Lees voor

Veelgestelde vragen

Bij onze beleidsmedewerkster Monique komen veel diverse vragen binnen. De veelvuldig gestelde vragen en antwoorden vind je hier in een overzicht. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Schroom dan niet om contact op te nemen met de vereniging wanneer je een vraag hebt! Dit kan per mail:  info@nederland-davos.nl of via de telefoon: 0182- 585390 (bereikbaar op donderdag en vrijdag).

Vragen en antwoorden

Algemene Vragen

Algemene Vragen

Wat is astma?

Uitleg over astma vind je op onze pagina:

https://nederland-davos.nl/kennis/ziektebeeld/astma-2/

Wanneer heb ik ernstig astma?

De term “ernstig astma” wordt gebruikt voor een kleine groep mensen met astma.

De diagnose wordt gesteld in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Uit richtlijn ernstig astma:

“ernstig astma” moet voorbehouden blijven aan patiënten:

 • bij wie de diagnose astma objectief vastgesteld is;
 • bij wie comorbiditeit zo goed mogelijk behandeld is;
 • bij wie schadelijke omgevingsfactoren zo veel mogelijk verwijderd zijn;
 • die desondanks nog steeds last hebben van veel astmasymptomen en/of ≥2 astma-aanvallen.

De patiënt moet > 6 maanden behandeld zijn met hoge doses inhalatiecorticosteroïden en langwerkende beta-2-agonisten en een goede therapietrouw en inhalatietechniek hebben.

Bij mensen met ernstig astma zijn:

 • andere mogelijke diagnoses zijn uitgesloten,
 • co-morbiditeit optimaal behandeld (Dit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer aandoeningen),
 • uitlokkende factoren zo veel mogelijk verwijderd en
 • therapietrouw en de inhalatietechniek optimaal

en ondanks bovenstaande is er nog steeds een slechte controle over de astma.

De term ernstig astma wordt ook gebruikt bij mensen met ernstig astma die frequent astma-aanvallen hebben terwijl er continu hoge dosis van inhalatiecorticosteroïden gecombineerd met langwerkende bèta-agonisten (LABA) gebruikt wordt. Of waarbij de medicijnen  systemische corticosteroïden worden gebruikt en daarbij risico lopen op ernstige bijwerkingen van de behandeling.

Hoe weet ik of er meer mogelijk is voor mijn astma?

Samen met je zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, (kinder)longarts of longverpleegkundige) bekijk je samen wat de optimale medicatie voor jou is. Dit is voor iedereen met astma anders. Naast de juiste medicatie en deze op de juiste manier innemen is het belangrijk om te blijven bewegen en je energie over de dag goed te doseren.

Hier vind je meer tips: https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/omgaan-met-astma

Wat kan ik zelf doen om de last van astma te verminderen?

Wij hebben, samen met de Long Alliantie Nederland (LAN), een astmatest ontwikkeld. Hieraan hebben longartsen, huisartsen, kinderlongartsen en longverpleegkundigen aan mee gewerkt. Deze test is ontworpen om het bewustzijn over de mate van hinder van je astma te vergroten. Als je deze test hebt ingevuld ontvang je tips om de last van je astma te verminderen. Zie: nederland-davos.nl/astmatest

Waarom piepen je longen soms bij astma?

Astma is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door ontsteking van de luchtwegen, waarbij het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen geïrriteerd en ontstoken raakt en kan opzwellen. Hierdoor kunnen de luchtwegen nauwer worden, daarnaast kunnen de spieren die om de luchtwegen heen liggen ook nog eens samentrekken waardoor de luchtwegen nog meer vernauwen. Dit kan gepaard gaan met klachten van o.a. benauwdheid, druk op de borst, hoesten en piepen.
De nauwere luchtwegen met zwelling en slijmvorming aan de binnenkant van de luchtwegen zorgen ervoor dat er minder lucht tegelijk door de luchtwegen kan worden verplaatst. Het verplaatsen van lucht door de luchtwegen kost dan meer moeite (met name het uitademen gaat dan moeizaam) door een hogere luchtwegweerstand. In sommige gevallen kan dit leiden tot een piepende ademhaling.
De chronische ontsteking kan de ene keer meer aanwezig zijn dan de andere keer. Daarnaast kunnen de luchtwegen ook nog acuut reageren als ze in aanraking komen met prikkels, waardoor er een acute reactie ontstaat met snelle toename van klachten. Dit kan dan soms tot een astma aanval leiden, al dan niet gepaard gaande met een piepende ademhaling.

