Aspirant bestuurslid Saar van Nederveen-Bendien (mevrouw S.A. van Nederveen-Bendien)

Aspirant bestuurslid met als aandachtsgebied ernstig astma bij volwassenen

Saar van Nederveen-Bendien: “Sinds 2009 ben ik als longarts werkzaam in het HagaZiekenhuis. Nadat ik mijn studie geneeskunde in Groningen heb afgerond, heb ik mijn opleiding tot longarts gevolgd in het Radboud UMC in Nijmegen. Mijn aandachtsgebied, zowel qua zorg als onderzoek, is (ernstig) astma. Het HagaZiekenhuis is één van de erkende kenniscentra voor de behandeling van ernstig astma. Ik ben er trots op dat wij, met ons fijne team van longverpleegkundigen en collega longartsen, deze gespecialiseerde zorg nu voor onze regio kunnen bieden.

Ik kom op adem… “van de bergen en de natuur, tijd thuis doorbrengen met mijn gezin, fietsen en wandelen, koken voor vrienden en familie en lezen.”

Aandachtsgebied

Beoogd aandachtsgebied: Ernstig astma bij volwassenen

Saar van Nederveen is aspirant bestuurslid sinds mei 2022. Ze is kiesbaar als bestuurslid met als aandachtsgebied Ernstig astma bij volwassenen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 juni 2023.

Saar van Nederveen: “Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur van de VND gaat worden Ernstig astma bij volwassenen. Dit gaat om een behoorlijk grote groep mensen in Nederland, met niet alleen ernstig maar ook moeilijk te behandelen astma. We spreken van volwassenen, maar deze groep omvat ook jongvolwassenen met ernstig of moeilijk te behandelen astma vanaf de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Mensen met moeilijk te behandelen of ernstig astma verdienen de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel. Om je hier als persoon met astma goed op voor te breiden, is begrijpelijke en makkelijke beschikbare informatie een voorwaarde. Hier onderscheidt de VND zich naar mijn mening in op een positieve manier.

Taken en verantwoordelijkheden die bij dit aandachtsgebied horen zijn diagnostiek, fenotypering (karakterisering) en behandeling van moeilijk te behandelen en ernstig astma. Participeren in een regionaal astma zorgnetwerk. Samenwerking met de 1ste-lijns astmazorg (huisarts), o.a. om bewustwording van de diagnose ernstig astma en nieuwe behandel opties in de 1ste-lijns astmazorg te bevorderen. Voor mij als longarts in het HagaZiekenhuis valt hier ook nog de zorg voor zwangere vrouwen met astma onder en het identificeren van kennishiaten en het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma.

Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen op dit vlak, zoals de Huisartsen richtlijn (NHG) voor astma en de recent afgeronde Multidisciplinaire richtlijn astma en zwangerschap. Bij de ontwikkeling van deze richtlijnen zijn uiteraard ook altijd ervaringsdeskundigen met astma betrokken. Dit heb ik als heel waardevol en leerzaam ervaren. Ik hoop patiënten in de toekomst ook meer te kunnen betrekken bij de inrichting van de zorg in het ziekenhuis en hierover echt met patiënten in gesprek te gaan. Dit gaat vast nog veel nieuwe inzichten opleveren.

Tenslotte doe ik wetenschappelijk onderzoek, met als primair doel: de best mogelijke zorg voor de patiënt met (ernstig) astma. Hiervoor neem ik ook deel aan internationale werkgroepen, zoals een biological werkgroep van de EAACI (European Academy of Allergy & Clinical Immunology). Het motiveert en stimuleert om op deze manier ervaringen uit te kunnen wisselen met internationale collega’s die zich allemaal bezighouden met de zorg voor patiënten met astma.”

 

Waarom bestuurslid bij astmaVereniging Nederland en Davos?

Saar van Nederveen: “Als bestuurslid bij de VND kan ik als dokter op een andere manier een bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten met astma. Het spreekt mij aan om dit in zo’n gevarieerde bestuurssamenstelling te doen, met een belangrijke rol voor ervaringsdeskundigen. De ervaring die ik opdoe als bestuurslid bij de VND, kan ik ook weer toepassen in de dagelijkse praktijk tijdens mijn werk als longarts in het ziekenhuis. En mijn ervaring uit het ziekenhuis neem ik andersom weer mee naar de VND.

De komende jaren ga ik ondervinden wat het werken als bestuurslid voor de VND waardevol maakt voor mij. Maar wat vast en zeker de moeite waard gaat zijn is het in een team te mogen werken aan een onderwerp dat mij aan het hart gaat. Ik denk dat ontmoetingen binnen de VND mij weer nieuwe levenslessen kunnen leren.”

De astmazorg in de toekomst

Saar van Nederveen: “In de toekomst zie ik graag een meer holistische aanpak van de zorg voor mensen met astma. Meer tijd voor de patiënt, waarbij ook voldoende aandacht is voor de mens achter de zorgvraag. Meer aandacht voor een gezonde leefstijl en leefomgeving in relatie tot astma. En ik hoop op nieuwe aanvullende biomarkers om astma beter te kunnen fenotyperen/karakteriseren en de uitkomsten van specifieke behandelingen wellicht beter te kunnen voorspellen.”

Frank Weller

Voorzitter

Frank Weller is longarts en de voorzitter van onze vereniging. Zijn aandachtsgebieden zijn strategie en medische zaken. Frank zet zijn kennis en ervaring graag in om samen met de VND de mens achter de astma zichtbaar te maken.

Lees meer

Barend de Graaff

Secretaris

Barend de Graaff is onze secretaris. Vanuit zijn achtergrond als bedrijfsjurist, kijkt hij kritisch en met een juridische blik naar de manier waarop de VND als organisatie functioneert. Op die manier draagt hij bij aan de professionaliteit van onze vereniging.

Lees meer

Margret Smits

Penningmeester

Margret Smits, onze penningmeester, is werkzaam in de financiële wereld. Met haar kennis en ervaring zorgt ze ervoor dat de financiën van de VND op orde zijn, zodat we diverse activiteiten kunnen organiseren voor onze leden en mensen met astma.

Lees meer

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.