Lees voor
Algemeen | 21 aug 2020

Vragen over kinderen

Nu de zomervakantie op z’n eind loopt, gaan de scholen weer open. Maar wat betekent dat voor kinderen met een longziekte? Is het verstandig hen...
nieuwsfoto

Nu de zomervakantie op z’n eind loopt, gaan de scholen weer open. Maar wat betekent dat voor kinderen met een longziekte? Is het verstandig hen naar school te sturen? En hoe zit het met ouders die een longziekte hebben? We leggen onze vragen voor aan kinderlongarts Karin de Winter-de Groot van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De vragen zijn beantwoord mede namens het bestuur van de sectie kinderlongziekten van de NVK.

De scholen en kinderdagverblijven gaan weer open. Wat betekent dat voor kinderen met een longziekte? 

Bij een kind met een ernstige longaandoening lijkt een infectie met het coronavirus in het algemeen niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Uit (inter)nationale ervaringen en publicaties in de afgelopen twee maanden is niet gebleken dat kinderen met onderliggende ziektes vaker of een ernstiger beloop van het coronavirus hebben. Gezien ook de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen maken kinderlongartsen zich niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen. Elke virusinfectie geeft bij kinderen met een chronische longaandoening een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen.

Voor de meeste kinderen met chronische longaandoeningen zijn dan ook geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die je eerder met jouw arts voor dit seizoen hebt afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft.

Alleen in zeldzame situaties kan er bij kinderen met een ernstige chronische longaandoening wel een aangepast advies gelden: bij patiënten met een ernstig beloop van CF, BPD of PCD, patiënten met zuurstofgebruik of non-invasieve beademing in de thuissituatie, interstitiële longziekten, longtransplantatie of ernstig astma waarbij dagelijks klachten en frequent prednisolongebruik. In die gevallen kan de behandelend kinderlongarts hierover een advies op maat geven. Bij twijfel kun je in geval van een ernstige onderliggende longaandoening met jouw eigen kinderlongarts overleggen wat het beste advies is voor jouw kind.
Als kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (zie ook deze veelgestelde vragen), of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Op Rijksoverheid.nl staat hierover meer informatie.

Er is nu (augustus) sprake van meer besmettingen, ook onder kinderen. Bovenstaand advies luidde dat kinderen met een ernstige longaandoening gewoon naar school kunnen gaan. Blijft dit advies gelden nu ook de middelbare scholen open gaan?

Vooralsnog blijven de eerder gegeven adviezen hetzelfde. Dit betekent dat kinderen en tieners met astma gewoon naar school kunnen. Heeft je kind/tiener een zeer ernstige longziekte, met bijvoorbeeld continu prednisongebruik of medicinale zuurstof (zie ook het antwoord op de eerste vraag), dan kun je het best met de kinderlongarts overleggen over een verstandige aanpak.

 

Hoe komt het dat kinderen minder ziek worden door het coronavirus?

Het milde beloop bij kinderen komt waarschijnlijk doordat de ontstekingsreacties die bij volwassenen tot uiteindelijk ernstige longproblemen leiden, bij kinderen nog niet ‘optreden’ (pas vanaf/na puberteit).

 

Kunnen kinderen het virus dan niet overdragen?

 

Uit studies vanuit het buitenland en de eerste gegevens uit Nederland (contactonderzoek) blijkt dat kinderen minder vaak besmet raken en minder ziek worden dan volwassenen. Tevens lijkt het dat kinderen het virus minder makkelijk doorgeven. Het RIVM doet nog verder onderzoek om deze gegevens te kunnen bevestigen.

Mijn kind heeft astma. Is het niet verstandiger hem thuis te houden als de scholen weer open gaan?

 

Kinderen met astma kunnen gewoon naar school. In een uitzonderingsgeval waarbij een kind last heeft van ernstig astma met dagelijks klachten en frequent prednisolongebruik kan het beste met de eigen kinderlongarts worden overlegd over wat het beste advies is.

 

Mijn kind heeft ernstig astma. Is mijn kind extra kwetsbaar om besmet en ziek te worden?

 

Ook bij een kind met een ernstige longaandoening lijkt een infectie met het coronavirus weinig voor te komen en in het algemeen niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Als jouw kind last heeft van ernstig astma met dagelijks klachten en frequent prednisolongebruik kan het beste met de eigen kinderlongarts worden overlegd over wat het beste advies is.

 

Ik heb zelf een longziekte, is het niet verstandiger mijn kind thuis te houden?

Doordat jonge kinderen het virus minder makkelijk doorgeven aan volwassenen kan een kind zonder klachten gewoon naar school. Neem zelf wel de voorzorgsmaatregelen in acht als je zelf het kind naar school wilt brengen, kom dus niet in de buurt van andere ouders en de leerkrachten (houd 1,5 m afstand). En als je zelf verkouden bent, breng je kind dan niet zelf naar school.

 

Ik heb ernstig astma en kinderen op de middelbare school. Hoe groot is de kans dat ik besmet wordt met het virus via mijn en andere kinderen?

 

Gelukkig lijkt ernstig astma geen belangrijke risicofactor te zijn voor een ernstig beloop van COVID-19.
Het is meer waarschijnlijk dat adolescenten en jongvolwassenen hun infectie oplopen op feestjes dan op school.
Ook jongeren moeten thuisblijven en zich laten testen, ook als ze slechts milde klachten hebben die op corona kunnen wijzen. Dat is best lastig omdat zij zich nauwelijks ziek voelen.
In het huisgezin hebben jongvolwassen kinderen (achttien jaar en ouder), als zij besmet zijn, de hoogste kans om het virus te verspreiden.

Ik ben leraar op een middelbare school en heb zelf een ernstige longziekte. Er wordt steeds gesteld dat besmettingen meestal niet via kinderen plaatsvinden. Toch zien we nu dat ook kinderen besmet worden. Bestaat er een kans dat leerlingen mij besmetten, en hoe groot is die kans?

Besmettingen vinden meestal plaats in omstandigheden waar mensen dicht bij elkaar zijn zoals in een huisgezin of bijvoorbeeld op drukke feestjes waar tegen de muziek in geschreeuwd moet worden om verstaanbaar te zijn.
De kans op besmetting door contact met kleine kinderen wordt nog steeds laag geacht. Bij adolescenten ligt die kans hoger. Hoe groot die kans precies is, hangt van heel veel factoren af zoals: afstand van elkaar, luid praten of schreeuwen, etc.
Uiterst belangrijk is dat kinderen die zich niet lekker voelen thuis blijven en getest worden. De schoolleiding moet dit duidelijk naar ouders en leerlingen communiceren.
Als u tot de risicogroep behoort, adviseert het RIVM om zoveel mogelijk thuis te werken. U kunt met uw werkgever/bedrijfarts bespreken wat de afspraken hierover zijn op uw school. Zie hiervoor ook het nieuwste protocol op de website van de Onderwijsbond: https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-Volledig-openen-VO.pdf.
Voor meer vragen over kinderen en corona verwijzen we je naar het RIVM.

 

Bron: www.longfonds.nl

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.