De basisbehandeling bij astma bestaat uit inhalatiecorticosteroïden en luchtwegver- wijders. Inhalatiecorticosteroïden zorgen voor afname van de ontsteking in de luchtwegen, luchtwegverwijders zorgen voor ontspanning van de spieren om de luchtwegen waardoor de luchtwegen weer ruimer worden.

Marieke Drijver,
Longarts NAD

FeNO meting, wat is dat eigenlijk?

FeNo meting is een van de longfunctietesten. De hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht zegt iets over de mate van ontsteking in de luchtwegen. FeNO kan een toegevoegde waarde hebben bij de diagnosestelling. Door middel van een FeNO meting kan ook bekeken worden of de behandeling van astma effect heeft. 

FeNO staat voor Fractional exhaled Nitric Oxide. Dit is de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitgeademde lucht. De aanwezigheid van stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht is een verschijnsel van eosinofiele inflammatie bij astma. In de neus en sinussen zijn de NO-waarden hoog, in de lagere luchtwegen laag. (FeNO) kan bij volwassenen en kinderen gemeten worden. De hoeveelheid NO is groter als er een ontsteking in de luchtwegen zit.

FeNO is verhoogd bij astma en wordt door diverse factoren beïnvloed. Bij de diagnostiek van astma kan het meten van FeNO een toegevoegde waarde hebben, naast spirometrie. FeNO blijkt ook een goede maat voor astmacontrole. Wanneer op geleide van FeNO wordt behandeld met inhalatiemedicijnen, wordt een betere controle bereikt, zonder dat hogere doses medicatie nodig zijn.

Bronnen:
Baseline FeNO as a prognostic biomarker for subsequent severe asthma exacerbations in patients with uncontrolled, moderate-to-severe asthma receiving placebo in the liberty asthma QUEST study: a post-hoc analysis – ERS – European Respiratory Society (ersnet.org)
‘Inflammometrie’ met stikstofmonoxide in uitademingslucht: een nieuw onderzoek bij longaandoeningen (ntvg.nl)
150-7.pdf (ariez.nl)

Krijg je van stress benauwdheidsklachten?

Stress kan inderdaad een belangrijke trigger kan zijn voor astmaklachten en dit is niet altijd bekend. Het is meteen ook een hele lastige vraag, omdat de uitleg erachter niet zo eenvoudig is.

Om te beginnen is het goed te weten wat stress nou eigenlijk is. Stress is op veel manieren gedefinieerd in de wetenschappelijke literatuur. Een van de meest voorkomende psychologische definities is dat stress optreedt wanneer bepaalde stressoren het aanpassingsvermogen of het vermogen om ermee om te gaan op de proef stellen. Stressoren zijn als het ware de veroorzakers van stress, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen acute en chronische stressoren. Acute stressoren hebben een beperkte duur, meestal met een duidelijk begin en eind. Chronische stressfactoren zijn daarentegen langer durende problemen die langdurige reacties oproepen en die vaak geen duidelijk eindpunt in zicht hebben. Beide zijn in verband gebracht met veranderingen in verschillende immuunparameters bij mensen. Deze veranderingen variëren afhankelijk van het type stressfactor en of de persoon gezond is of lijdt aan ziekten, zoals astma.

Hoe werkt dat nou precies: de rol van stress bij astma? De gedachte is dat stress van invloed is op de ontstekingsreactie van de luchtwegen, die bij astma ontstaat als reactie op omgevingsfactoren (prikkels). Door de invloed van stress op die ontstekingsreactie kunnen er vaker, langduriger en ernstiger astmaklachten ontstaan. Waarschijnlijk spelen verschillende routes in je lijf een rol, zoals via de bijnieren en het autonome zenuwstelsel. Stress kan je autonome zenuwstelsel triggeren, welke onder andere betrokken is in  de aansturing van de gladde spieren rondom de luchtwegen maar ook in de activatie van bepaalde cellen en mechanismen die een rol spelen bij het immuunsysteem. Stress zorgt er tevens voor dat je bijnieren cortisol gaan aanmaken; het hormoon cortisol kan aan verschillende receptoren binden waardoor er immunologische mechanismen worden ‘aangezet’ die een rol kunnen spelen bij de luchtwegontsteking bij astma. Het is dus een ingewikkeld verhaal, waarbij verschillende mechanismen een rol spelen.

