Nieuws

Algemeen | 18 mrt 2022

Oproep invullen vragenlijst over de longfunctietest

Welke rol de longinhoud (FEV = Geforceerd expiratoir volume De maximale hoeveelheid lucht die na inademing in een bepaalde tijd geforceerd kan worden uitgeademd.) speelt in de kwaliteit van leven voor u als patiënt?

Sanofi wil graag bij volwassenen onderzoeken welke rol de longinhoud (FEV) speelt in de kwaliteit van leven voor u als patiënt?

Hoe gaat u, als ernstig astmapatiënt, om met uw longinhoud?

Merkt u een verbetering van uw energie bij behandeling en hoe uit zich dat?

Wat kunt u nu wel doen wat u voor de start van uw behandeling niet kon?

Met de gegevens van dit onderzoek, wil Sanofi, u en longartsen aantonen hoe belangrijk de longfunctie is in de kwaliteit van leven voor u als ernstig astmapatiënt.

Daarbij hebben ze uw hulp nodig!

Het invullen van de vragenlijst kan t/m 30 april

Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt circa 5 tot 10 minuten.

https://forms.gle/XZBGdMqARCiYRqPu5

Hartelijk dank voor uw medewerking en tijd!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.