Persoonlijk Astma Actieplan

Een Astma Actieplan (kort geschreven AAP) is een persoonlijk stappenplan, waarin staat hoe een verergering van de astmaklachten herkend kan worden en wat iemand er zelf aan kan doen.

Het persoonlijk Astma Actieplan (AAP) geeft een overzicht van verschillende fasen van astma. Hierbij kan men aangeven hoe iemand zich op dat moment voelt en wat de bijbehorende inhalatiemedicijnen zijn, die iemand dan moet nemen.

Het plan is opgedeeld in vier fasen; van groen via geel en oranje naar rood. De kleuren staan voor de verschillende fasen van verergering van de astmaklachten. De astmapatiënt vult samen met zijn zorgverlener het Astma Actieplan in.  Hiermee heeft men zelf meer grip op zijn gezondheid en eigen handvatten (zelfmanagement) om de astma zo stabiel mogelijk te houden.

 

 

  • Een AAP is een instrument voor mensen met astma om inzicht te hebben in hun astmaklachten.
  • Het is een instrument om zelf snelle controle uit te voeren van de juiste stappen in de medicamenteuze behandeling bij verergering van klachten.
  • Het invullen van het AAP dient te gebeuren door de astmapatiënt, SAMEN met de zorgverlener (samen beslissen).
  • Een AAP kan helpen om astma aanvallen (longaanvallen) en ziekenhuisopnames te verminderen of te voorkomen.

 

Bekijk hier de uitleg over het Astma Actieplan

Kun jij alles met je astma?

Doe de test en kijk of er voor jou nog iets te verbeteren valt. Binnen 5 minuten heb je de uitkomst van de test.

Astma test

Het AAP is te verkrijgen in een drukversie die je per post thuis kan krijgen.

Bestelformulier van de druk versie

En is ook te verkrijgen in een digitaal invulbare versie.

Klik hier voor de versie die je zelf kan afdrukken

 

Dit Astma Actieplan is opgesteld op initiatief van de astmaVereniging Nederland en Davos, in samenwerking met de Long Alliantie Nederland en Longfonds.

Een werkgroep van betrokken zorgverleners (longarts, huisarts, apotheker, long verpleegkundige) en ervaringsdeskundigen hebben inhoudelijk vorm gegeven aan dit Astma Actieplan. Wij danken hen allen voor de actieve en enthousiaste betrokkenheid.

We zien graag dat zoveel mogelijk mensen met astma een eigen persoonlijke Astma Actieplan heeft en deze actief gaat inzetten in de behandeling van hun astma.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.