Het bestuur

astmaVereniging Nederland en Davos heeft een bestuur dat de vereniging leidt en vertegenwoordigt. Op deze pagina lees je meer over ons bestuur en stellen onze bestuursleden zich aan je voor.

Onze bestuursleden

Een vereniging behoort een bestuur en leden te hebben, zo ook onze vereniging. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er nog bestuursleden met een specifieke functie, zoals PR, communicatie en vrijwilligersbeleid. Ieder bestuurslid heeft daarbij zijn of haar eigen aandachtsgebied binnen het bestuur. De bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) door onze leden gekozen.

De leden van ons bestuur zijn geselecteerd op basis van een profielschets. De leden van ons bestuur hebben onder meer algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. Daarbij hebben ze de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het versterken van het imago van onze vereniging en zijn ze maatschappelijk actief.

De leden van ons bestuur ontvangen jaarlijks een vast bedrag bij wijze van onkostenvergoeding. Het forfaitaire bedrag is gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en bedraagt 50% van de op basis van dit besluit vastgestelde vergoeding.

Op deze pagina lees je alles over onze bestuursleden.


foto
foto
foto
foto
foto
foto

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.