Over ons

astmaVereniging Nederland en Davos behartigt de belangen van álle mensen met astma en laat de mens achter de astma zien.

Dit zijn wij

astmaVereniging Nederland en Davos (VND) is een patiëntenorganisatie die zich inzet voor iedereen met (ernstig) astma. De huidige missie van de VND is het behartigen van de belangen van alle mensen met astma met de focus op de directe en indirecte gevolgen van de ziekte. We vinden het daarbij essentieel dat de mens achter de astma gezien wordt. Voor de erkenning en herkenning van het leven met astma is het belangrijk de sociale en emotionele impact van de ziekte en de doelgroep zichtbaar te maken. Hiervoor zet de VND onder andere haar vloggers, social mediakanalen en animatiefilms in.

De VND biedt kennis en support. Dit doen we onder andere door het verstrekken van betrouwbare informatie en met het bieden van ondersteuning in het verbeteren van kwaliteit van leven. De webinars, het Astma Actieplan, de Factsheet ongecontroleerd en ernstig astma en de informatiekaarten zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zet de VND zich in voor meer samenwerking in de zorg, zowel tussen patiënt en zorgverlener als tussen de betrokken zorgverleners onderling. En is het agenderen van knelpunten in de zorg en in de maatschappij is één van de speerpunten van de VND.

Het realiseren van al haar doelen kan de VND niet alleen, daarom wordt er intensief samengewerkt met diverse organisaties uit de zorgsector. Als patiëntenorganisatie blijven we onze rol van belangenbehartiger vervullen door te luisteren naar de mensen met astma, hun omgeving, de betrokken zorgverleners en alle andere spelers in de astmawereld.

 

Doelstelling
2022_Davos_samenwerking

Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er nog bestuursleden met een specifieke functie, zoals PR, communicatie en vrijwilligersbeleid. Ieder bestuurslid heeft daarbij zijn of haar eigen aandachtsgebied binnen het bestuur.

 

Meer over de bestuursleden

Medewerkers

Om onze vereniging draaiende te houden, zijn er drie medewerkers in dienst. Samen met het bestuur zijn zij onder andere verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van projecten, de marketing, communicatie en website, voor het aansturen van de vrijwilligers en voor de algemene werkzaamheden die bij een vereniging komen kijken, zoals boekhouding en ledenadministratie.

 

Meer over de medewerkers

Vrijwilligers

De VND is een vereniging vóór en dóór mensen met (ernstig) astma. We beschikken over een groep enthousiaste vrijwilligers die grotendeels uit ervaringsdeskundigen bestaat. Zij zijn samen met het bestuur (ook vrijwilligers) en de medewerkers verantwoordelijk voor alle projecten die de VND uitvoert.

 

Meer over de vrijwilligers

CBF Keurmerk & ANBI-status

Wist je dat de VND het CBF-keurmerk en de ANBI-status heeft? Dit betekent dat we een erkend en betrouwbaar goed doel zijn.

De Erkenning & CBF erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 

CBF erkennigspaspoort VND

Steun de VND!

Met jouw steun kunnen wij de belangen van meer dan 500.000 Nederlanders met (ernstig) astma behartigen door:

  • Betrouwbare kennis te bieden
  • Ondersteuning te bieden in het dagelijks leven met (ernstig) astma
  • De sociale en emotionele impact van (ernstig) astma zichtbaar te maken
  • Knelpunten in de zorg en maatschappij te agenderen
  • De mensen met astma een gezicht te geven
Doneer nu

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.