Saar van Nederveen-Bendien (mevrouw S.A. van Nederveen-Bendien)

Bestuurslid met als aandachtsgebied ernstig astma bij volwassenen sinds 24 juni 2023

Saar van Nederveen-Bendien: “Sinds 2009 ben ik als longarts werkzaam in het HagaZiekenhuis. Nadat ik mijn studie geneeskunde in Groningen heb afgerond, heb ik mijn opleiding tot longarts gevolgd in het Radboud UMC in Nijmegen. Mijn aandachtsgebied, zowel qua zorg als onderzoek, is (ernstig) astma. Het HagaZiekenhuis is één van de erkende kenniscentra voor de behandeling van ernstig astma. Ik ben er trots op dat wij, met ons fijne team van longverpleegkundigen en collega longartsen, deze gespecialiseerde zorg nu voor onze regio kunnen bieden.

Ik kom op adem… “van de bergen en de natuur, tijd thuis doorbrengen met mijn gezin, fietsen en wandelen, koken voor vrienden en familie en lezen.”

Aandachtsgebied

Aandachtsgebied: Ernstig astma bij volwassenen

Saar van Nederveen: “Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur van de VND gaat worden Ernstig astma bij volwassenen. Dit gaat om een behoorlijk grote groep mensen in Nederland, met niet alleen ernstig maar ook moeilijk te behandelen astma. We spreken van volwassenen, maar deze groep omvat ook jongvolwassenen met ernstig of moeilijk te behandelen astma vanaf de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Mensen met moeilijk te behandelen of ernstig astma verdienen de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel. Om je hier als persoon met astma goed op voor te bereiden, is begrijpelijke en makkelijke beschikbare informatie een voorwaarde. Hier onderscheidt de VND zich naar mijn mening in op een positieve manier.

Taken en verantwoordelijkheden die bij dit aandachtsgebied horen zijn diagnostiek, fenotypering (karakterisering) en behandeling van moeilijk te behandelen en ernstig astma. Participeren in een regionaal astma zorgnetwerk. Samenwerking met de 1ste-lijns astmazorg (huisarts) o.a. om bewustwording van (nieuwe) behandelopties in de 1ste lijn te bevorderen. Voor mij als longarts in het HagaZiekenhuis valt hier ook nog de zorg voor zwangere vrouwen met astma onder.

Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen op dit vlak, zoals de Huisartsen richtlijn (NHG) voor astma en de recent afgeronde Multidisciplinaire richtlijn astma en zwangerschap. Bij de ontwikkeling van deze richtlijnen zijn uiteraard ook altijd ervaringsdeskundigen met astma betrokken. Dit heb ik als heel waardevol en leerzaam ervaren. Ik hoop patiënten in de toekomst ook meer te kunnen betrekken bij de inrichting van de zorg in het ziekenhuis en hierover echt met patiënten in gesprek te gaan. Dit gaat vast nog veel nieuwe inzichten opleveren.

Tenslotte doe ik wetenschappelijk onderzoek, met als primair doel: de best mogelijke zorg voor de patiënt met (ernstig) astma. Hiervoor neem ik ook deel aan internationale werkgroepen, zoals een biological werkgroep van de EAACI (European Academy of Allergy & Clinical Immunology). Het motiveert en stimuleert om op deze manier ervaringen uit te kunnen wisselen met internationale collega’s die zich allemaal bezighouden met de zorg voor patiënten met astma.”

 

Waarom bestuurslid bij astmaVereniging Nederland en Davos?

Saar van Nederveen: “Als bestuurslid bij de VND kan ik als dokter op een andere manier een bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten met astma. Het spreekt mij aan om dit in zo’n gevarieerde bestuurssamenstelling te doen, met een belangrijke rol voor ervaringsdeskundigen. De ervaring die ik opdoe als bestuurslid bij de VND, kan ik ook weer toepassen in de dagelijkse praktijk tijdens mijn werk als longarts in het ziekenhuis. En mijn ervaring uit het ziekenhuis neem ik andersom weer mee naar de VND.

De komende jaren ga ik ondervinden wat het werken als bestuurslid voor de VND waardevol maakt voor mij. Maar wat vast en zeker de moeite waard gaat zijn is het in een team te mogen werken aan een onderwerp dat mij aan het hart gaat. Ik denk dat ontmoetingen binnen de VND mij weer nieuwe levenslessen kunnen leren.”

De astmazorg in de toekomst

Saar van Nederveen: “In de toekomst zie ik graag een meer holistische aanpak van de zorg voor mensen met astma. Meer tijd voor de patiënt, waarbij ook voldoende aandacht is voor de mens achter de zorgvraag. Meer aandacht voor een gezonde leefstijl en leefomgeving in relatie tot astma. En ik hoop op nieuwe aanvullende biomarkers om astma beter te kunnen fenotyperen/karakteriseren en de uitkomsten van specifieke behandelingen wellicht beter te kunnen voorspellen.”

Lotte Boogaard

Bestuurslid

Lotte Boogaard, onze penningmeester, is werkzaam in de commerciële sector. Haar kennis en ervaring zet ze in om ervoor te zorgen dat onze vereniging voldoende financiële middelen heeft voor het uitvoeren van de projecten die we belangrijk vinden.

Lees meer

Anne van Tilburg

Bestuurslid

Anne van Tilburg is vicevoorzitter. Ze heeft als aandachtsgebieden medisch inhoudelijke zaken en werk-gerelateerd astma en ze is samen met Elselien de Zaaijer verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Haar kennis en ervaring zet ze graag in om samen met onze vrijwilligers (ernstig) astma nog meer bekendheid te geven.

Lees meer

Elselien de Zaaijer

PR & Communicatie en Vrijwilligersbeleid

Elselien de Zaaijer is als bestuurslid binnen onze vereniging verantwoordelijk voor PR & Communicatie en voor het Vrijwilligersbeleid. Haar werk- en levenservaring zet ze in om samen met onze vrijwilligers op te komen voor mensen met (ernstig) astma.

Lees meer

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.