Er zijn heel veel situaties die stress kunnen geven, denk het plannen van een bruiloft, het ondergaan van een toets of examen, zorgen die er zijn in je thuissituatie, problemen in relationele sfeer, rouw of verdriet. Maar ook ziekte zoals een longontsteking of een gebroken been geeft stress voor je lijf. Al deze in meer of mindere mate stressvolle situaties vragen een reactie van je lichaam, waarbij er allerlei processen in gang worden gezet die, zoals hierboven beschreven, dus ook de mate van ontsteking in de luchtwegen bij astma kunnen beïnvloeden.
Dan zijn er ook nog acute stress situaties zoals wanneer iemand je laat schrikken bijvoorbeeld, of wanneer je ineens erg hard moet lachen. Dit kunnen zelfs directe prikkels zijn voor de luchtwegen en in het acute moment astmaklachten geven.
Langdurige stress kan zorgen voor meer emotionele schommelingen, die op hun beurt weer stressvol zijn en een directe trigger voor het astma kunnen zijn. Langdurige stress zorgt ook voor een toegenomen spierspanning, een snellere hartslag en ademhalingsdysregulatie. Daarnaast is stress een echte energieverbruiker; het veroorzaakt vaak moeheid. Allemaal factoren die niet gunstig zijn voor een goede astmacontrole.

Hoe ga je hier nou het beste mee om? De situatie waar je in zit kun je vaak niet zomaar veranderen, wel heb je de keuze in hoe je daar mee om gaat en of je daar eventueel hulp bij in kunt schakelen.
Tijdens een stressvolle periode kan het soms nodig zijn om je onderhoudsmedicatie voor je astma tijdelijk op te hogen. Een gezonde leefstijl met een gezond dieet, voldoende beweging en voldoende slaap maakt dat je lijf beter met stres kan omgaan. Een goede dagstructuur, een goede energieverdeling over de dag en voldoende momenten van ontspanning zijn ook erg helpend. Dit kun je allemaal verwerken in je persoonlijk astma actieplan.

Tot slot zou je ervoor kunnen kiezen wat tips en trucs in te winnen bij zorgprofessionals die jou zouden kunnen helpen. Zo kan een behandeling bij een fysiotherapeut helpend zijn in het leren ontspannen en goede ademhalingstechnieken te blijven toepassen. Een coachend iemand kan helpen juiste keuzes te maken in lastiger tijden, zoals een psycholoog of een maatschappelijk werker, of misschien de praktijkondersteuner bij de huisarts.

Marieke Drijver
Longarts NAD

Wat is het astma actieplan?

Het astma actieplan stel je samen met je zorgverlener op. Het is een stappenplan, waarin staat hoe je een verergering van je astmaklachten herkent en wat je hieraan zelf kunt doen. Het astma actieplan geeft een overzicht met vragen dat is opgedeeld in verschillende zones, van groen via geel en oranje naar rood. De kleuren staan voor hoe u zicht voelt.

 • De groene zone beschrijft de stabiele situatie die voor u ‘normaal’ is.
 • De gele zone is de situatie waarin de klachten iets toenemen. Dit is het moment waarop u actie moet ondernemen.
 • In de oranje zone houden de klachten uit de gele zone meer dan twee dagen aan. Direct contact met de zorgverlener is dan belangrijk.
 • De rode zone beschrijft de situatie waarin uw gezondheidssituatie ernstig verslechterd. U moet direct contact opnemen met het ziekenhuis.

Heb je nog geen astma actieplan? Vraag je zorgverlener om deze samen met je op te stellen.

Ademhalingstips die helpen om niet in paniek te raken als je benauwd bent.

Een rustige ademhaling kan je helpen om de paniek die je mogelijk voelt te verminderen. Een rustige buikademhaling kan je helpen om te ontspannen.
Door rustig te ademen wordt er in je lichaam aan je parasympatische systeem het signaal gegeven waardoor je ademfrequentie omlaag gaat en je hartslag rustiger wordt, daarnaast heeft het een positief effect op het aantal stresshormonen in je lichaam op dat paniekmoment.

