Nieuws

Algemeen | 10 mrt 2019

Consumentenbond wil dat apotheken contant geld blijven aannemen

De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om de motie van CDA/50Plus te steunen om apotheken te verplichten contant geld aan te nemen. Steeds meer apothekers weigeren cash. Daarom zijn wettelijke maatregelen nodig, vindt de Consumentenbond.

De Consumentenbond is ronduit teleurgesteld in de apothekersbranche die koste wat het kost lijkt vast te willen houden aan een pin-onlybeleid. Ondanks een gesprek tussen de Consumentenbond en apothekersketen Boots blijft de keten contant geld weigeren. Ook de branchevereniging van apothekers, KNMP, weigert haar leden op te roepen om cash te accepteren. ‘Buitengewoon klantonvriendelijk’, oordeelt Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond. ‘Wettelijk gezien mag het, wat deze apothekers doen, maar wat ons betreft komt daar verandering in. Apothekers hebben een zorgplicht en moeten geen drempels opwerpen.’

Buitensluiting
De Consumentenbond krijgt steeds vaker meldingen van consumenten wiens apotheek alleen nog maar pinbetalingen accepteert. King: ‘Sommige mensen kiezen er bewust voor om cash af te rekenen. Bijvoorbeeld om zo meer grip op hun uitgaven te houden, of om privacy-redenen: er kijkt niemand over hun schouder mee bij betalen. Bovendien is pinnen voor sommige ouderen, kinderen en mensen met een beperking lastig. Door cash niet te accepteren, sluit je hen buiten. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.’

Steun
Op 5 maart stemt de Kamer over de motie van Van den Berg (CDA) en Geleijnse (50Plus). In de motie staat dat apotheken verplicht contant geld moeten gaan accepteren. De motie wordt ook gesteund door ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, NVOG, NOOM, de Patiëntenfederatie en Ieder(in).

 

Bron: Blikopnieuws

Algemeen | 22 mei 2019

De Vereniging Nederland-Davos heeft nu ook een eigen QR Code

antibiotica Algemeen | 20 mei 2019

21 aanbevelingen voor verantwoord antibioticagebruik

Het onverantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier maakt bacteriën steeds sneller resistent. Dit heeft overlijdens, meer ziekenhuisopnames en een langere ziekteduur tot gevolg. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector (met vooral de huisartsen als voorschrijvers), in de woonzorgcentra en in de veeteelt hoger dan het Europese gemiddelde. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de oorzaken hiervan, en formuleerde 21 aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Algemeen | 18 mei 2019

Heeft u één minuutje tijd?

Het Longfonds wil graag, in samenwerking met de longfibrose patiëntenvereniging, de Stichting pulmonale hypertensie en de Vereniging Nederland Davos, mensen met een longziekte goed informeren en de gelegenheid bieden om anderen te ontmoeten en van elkaar of van deskundigen uit de zorg te leren.

Algemeen | 17 mei 2019

Verschillende longartsen vertellen over ernstig Astma

Ernstig astma kan het leven enorm beïnvloeden. Het MCL is één van de ziekenhuizen met een expertisecentrum ernstig astma. In dit filmpje van iDoctor vertellen verschillende Nederlandse longartsen, waaronder MCL-longarts Anneke ten Brinke, over ernstig astma en over de onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Algemeen | 15 mei 2019

Vereniging Nederland Davos in Lucht & Longen

Deze week is een online column verschenen van de Vereniging Nederland Davos in Lucht & Longen. Een online campagne met nieuws en verhalen uit de longwereld

 

Algemeen | 13 mei 2019

De waarde van een astma-adviespolikliniek

Doel
Het evalueren van het effect van een astma-adviespolikliniek (ADP) als service voor huisartsen.

Ontvang de nieuwsbrief