Lees voor
Algemeen | 2 mrt 2023

Natuur en recreatie voor iedereen!

Druk, druk, druk! We hebben het allemaal druk met werk, gezin, studie, vrijwilligersklussen, sociale verplichtingen en ons huishouden. Om gezond te blijven is het belangrijk...
nieuwsfoto

Kenniscentrum Groen & Handicap adviseert over een betere toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden

Druk, druk, druk! We hebben het allemaal druk met werk, gezin, studie, vrijwilligersklussen, sociale verplichtingen en ons huishouden. Om gezond te blijven is het belangrijk dat er ook momenten van ontspanning zijn. Muziek, sport, een avondje voor de buis. Of een mooie wandeling door de prachtige natuur die Nederland rijk is. Ook de coronatijd heeft duidelijk gemaakt dat veel mensen behoefte hebben aan een wandeling in de natuur.

Als je in een rolstoel zit, slechtziend of blind bent, of als je een scootmobiel of rollator gebruikt, dan is zo’n wandeling in de natuur niet altijd even vanzelfsprekend. Wandelpaden zijn soms slecht begaanbaar, er zijn weinig rustplekken langs de route, uitzichtpunten of vogelkijkhutten zijn vaak niet toegankelijk en de wandelpaden zijn in veel gevallen moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Ook de toegankelijkheid van de bezoekerscentra en horecagelegenheden in of bij de natuur- en recreatiegebieden laat soms te wensen over.

Groen & Handicap

Ruim dertig jaar geleden werd de ‘Stichting Gebruiksmogelijkheden Groen voor Mensen met een Handicap’ opgericht. Daaruit is het huidige “Kenniscentrum Groen & Handicap” voortgekomen.
De naam zegt het al: Groen & Handicap (G&H) is een kenniscentrum dat informatie verzamelt over goede voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een beperking. Die informatie wordt gevraagd en ongevraagd verspreid naar de beheerders van die gebieden én naar (organisaties van) mensen met een beperking.

Informatiemateriaal

Dat gebeurt onder meer door middel van de website www.natuurzonderdrempels.nl en via nieuwsbrieven. In de loop der jaren is alle technische kennis over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden gebundeld in het lijvige handboek ‘Samen op Pad’, dat gratis via de website beschikbaar is.
Mede als gevolg van de inspanningen van G&H zijn er in ons land de afgelopen decennia al veel toegankelijke wandelpaden, rolstoelpaden, familiepaden en belevingspaden tot stand gekomen. Maar er zijn nog veel natuur- en recreatiegebieden waar de situatie sterk kan verbeteren.

Inspecties

Het bestuur van G&H bestaat op dit moment uit vier personen. Op aanvraag komen de bestuursleden op inspectiebezoek bij de beheerders van een wandelpad of een natuurgebied. Hiervoor vraagt Groen & Handicap een geringe vergoeding. Daar worden ook altijd vertegenwoordigers van lokale of regionale gehandicaptenplatforms bij uitgenodigd, want zíj zijn de echte specialisten als het om toegankelijkheid gaat.
Van zo’n bezoek wordt een zogenoemd ‘visitatierapport’ gemaakt met adviezen om de toegankelijkheid van het pad of het gebied te verbeteren. Deze rapporten kunt u terugvinden op onze website.

Activiteiten

G&H is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling van twee langeafstandswandelpaden namelijk de ‘Koninklijke Weg’ en het ‘Westerborkpad’.
Bij de ontwikkeling van de ‘wandelapp’ van Landschap Overijssel zijn adviezen gegeven.
G&H heeft ook adviezen gegeven over het gebruik van speelvoorzieningen in natuur- en recreatiegebieden voor kinderen met een beperking. Mede op initiatief van het kenniscentrum heeft de Postcodeloterij in 2019 twee miljoen euro aan Natuurmonumenten beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid van veertig natuurgebieden te verbeteren. Groen & Handicap is daarbij opgetreden als technisch adviseur.

VN-Verdrag

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland van kracht geworden. Dat houdt in dat bedrijven, instellingen en de overheid moeten zorgen voor algemene toegankelijkheid, zodat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de aangeboden goederen en diensten. Dat geldt dus ook voor de voorzieningen in parken en natuur- en recreatiegebieden!

Samenwerking en partnerschappen

In de loop van de afgelopen dertig jaar heeft G&H een goede samenwerking opgebouwd met tal van organisaties en personen die betrokken zijn bij recreatie en natuur, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12 provinciale landschappen, de recreatieschappen, de Nationale Parken, de Floriade en de beheerders van particuliere parken en tuinen. Het kenniscentrum is partner van Entente Florale die direct aansluit bij het doel van Groen & Handicap.
Er zijn ook veel contacten met lokale en regionale gehandicaptenplatforms en landelijke organisaties van en voor mensen met een beperking. Zij worden waar mogelijk betrokken bij de inspecties van het kenniscentrum. G&H is officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Goed voor elkaar-prijs

Om de beheerders van de natuur- en recreatiegebieden te stimuleren om permanent aandacht te blijven besteden aan de toegankelijkheid van hun gebied, heeft Groen & Handicap in het verleden een aantal keer de ‘Goed voor elkaar-prijs’ uitgereikt aan een organisatie of persoon die heeft gezorgd voor een goed toegankelijk wandelpad. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Nationale Park De Hoge Veluwe mochten deze prijs al in ontvangst nemen.

Kenniscentrum Groen & Handicap, De Fuik 29, 3995 BJ Houten, 06-22111485
info@natuurzonderdrempels.nl / www.natuurzonderdrempels.nl

© 2023, Kenniscentrum Groen & Handicap

 

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.