Het kan helpen een ontspannen houding in lig of in zit aan te nemen en je hand op je buik te leggen. Je brengt je aandacht naar je buik en probeert je uitademing wat te verlengen. Sommige mensen vinden het prettig te tellen bv 4 seconden in 7 a 8 seconden uit.
Voor anderen helpt het naar rustige muziek te luisteren, het is belangrijk dat je kijkt wat voor jou het beste werkt. Neem hier rustig de tijd voor.

Het is belangrijk dat je vertrouwd bent met de oefeningen die je bij benauwdheid kunt toepassen en deze dus ook ieder keer weer oefent.

Als je onder behandeling bent bij een fysiotherapeut kun je vragen om ademhalingsoefeningen en deze dan samen door te nemen zodat je een paar oefeningen hebt die je kunt gebruiken.

Elsa Gerretsen, fysiotherapeut NAD

Ziekenhuis, Apotheek en Medicijnen

Ziekenhuis, Apotheek en Medicijnen

Wat zijn biologicals?

Biologicals zijn medicijnen die gedeeltelijk of geheel uit dierlijk of menselijk eiwit bestaan. Ze remmen de werking van ontstekingseiwitten of afweercellen in het lichaam bij ernstig astma. Biologicals remmen als het ware een bepaalde stap in het ontstekingsproces. Dit voorkomt schade aan de longen en zorgt ervoor dat mensen zich beter voelen. Ze worden toegediend via een infuus of injectie. Mensen met ernstig astma die de eosinofiele ontsteking hebben kunnen hier veel baat bij hebben. (Eosinofielen zijn witte bloedcellen die de ontsteking in de longen erger kunnen maken.

Zijn astmamedicijnen te gebruiken tijdens zwangerschap? Is het schadelijk voor mijn kindje?

Zwangere vrouwen met astma moeten hun medicatie blijven gebruiken, het stoppen is zelfs een risico voor zowel moeder als het kind. Een betere astma controle tijdens de zwangerschap kan onnodige risico’s op complicaties juist voorkomen.

Hoe kan ik zorgen dat de overgang van een kinderarts c.q. kinderlongarts naar de longarts zo gemakkelijk mogelijk verloopt?

Kijk of het mogelijk is of als uw kind 16 jaar wordt er een gezamenlijk consult kan gemaakt worden (dus kinderarts en longarts samen) dan is de overgang minder groot. Bij het vinden van een nieuwe longarts kunt u advies vragen aan uw eigen kinderarts. Soms is het mogelijk om eerst bij diverse ziekenhuizen in de buurt een intakeconsult in te laten plannen om te kijken bij welke arts u zich het meest op uw gemak voelt.

In het december 2020 Reactie! magazine staat een verhaal van zowel een kinderlongarts, longarts en een ervaringsdeskundige die over deze periode beschrijft.

Magazine: https://nederland-davos.nl/reactie-december-2020/

Ik kom in de apotheek en krijg een ander merk medicijn mee dan ik gewend ben. Mag dit?

Verzekeraars kunnen bij medicijnen een preferentiebeleid (voorkeursmedicijn) hanteren. Dit betekent dat zij een keuze hebben gemaakt in een beperkt aantal medicijnen die zij vergoeden voor mensen met een longziekte (door het inkoopbeleid). Dit is veelal de meest gangbare medicijn en soms ook het goedkoopste medicijn. VND vind het belangrijk dat zorg voor alle Nederlanders  betaalbaar blijft en begrijpt dan ook dit beleid.

Als je geen problemen ervaart met de meegegeven medicatie, dan is het ook geen probleem en mag er gewisseld worden als jij (en evt. je arts) daarmee instemt. De problemen komen als het andere medicijn op een andere manier ingenomen moet worden en hier geen extra uitleg over gegeven wordt (werking kan dan als minder ervaren worden, omdat het niet goed gebruikt wordt). Maar met name als er bijwerkingen ontstaan of een allergische reactie op een bestanddeel. Dan is de wisseling van medicijnen niet goed.

De keuze voor het juiste medicijn (in de juiste puffer) moet altijd plaatsvinden in overleg tussen de patiënt en de voorschrijver (arts) en soms samen met de apotheker. Hiervoor zijn onderling afspraken opgesteld, waarbij uit een beperkt aantal apparaten (puffers) en stoffen gekozen kan worden. Een helder systeem, dat goed werkt.

