Disclaimer

Vereniging Nederland-Davos besteedt alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website.

Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website kunnen wij niet garanderen. Vereniging Nederland-Davos aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch door schade door storingen en/of het gebruik van de website. Tegen virussen neemt Vereniging Nederland-Davos voorzorgmaatregelen. Vereniging Nederland-Davos aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als er toch virussen voorkomen op of via de website verspreid worden, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Vereniging Nederland-Davos

Vereniging Nederland-Davos aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vereniging Nederland-Davos worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Vereniging Nederland-Davos geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Vereniging Nederland-Davos behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Op overeenkomsten met Vereniging Nederland-Davos zijn de geldende algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief