren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, zoals het Hoogland-laagland onderzoek en de CaReQol. Dit is de eerste vragenlijst die is gemaakt als PROM, waar de patiënt centraal staat. Hij  meet hoe iemand zijn/haar gezondheid ervaart en kan voor en na longrevalidatie worden gebruikt.

Betrokken bij de herziening van de richtlijn ernstig astma. Dit gebeurt tweeledig. Enerzijds zijn er ervaringsdeskundige uit de vereniging bij betrokken, anderzijds is hier in samenwerking met het Longfonds een beleidsmedewerker bij betrokken.

Collectieve belangenbehartiging onder andere door onze samenwerking met het Longfonds en via het lidmaatschap van de LAN en van Ieder(in).

Stimuleren van kwaliteitsmetingen door middel van de ZorgKaart Nederland. Via deze websites kunt u uw ervaringen met Nederland delen. U kunt hier feedback achterlaten voor uw ziekenhuis, arts, maar ook voor ons als patiëntenvereniging.

Sinds 1897

De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) heeft een rijke historie die begint bij de oprichting van de Vereniging tot Behartiging van Minvermogende Nederlandsche Longlijders in 1897. Die stichting richtte zich op het bekostigen van verblijf en behandeling in Davos van Nederlandse TBC patiënten. Een ziektekostenverzekering bestond toen nog niet. Het fondsenwerven was zeer succesvol en zo konden gebouwen worden aangekocht en verbouwd tot een groot Nederlandsch Sanatorium.

Eind jaren ‘40 werd het eerste effectieve medicijn tegen TBC ontdekt. Hierdoor verminderde het aantal TBC-patiënten dat een hooggebergte behandeling nodig had. Gelijktijdig bleek dat een verblijf in Davos ook voor mensen met (ernstig) astma zeer waardevol was. Zo kwam het dat er in de jaren ’50 naast het Sanatorium, astmakliniek Eugenia werd gebouwd. Door veranderde wet- en regelgeving werd het voor de vereniging onmogelijk de kliniek zelf te exploiteren en vanaf het jaar 2000 werd het Astmacentrum dan ook de verantwoordelijkheid van Nederlandse zorgverleners.

De medische wereld is niet stil blijven zitten en ook op het gebied van astma is er veel onderzoek gedaan. De afgelopen halve eeuw zijn er veel medicamenten toegevoegd aan het keuzepallet van een longarts.  De verbetering in behandelmethoden en de verzelfstandiging van het Astmacentrum, maakt dat de rol van de astmaVereniging Nederland en Davos ook is veranderd. Wij zetten ons tegenwoordig op de eerste plaats in voor een zo optimaal mogelijk kwaliteit van leven voor mensen met (ernstig) astma.  Wij doen dit niet alleen, wij werken dikwijls samen met onder andere het Longfonds en de LAN.

 

 

Vrijwilligers

De Vereniging beschikt over een groep enthousiaste vrijwilligers die samen met het bestuur – wat ook uit vrijwilligers bestaat – verantwoordelijk voor alle activiteiten. De VND is een vereniging vóór en dóór mensen met (ernstig) astma. Dit maakt dat we zijn uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner in “astmaland”.

Lidmaatschap

Door lid te worden van de astmaVereniging Nederland en Davos ondersteunt u de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met (ernstig) astma. De vereniging zet zich in voor de toegankelijkheid van zorg op maat en informatie over het ziektebeeld.  Tevens biedt het een platform waar een ieder zich vrij voelt om zijn of haar ervaringen en kennis te delen. Dit kan online, maar ook op onze ledendag of patiëntencontactdag.

De minimale contributie voor het lidmaatschap van de VND bedraagt 25 euro per jaar.
Er zijn zorgverzekeraars die via de aanvullende polis de contributie van een patiëntenvereniging vergoeden.

Lid worden

Ontvang de nieuwsbrief