Kwaliteit van zorg gaat voor

De laatste tijd bereiken ons signalen dat zorgverzekeraars meer en meer willen bepalen welk medicijn en welke puffer gebruikt kan worden. En dat mensen die al jaren een bepaald medicijn of medicijn in een bepaald apparaat gebruiken, door het beleid van de zorgverzekeraar omgezet worden naar een ander medicijn. Wij vinden dat niet wenselijk. Dit gaat in tegen het principe dat de patiënt samen met de arts en apotheker de meest geschikte puffer kiest binnen de kaders van de gemaakte afspraken. De kwaliteit van de zorg voor mensen met longziekten gaat voor.

Medische Noodzaak (MN)

Als jij en je arts vinden dat het voorkeursmiddel in jouw situatie niet het geschikte medicijn is (door bijvoorbeeld de bijwerkingen of allergische reactie), kan je arts je een ander geneesmiddel voorschrijven. Meestal wordt daarbij aangegeven dat hiervoor een “medische noodzaak” is. De afkorting daarvoor is “MN”. Dit wordt op het recept geschreven.
De zorgverzekeraar zal dan dit middel moeten vergoeden.

Nieuwe afspraken voorkomen het onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen

 

Amersfoort, 4 september 2023 – Er zijn afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van inhalatiemedicijnen door Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Deze afspraken zijn belangrijk om onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen tegen te gaan. Als er tóch wisselingen plaats moeten vinden, bijvoorbeeld bij een tekort van een medicijn, dan moeten patiënten hierin goed worden begeleid.

 

Regelmatig wisselen van inhalatiemedicijnen op niet-medische gronden leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van mensen met een longziekte. De afspraken die nu zijn gemaakt moeten onnodige verwarring en onduidelijkheid aan de balie van de apotheek voorkomen.

 

De werkafspraken zijn vastgelegd in een aanvullend document op de Leidraad Verantwoord Wisselen van medicijnen die artsen, apothekers en zorgverzekeraars gebruiken.

Wat kan ik er zelf aan doen als het wisselen van de medicijnen voor mij nadelige effecten heeft (bijwerkingen, allergie, etc.)?’

Medische Noodzaak (MN)

Als jij en je arts vinden dat het voorkeursmiddel in jouw situatie niet het geschikte medicijn is (door bijvoorbeeld de bijwerkingen of allergische reactie), kan je arts je een ander geneesmiddel voorschrijven. Meestal wordt daarbij aangegeven dat hiervoor een “medische noodzaak” is. De afkorting daarvoor is “MN”. Dit wordt op het recept geschreven.
De zorgverzekeraar zal dan vaak dit middel vergoeden. In artikel 2.8 van het Besluit Zorgverzekering is vastgelegd dat de zorgverzekeraar dan een niet-preferent middel moet vergoeden. Zorgverzekeraars moeten zelf controleren of er inderdaad sprake is van medische noodzaak en kunnen vragen om aanvullende informatie.

4 September 2023 – Er zijn afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van inhalatiemedicijnen door Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Deze afspraken zijn belangrijk om onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen tegen te gaan. Als er tóch wisselingen plaats moeten vinden, bijvoorbeeld bij een tekort van een medicijn, dan moeten patiënten hierin goed worden begeleid.

Nieuwe afspraken
De belangrijkste werkafspraken die zijn gemaakt gaan over het wisselen van inhalatiemedicijnen om niet-medische redenen voor bestaande patiënten.

