Astma en Werk

Op 10.03.2021 heeft het webinar Astma en Werk plaatsgevonden.

De volgende sprekers zijn tijdens deze webinar aan het woord gekomen:
Gerda de Groene, bedrijfsarts en verbonden aan het Nederlands Centrum voor beroepsziekten en de poli Mens en Arbeid van het AMC
Sandra Breeuwsma, als ervaringsdeskundige
Joost Derwig, klinisch psycholoog verbonden aan het Rijnstate ziekenhuis.
Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

  1. Chronisch ziek, ziek melden, steeds vaker, aanpassen werktijd en/of werkplek, en/of soort werk.
  2. traject naar minder werk, opmaat naar geen werk.
  3. niet meer kunnen werken in een reguliere baan.

Het gesprek met ervaringsdeskundige (Sandra) laat zien wat je in de dagelijkse praktijk kan tegenkomen.
Naarmate je astma meer impact heeft, gaan andere regels gelden. Bereid je hier op voor!
Een goede verhouding met je werkgever is belangrijk. Als je je vaker moet afmelden wordt dat lastiger. Openheid naar werkgever blijft toch van belang voor het vervolgtraject.
In het sociale vangnet (WiA,WGA,iVA)) zullen essentiële beslissingen genomen moeten worden. Hierbij speelt de werkgever een rol. Termijnen mogen niet verlopen om voor bepaalde uitkeringen in aanmerking te komen.
Soms kunnen collega’s een positieve rol spelen. Houd daar rekening mee, beter nog maak er gebruik van.
In het webinar wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk de rol van de bedrijfsarts is en op welk moment die moet worden ingeschakeld.
In overleg met je werkgever en/of bedrijfsarts kan de mogelijkheid bekeken worden van aanpassing van werkzaamheden of werkplek.

Op wie/wat kun je terugvallen als blijkt dat je werkgever niet wil meewerken? Je zult zien in de webinar dat je bedrijfsarts, die goed op de hoogte is van de wetgeving, behulpzaam kan zijn. Let op: de bedrijfsarts is in dienst van je werkgever! Verdiep je dus zelf ook in de regelgeving via internet of maatschappelijk werker.
Waar kun je informatie/ondersteuning krijgen om je werk zo gezond mogelijk te blijven doen?
Als het ziektebeeld niet verbetert komt een beoordeling van wat nog mogelijk is in zicht.
Via het UWV komen allerlei regelingen aan de orde die het mogelijk maakt om in deeltijd te werken.
In een eventuele afkeuringstraject  gaan termijnen een rol spelen:
Let op: Het tweede ‘ziekte jaar’ is cruciaal. Welke stappen moet je nemen en welke zeker niet!
Wet en regelgeving komt nog eens expliciet aan de orde in de webinar :
Verschil tussen WIA-WGA-IVA .   VOOR 93e ziekteweek WIA aanvragen!!!
Sandra, het traject heeft voor jou uiteindelijk helaas geleid tot een afkeuring voor een reguliere baan.
Welke invulling heb jij geven?
Als je niet meer werkzaam kunt zijn in een reguliere baan mag je dan vrijwilligerswerk doen?

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.