Nieuws

Algemeen | 22 aug 2018

WHO: ‘mazelenuitbraak Europa grootste in 10 jaar

Den Haag, Europa zijn in de eerste 6 maanden van 2018 meer dan 41.000 kinderen en volwassenen met mazelen geïnfecteerd. ‘Het totale aantal voor deze periode overtreft ruimschoots de 12-maands-totals die dit decennium om de twee jaar worden gerapporteerd’, zo meldt de WHO maandag.
Minstens 37 sterfgevallen
‘Tot nu toe bedroeg het hoogste jaarlijkse totaal voor mazelengevallen tussen 2010 en 2017 23.927 voor 2017 en het laagste was 5.273 voor 2016. Uit maandelijkse landenrapporten blijkt ook dat tot nu toe dit jaar ten minste 37 mensen zijn gestorven als gevolg van mazelen’, aldus de WHO.

Maatregelen noodzakelijk
‘Na het laagste aantal gevallen van het decennium in 2016 zien we een dramatische toename van infecties en langdurige uitbraken’, zegt Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director voor Europa. ‘We roepen alle landen op om onmiddellijk brede, contextgerichte maatregelen te nemen om verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Een goede gezondheid voor iedereen begint met immunisatie en zolang deze ziekte niet wordt geëlimineerd, slagen we er niet in onze doelstellingen voor duurzame ontwikkelingsdoelen na te komen. ‘

Zeven landen in de regio hebben dit jaar meer dan 1000 infecties bij kinderen en volwassenen gezien. Het gaat daarbij om Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, de Russische Federatie, Servië en Oekraïne. Oekraïne is het zwaarst getroffen, met meer dan 23.000 geïnfecteerde mensen; dit is goed voor meer dan de helft van het regionale totaal. Mazelengerelateerde sterfgevallen zijn gemeld in al deze landen, waarbij Servië het hoogste aantal van 14 rapporteerde.

Mazelen kunnen worden gestopt
Het mazelenvirus is uitzonderlijk besmettelijk en verspreidt zich gemakkelijk onder gevoelige personen. Om uitbraken te voorkomen, is er elk jaar in elke gemeenschap ten minste 95% immunisatiedekking met 2 doses mazelen-bevattend vaccin nodig, evenals inspanningen om kinderen, adolescenten en volwassenen te bereiken die in het verleden routine-vaccinatie hebben gemist.

Terwijl immunisatiedekking met 2 doses vaccin tegen mazelen steeg van 88% van de in aanmerking komende kinderen in de regio in 2016 tot 90% in 2017, blijven grote verschillen op lokaal niveau bestaan: sommige gemeenschappen melden een dekking van meer dan 95% en anderen onder de 70%.

De WHO werkt nauw samen met lidstaten die momenteel worden geconfronteerd met uitbraken om responsmaatregelen in te voeren, waaronder verbeterde routinematige en aanvullende immunisatie en verhoogde surveillance om gevallen snel te detecteren. De WHO werkt ook samen met andere landen om de drempel van 95% te halen.

Bron:Blikopnieuws.nl

Algemeen | 25 jun 2019

Gezichten achter ernstig astma

De Vereniging Nederland Davos is de patiëntenvereniging die de belangen behartigt van álle mensen met (ernstig) astma!

Zestien mensen met ernstig astma geven in dit boek een kijkje in hun leven.

Algemeen | 24 jun 2019

Hoe herken je IPF, een ernstige maar nog onbekende longaandoening?

Stel dat u iemand tegenkomt die hoest en die snel buiten adem is. Denkt u dan al snel, zoals velen aan astma? Zou inderdaad kunnen. Maar er bestaan ook andere ernstige aandoeningen die deze symptomen kunnen veroorzaken … Een voorbeeld daarvan is de longziekte IPF, wat staat voor idiopathische pulmonale fibrose (IPF). IPF is veel minder bekend dan aandoeningen zoals astma, COPD (een longziekte waarbij longen zijn beschadigd) en longkanker. Maar helaas kan IPF net zo naar en zelfs dodelijk zijn. Dit artikel kijkt naar enkele belangrijke kenmerken van deze nog relatief onbekende aandoening.

Algemeen | 22 jun 2019

Een dag ernstig astma

Algemeen |

Weet u hoe actief uw Vereniging is.

De Vereniging Nederland-Davos behartigt de belangen van álle mensen met (ernstig) astma! Niet alleen de belangen van degene die worden opgenomen in het NAD maar ook de belangen van degene die in Nederland worden behandeld.

Algemeen | 21 jun 2019

Online informatie over geneesmiddelen kan beter

Burgers die op websites zoeken naar medicijninformatie willen meer gelaagdheid, meer visuele elementen en rustig kleurgebruik. Ook adviseren zij moeilijke woorden te vermijden. Online informatie over medicatie kan beter aansluiten op behoeften van burgers, zegt het Nederlandse Nivel.
Algemeen | 19 jun 2019

Wie moet zich laten vaccineren tegen griep tijdens winterseizoen 2019-2020?

De Hoge Gezondheidsraad heeft besloten om zich te houden aan zijn voorgaande aanbevelingen inzake de doelgroepen voor vaccinatie tegen seizoensgriep tijdens het winterseizoen 2019-2020.

Ontvang de nieuwsbrief