 • Zorgverzekeraars en apothekers mogen maximaal één keer in de vier jaar wisselen van inhalatiemedicijnen bij patiënten. Zij hoeven zich niet te houden aan deze afspraak als:
  • het patent van een medicijn verlopen is;
  • er tekorten van een medicijn zijn.
 • Heeft de arts besloten dat er sprake is van een medische noodzaak (M.N.)? Dan schrijft hij dit op het recept en mag er niet gewisseld worden.
 • Als er toch wisselingen nodig zijn, dan moet dit gebeuren in overleg met de patiënt en met goede begeleiding. Zo mag je verwachten dat je artsen en/of apotheker uitleg geeft over de wisseling en dat je een duidelijke voorlichting krijgt over het gebruik van het nieuwe inhalatiemedicijn. Denk aan een instructiefilmpje, een mondelinge en schriftelijke uitleg, demonstratie van een nieuwe inhalator door de arts/ apotheker en oefenen met een lege oefenpuffer.
 • Iedere patiënt krijgt minimaal één keer per jaar een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om het medicijn goed te blijven gebruiken.
 • De praktijk
  De komende periode worden de afspraken ingevoerd in de praktijk. Dan moeten alle gemaakte afspraken ook daadwerkelijk toegepast worden door voorschrijvers, zorgverzekeraars, apothekers en andere betrokken partijen. Longfonds blijft dit samen met alle betrokken partijen en de Longalliantie scherp in de gaten houden. Dit gebeurt o.a. via de jaarlijkse Longmonitor en via het Longfonds Meldpunt(https://www.longfonds.nl/meldpunt-longzorg) waar mensen kunnen melden als ze problemen hebben met het krijgen van hun voorgeschreven medicijnen. Als er dan tóch problemen ontstaan, komt Longfonds in actie en vraagt daar waar nodig aandacht voor.

 

Wat is het preferentiebeleid van een zorgverzekeraar?

Iedere zorgverzekeraar mag zelf het beleid bepalen ten aanzien van voorkeursmiddelen (het preferentiebeleid van die zorgverzekeraar) en de vergoeding van medicijnen. In je polisvoorwaarden kun je daarover informatie vinden. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar. De informatie is ook te vinden via zorgverzekeringskaart.nl. Als je op die website een zorgverzekeraar aanklikt, zie je de voorwaarden onder ‘Zijn er dekkingsbeperkingen?’-Medicijnen.

Tevens kan je op in de polisvoorwaarden nakijken of de zorgverzekeraar heeft staan hoe vaak en hoelang je een voorkeursmedicijn moet uitproberen voordat een recept met medische noodzaak geaccepteerd zal worden.

Waar kan ik melden dat er ongewilde medicatiekeuzes gemaakt is?

Hiervoor is een meldpunt bij Longfonds beschikbaar.

Heb jij te maken gehad met een ongewilde medicatiekeuze of het ongewild omzetten van longmedicijnen? Laat het weten via het meldpunt van het Longfonds Meldpunt. Vermeld daarbij kort welk medicijn je had en welk medicijn je nu ongewild hebt meegekregen en bij welke zorgverzekeraar dat probleem speelt.

Wanneer gebruik je een voorzetkamer?

Gebruik je een dosis aerosol (puffer met spray), dan moet je die altijd met een voorzetkamer gebruiken. Wanneer je een voorzetkamer gebruikt komt circa 70% van de geïnhaleerde medicatie terecht op de plaats waar het moet zijn, namelijk jouw longen! Zonder voorzetkamer komt er maar 20% (!) van de geïnhaleerde medicatie terecht in je longen en de rest blijft “achter” in je keel….. wat weer kan zorgen voor vervelende bijwerkingen. Dus, hoe vervelend het ook is om je voorzetkamer overal mee naar toe te nemen, doe het wel!

Hoe kom ik aan een voorzetkamer?

Je hebt een medische diagnose nodig van je behandeld arts. De arts moet op het voorschrift ook de reden van aanvraag aangeven. De voorzetkamer wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoe maak ik een voorzetkamer schoon?

Een voorzetkamer maak je het beste 1 keer per week schoon met een warm sopje met afwasmiddel. Moet je vaker puffen, dan moet je ook vaker je voorzetkamer schoonmaken.
De voorzetkamer haal je helemaal uit elkaar.
Geen afwasborstel of schuursponsje want dan krijg je kleine groefjes waar het medicijn in achterblijft. Haal je voorzetkamer uit het sop en laat deze drogen op een droog doekje. Droog de voorzetkamer echter niet af, want dan wordt deze statisch en blijft het medicijn aan de wanden plakken. Kijk voor het juiste gebruik van uw inhalator en voorzetkamer op www.inhalatorgebruik.nl van de Long Alliantie Nederland.

Wat is het belang van een MIC (medicatie inhalatie check)

Het doel van een MIC is dat de patiënt op de juiste wijze inhaleert, met de meest geschikte inhalator voor hem of haar. Bij de MIC wordt uitleg gegeven en waar nodig de inhalatie techniek geoptimaliseerd, soms wordt een ander device geadviseerd.

