Beroepsastma

Op het werk kan je ook blootgesteld worden aan allerlei stoffen, waardoor astma kan ontstaan. Het ontstaat dus op volwassen leeftijd en komt vaker voor bij bepaalde beroepen. Denk hierbij aan bakkersastma door meelstof, pollenallergie bij landbouwers, latex allergie bij medewerkers in de zorg, allergie voor dieren bij dierverzorgers, etc.

Als een bestaand astma erger wordt door prikkels op het werk dan wordt dat ‘door het werk verergerd astma’ genoemd.

Meer informatie over beroepsastma:

Ziek door gevaarlijke stoffen tijdens het werk?

Bent u ziek geworden doordat u tijdens uw werk in aanraking bent geweest met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u misschien een eenmalige financiële tegemoetkoming krijgen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling is in gegaan op 1 januari 2023 in en geldt voor de volgende ziekten:
• longkanker door asbest
• allergisch beroepsastma
• chronic solvent-induced encephalopathy (CSE)

Wat kunt u doen?
Ga naar de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG), daar  vindt u informatie en een paar vragen. Door die vragen te beantwoorden met Ja of Nee weet u direct of het zinvol kan zijn om u aan te melden.

De procedure
Als uit uw antwoorden op de vragen blijkt dat het zinvol is om u aan te melden, kunt u dat direct doen via de website. Na uw aanmelding neemt ISBG contact met u op om u te vertellen wat er bij de  aanvraagprocedure komt kijken. Besluit u tijdens dit telefoongesprek uw aanvraag door te zetten, dan wordt de procedure in gang gezet.

Meer weten?
Op veel vragen vindt u antwoord op de website. Mocht u meer willen weten, of heeft u hulp nodig met het aanmelden, dan kunt u ons bellen. Het telefoonnummer vindt u ook op de website.

Voor meer informatie en aanmelding zie www.isbg.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.