Lees voor
Algemeen | 7 jul 2020

Implementatie CaReQol Astma. Toepassing van een PROM vragenlijst in de longrevalidatie bij patiënten met ernstig astma.

Implementatie CaReQol Astma. Toepassing van een PROM vragenlijst in de longrevalidatie bij patiënten met ernstig astma.
nieuwsfoto

Implementatie CaReQol Astma. Toepassing van een PROM vragenlijst in de longrevalidatie bij patiënten met ernstig astma.

Dit onderzoek richt zich op de toepasbaarheid, bruikbaarheid, opbrengsten en meerwaarde van de CaReQoL Astma. Deze zogeheten PROM-vragenlijst (Patient Reported Outcome Measure) is in 2016 door het Nivel ontwikkeld voor het in beeld brengen van zorg-gerelateerde gezondheidsuitkomsten bij mensen met ernstig astma die longrevalidatie krijgen in een derdelijns longcentrum.
In dit onderzoek staan de volgende hoofdvraag en subvragen centraal:
Hoe kan de CaReQoL Astma optimaal worden toegepast in Nederlandse longcentra, als meet- of gespreksinstrument in de individuele zorg voor patiënten met ernstig astma?
1. Hoe en wanneer kan het instrument optimaal worden ingezet (wat zijn de toepassingsmogelijkheden)?
2. Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de toepassing van het instrument?
3. Wat zijn de opbrengsten en meerwaarde van het instrument?
Het gaat om een kwalitatief onderzoek in drie derdelijns longcentra in Nederland, gericht op de toepassing van twee versies van de vragenlijst: de CaReQoL Astma-Aims over behandeldoelen, en de CaReQoL Astma-Outcomes over gezondheidsuitkomsten. De CaReQoL Astma is een korte vragenlijst met 27 vragen, in de vorm van stellingen, voor het meten van uitkomsten van longrevalidatie bij mensen met ernstig astma. In september 2019 tot februari 2020 zijn hiervoor acht interviews gehouden met in totaal zes astmapatiënten, zijn negen interviews met behandelaars uitgevoerd en twee gesprekken bijgewoond tussen patiënten en hun behandelaars in de spreekkamer. Een beperking van dit onderzoek is de relatief lage respons van patiënten, omdat dit mogelijk ten koste gaat van de representativiteit, betrouwbaarheid en zeggingskracht van resultaten.

 

www.nivel.nL

 

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.