De belangrijkste medicatie voor patiënten met astma wordt immers door middel van inhalatie ingenomen. Een verkeerde inhalatietechniek kan één van de redenen zijn dat het astma niet goed onder controle is, daarom is het enorm belangrijk hier goed naar te kijken.

Uit onderzoek blijkt dat circa 50% van de patiënten therapie ontrouw is, vaak komt dit door gebrek aan kennis/uitleg of vervelende bijwerkingen waarbij de patiënt niet weet dat er mogelijkheden zijn om te switchen i.o.m. longarts of longverpleegkundige.

Op de website www.inhalatorgebruik.nl van de Long Alliantei Nederland, is per inhalator de inhalatie instructie te zien.

Kijk hier regelmatig even op.

Ik heb het niet benauwd, is het dan wel nodig mijn medicijnen te blijven gebruiken?

Het is belangrijk om – óók als het goed gaat – de medicijnen te blijven gebruiken zoals uw arts u die heeft voorgeschreven. Ook als u misschien niet merkt dat uw medicijnen effect hebben. Juist door het regelmatig gebruik van de medicijnen blijven uw longen beter in conditie en kunt u voorkómen dat u luchtwegproblemen krijgt. Twijfelt u of de medicijnen wel echt nodig zijn, dan kunt u dat het best met uw arts bespreken. Stop niet zomaar met uw medicijnen.

Waarom mag ik mijn puffers niet in de badkamer bewaren?

Alle puffers moeten in een droge en schone ruimte bewaard moeten worden. Vochtige ruimtes, zoals badkamer of koelkast, maken dat een geneesmiddel kan gaan samenklonteren. Daardoor kun je bijvoorbeeld verstopping krijgen in de puffer en werkt deze niet goed meer.

Wat moet ik doen als ik ervaar dat mijn puffer minder goed werkt, maar er nog wel voldoende doseringen in zit?

Meestal komt dit doordat er een verstopping zit in het uitstroomstuk van de puffer. Dit kan opgelost worden door de inhalator schoon te maken met een droge doek of wattenstaafje. Vraag de apotheker, de longverpleegkundige of de praktijkondersteuner hoe je jouw puffer op de juiste manier schoonmaakt. Voor elke puffer kan dit weer anders zijn.

Is de puffer schoongemaakt, maar ervaar je nog steeds een mindere werking?

Laat (minimaal 1x per jaar) je inhalatietechniek controleren door de apotheker of longverpleegkundige. Een foutje kan er soms onbewust insluipen, waardoor het medicijn mogelijk minder goed in de longen terecht komt. Kijk ook eens op www.inhalatorgebruik.nl voor instructies en filmpjes over het gebruik van de diverse puffers.

Is je inhalatietechniek goed en ervaar je nog steeds een mindere werking van de puffer?

Overleg dan met je zorgverlener of apotheker. Een puffer kan evt door hen ook teruggestuurd worden naar de fabrikant. Zij kijken de puffer na of deze technische mankementen heeft. Uiteraard krijg je een nieuwe puffer als je oude puffer opgestuurd moet worden.

Dagelijks leven met astma

Dagelijks leven met astma

Hoe komt het dat ik zo moe ben?

Doordat bij astma de luchtwegen zich vernauwen door het samenspannen van de spiertjes rond je luchtwegen en door slijmvorming kan je kortademig worden. Het ademhalen kost dan veel moeite. Hierdoor zijn mensen met astma gauw moe, raken snel uitgeput en gaat de conditie achteruit. Ook vinden vaak hoestbuien plaats, soms wekenlang en vooral ’s nachts.

Hoe krijg ik meer begrip van anderen?

Een dag ernstig astma is zwaarder dan je denkt. In 1:30 min. schetsen wij een beeld van kerngezond persoon die in de schoenen mag staan van iemand met (ernstig) astma

Vragen over het corona vaccin en Biologicals

Vragen over het corona vaccin en Biologicals

Ik gebruik een biological kan ik dan toch het vaccin nemen?

Ja, het effect en de bijwerkingen van vaccinatie worden, voor zover we weten, niet beïnvloed
door IL-5 blokkers en andere biologicals voor astma.

Ik gebruik een biological. Moet ik dan een Astra, Pfizer of een ander vaccin nemen?

De verschillende vaccins werken op een iets andere manier, beide zijn goed werkzaam en kunnen veilig worden gebruikt bij astma.

