Nieuws

Algemeen | 10 aug 2019

Veel meldingen exotische hooikoortsplant in 2018

 

Vorig jaar werden bijna zeventig procent meer waarnemingen gedaan van Alsemambrosia in het openbaar dan in voorgaande jaren. Het is echter nog onduidelijk of de warmte van vorig jaar tot meer zaadzetting heeft geleid. Om te voorkomen dat deze plant het hooikoortsseizoen verlengt, starten FLORON, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Natuurkalender/Wageningen Universiteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Pollennieuws/Flora van Nederland  een jaarlijkse Ambrosiacampagne.

Bijna tien jaar geleden startte de Ambrosiacampagne met als doel: verlenging van het hooikoortsseizoen voorkomen door de planten te verwijderen voordat de zaden rijp zijn. De zaden kunnen immers wel veertig jaar kiemkrachtig blijven, wat verwijderen extra lastig maakt.

Alsemambrosia
De hooikoortsplant Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) komt van oorsprong niet uit Nederland, maar is onbedoeld via de handel in Europa terecht gekomen. De eerste waarneming in Nederland dateert van rond 1875, maar sinds 1996 is de soort aan een opmars bezig. Alsemambrosia houdt van warmte en komt vaak op in omgewerkte grond. Het pollen (stuifmeel) van de plant kan hevige hooikoortsklachten veroorzaken en omdat de planten pas laat bloeien (augustus-oktober), kunnen ze het hooikoortsseizoen verlengen.

Om dit te voorkomen zetten FLORON, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Natuurkalender/Wageningen Universiteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Pollennieuws/Flora van Nederland zich in om de opmars te stoppen. Dit doen we middels de jaarlijkse Ambrosiacampagne, die op 1 augustus 2019 weer van start gaat.

Lees meer over de campagne en hoe je mee kunt doen op NatureToday.com

Bron: www.lumc.nl

Algemeen | 16 aug 2019

Ultrasnelle behandeling tegen wespengifallergie

Een allergie voor het gif van insecten kan levensbedreigend zijn. Wie één keer een veralgemeende allergische reactie heeft gehad, kan een tweede voorkomen met behulp van immunotherapie. Het UZA is het enige centrum in Vlaanderen dat een ‘ultrarush’ schema aanbiedt, een behandeling waarbij de patiënt na drie uur al beschermd is.

Algemeen | 13 aug 2019

Gezichten achter ernstig astma

De Vereniging Nederland Davos is de patiëntenvereniging die de belangen behartigt van álle mensen met (ernstig) astma!

Zestien mensen met ernstig astma geven in dit boek een kijkje in hun leven.

Algemeen | 7 aug 2019

EU wijst 18 miljoen euro toe aan onderzoek naar nieuwe antibiotica

Een internationaal consortium van onderzoeksgroepen gaat nieuwe antibiotica ontwikkelen tegen de tuberculosebacterie en twee andere dodelijke bacteriën. De Europese Unie wees de projecten RespiriTB en RespiriNTM in totaal 18 miljoen euro toe. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden nemen deel aan het onderzoek, dat zes jaar zal duren.

Algemeen | 4 aug 2019

NIVEL Longmonitor, dé bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland, doet u ook mee?

Met de Longmonitor wordt de betekenis van het hebben van een longziekte
zichtbaar. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot.
Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en
uitdagingen met zich mee.

Algemeen | 1 aug 2019

Zorginstituut gaat onnodig gebruik antibiotica aanpakken

Bij blaasontsteking en luchtwegontstekingen worden regelmatig antibiotica ingezet terwijl dit niet nodig is. Door deze overbehandeling ligt antibioticaresistentie op de loer.

Algemeen | 29 jul 2019

Gezondheidsrisico’s klimaatverandering in kaart gebracht

Klimaatverandering beïnvloedt onze gezondheid. Ook maatregelen gericht op het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering zijn van invloed op hittestress, allergieën, ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling. In Nederland zijn die gezondheidsrisico’s in kaart gebracht in de Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid door het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research. De Kennisagenda brengt actuele kennis over de effecten van klimaat op de gezondheid bijeen en geeft meer inzicht in welke kennis de maatschappij nodig heeft om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering en bijbehorende maatregelen te beperken. Ruim honderd experts hebben input geleverd.

Ontvang de nieuwsbrief