Lees voor

Subsidie kofferregeling

De astmaVereniging Nederland en Davos (hierna: VND) kent een kofferregeling voor haar leden.
In deze regeling wordt voorzien in een tegemoetkoming van de kosten die gemaakt worden als er een 2e koffer meegenomen wordt in de winterperiode.
Deze subsidieregeling geldt voor leden die per vliegtuig reizen wanneer zij als patiënt worden opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

1. De patiënt dient onafgebroken lid te zijn van de astmaVereniging Nederland en Davos.
Onder patiënt wordt in deze mede verstaan de ouder of verzorger van een minderjarige patiënt.
2. Na de eerste aanmelding als lid en de betaling van de contributie aan de VND kan de patiënt direct gebruik maken van de kofferregeling (aanmelding en contributiebetaling moet voor de opname in het NAD gebeurd zijn).
3. Indien het lidmaatschap door opzegging door de patiënt en/of het bestuur onderbroken is geweest, kan bij een daaropvolgend lidmaatschap pas een beroep op de kofferregeling worden gedaan indien tussen het hernieuwde lidmaatschap en de subsidieaanvraag een periode van tenminste 24 maanden is verstreken.
4. Men kan een bijdrage aanvragen voor 1 extra koffer van 20 kilo voor de heen- en de terugreis.
De maximale bijdrage vanuit de VND zal euro 25,00 bedragen voor een enkele reis. U kunt de declaratie indienen nadat de reis heeft plaatsgevonden.
5. De regeling is geldig voor de patiënt die opgenomen wordt tijdens de winterperiode.
De winterperiode loopt van 01.10. tot 31.03.
6. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats na het overleggen van een volledig ingevuld koffersubsidieformulier met de rekening met daarop de naam van de patiënt, het betaalde bedrag en het betalingsbewijs.
Subsidieaanvragen die niet compleet en binnen acht weken na beëindiging van de opname zijn ingediend, worden niet gehonoreerd.
Betaling vindt binnen acht weken na indienen van de declaratie plaats.
7. Het recht op subsidie is niet overdraagbaar naar andere patiënten.
8. Deze regeling vervangt alle voorafgaande regelingen.
9. De VND kan de regeling te allen tijde aanpassen en / of intrekken.

De regeling in de praktijk

De voor de regeling kwalificerende patiënt krijgt van de intaker van het Nederlands Astmacentrum Davos te horen wanneer en met welk vlucht men naar Zwitserland of terug naar Nederland vliegt.
Op Schiphol kan men (indien nodig) bij de vliegmaatschappij aan de incheckbalie zelf een 2e koffer bijboeken en daar betalen.
De volledige rekening dient de patiënt zelf te betalen. Een maximum bedrag aan subsidie kan teruggevraagd worden bij de VND na het overleggen van de bovengenoemde stukken.
Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze per mail stellen aan het secretariaat van de VND: info@nederland-davos.nl

Augustus 2023

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.