Wat is de beste periode tussen twee biologicals in om gevaccineerd te worden?

De bijwerkingen van de vaccinatie en de bijwerkingen na toedienen van de biological kunnen op elkaar lijken. Handig is deze niet te snel na elkaar te nemen; advies; ongeveer halverwege is verstandig.

Neemt de werking van de biological af door nemen van vaccin?

Nee, daar zijn geen aanwijzingen voor.

Neemt de werking van vaccin af door gebruik biological?

Nee, voor zo ver wij nu weten niet.

Ik vernevel en gebruik astma medicatie kan ik dan toch gevaccineerd worden?

Ja; kan goed gecombineerd.

Ik heb (ernstig) astma kom ik dan eerder aan de beurt voor vaccinatie?

Nee, er is niet voor gekozen om mensen met longziekten met voorrang te vaccineren.

Heeft het vaccin invloed op mijn astmamedicatie?

Nee, geen reden de astmamedicatie aan te passen.

Ik ben allergisch voor kippeneiwit, kan ik het vaccin krijgen en zit er nog verschil tussen de vaccins?

Is geen reden de huidig aangeboden vaccins te vermijden. Wel is het van belang bij een eerdere allergische reactie (op bijv. griep vaccinatie) uw dokter om advies te vragen.

Ik wil geen vaccin met een beschermingsgraad van (tenminste) 60%, kan ik een andere kiezen?

We hebben geen keuze tussen vaccins. We kunnen er vanuit gaan dat alle aangeboden vaccins veilig en voldoende effectief zijn.

Heeft het wel zin om een vaccin te nemen wat een bescherming biedt van 60%?

Ja, dat heeft zin. Als iedereen gevaccineerd wordt met een dergelijk vaccin dooft de ziekte uit.

Ik ben vanaf maart (2020) in quarantaine geweest, kan ik het vaccin thuis toegediend krijgen?

Lastig te zeggen; overleg met uw huisarts.

Ik heb allergisch astma mag ik dan wel gevaccineerd worden?

Ja, dat is verantwoord en wordt sterk aanbevolen.

Is het veilig voor een ernstig astmapatiënt om gevaccineerd te worden?

Ja, zie boven; vaccinatie is voor astmapatiënten en andere longpatiënten voldoende veilig.

Fysiotherapie na (long)revalidatie Hoe zit dat nu precies!

Fysiotherapie na (long)revalidatie Hoe zit dat nu precies!

Wij ontvangen regelmatig de vraag over fysiotherapie na longrevalidatie zit dat wel of niet in de basisverzekering?

Fysiotherapie voor mensen met astma is normaal gesproken niet opgenomen in de basisverzekering niet opgenomen in de basisverzekering en indien u een fysiotherapiebehandeling wilt zult u hiervoor aanvullende verzekerd moeten zijn of de behandelingen zelf moeten betalen. Echter bent u voor klinische (long)revalidatie opgenomen geweest dan kan (langdurige maximaal 12 maanden) fysiotherapie geïndiceerd zijn.

In de Chronische lijst Borst, voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen staat in besluit zorgverzekering lid 1.5-d ) https://wetten.overheid.nl/

en

https://wetten.overheid.nl/

Doel van de fysiotherapie is dan bespoedigen van het herstel – verbetering ADL of als ADL beperkt is. Dus in principe kan iemand na opname in een instelling een jaar fysiotherapie  krijgen indien men aan de voorwaarden hiervoor voldoet. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn:

Eerste 20 behandelingen gaan van de aanvullende verzekering af of moet zelf betaald worden indien iemand niet aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie.
U heeft toestemming van de zorgverzekering gehad voordat de behandeling door de fysiotherapeut kan starten.

Checklist:

U moet een verwijsbrief van de arts van de instelling hebben.
In de verwijsbrief staat de opnameperiode genoemd en het doel van de fysiotherapie (ADL verbetering na opname)
U ontvangt toestemming van uw zorgverzekeraar.
De eerste 20 behandelingen gaan vanuit uw aanvullende zorgverzekering fysiotherapie of betaald u zelf.
De 21ste behandeling gaat eerst van uw eigen risico af (indien u deze nog heeft).
Als uw eigen risico verbruikt is kunt u tot een jaar fysiotherapie krijgen op basis van de aanvraag.

Augustus 2023

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.