Histamine-provocatietest

Met een histamine-provocatietest kan de gevoeligheid van de luchtwegen worden vastgesteld. Bij dit onderzoek inhaleer je histamine om de luchtwegen te prikkelen.

Histamine-provocatietest

Een histamine provocatietest wordt ingezet als diagnostische test. Met een histamine-provocatietest kan de gevoeligheid van de luchtwegen worden vastgesteld. Bij dit onderzoek inhaleer je histamine in om de luchtwegen te prikkelen.

Histamine

Histamine is een natuurlijk voorkomende stof in het lichaam en speelt onder andere een rol bij allergische reacties. Meer informatie over de allergieën lees je op de pagina Allergie

Op het moment dat je lichaam in contact komt met een allergeen, beschouwt het immuunsysteem deze allergeen als een vreemde en mogelijk schadelijke stof. Als reactie geeft het immuunsysteem histamine af. Het vrijkomen van histamine kan leiden tot symptomen zoals hoesten, jeuk, niezen, huiduitslag, kortademigheid en benauwdheid. Hoe meer histamine vrijkomt, hoe sterker de allergische reactie en hoe ernstiger de symptomen.

Histamine-provocatietest in de praktijk

De histamine-provocatietest wordt in het ziekenhuis uitgevoerd door een longfunctie assistent. Voorafgaand aan het onderzoek krijg je instructies van je behandelend arts over het (tijdelijk) stoppen van medicatie.

Het onderzoek start met een spirometrie, een longfunctieonderzoek. Meer informatie over de spirometrie lees je op de pagina Spirometrie en reversibiliteitstest.

Vervolgens inhaleer je histamine via een vernevelaar. Na het inhaleren doe je opnieuw een spirometrie om te bepalen hoe je longen reageren op de histamine. Daarna inhaleer je opnieuw histamine via de vernevelaar, maar dit maal met een verhoogde histamine concentratie. Hierna volgt opnieuw een spirometrie. Dit wordt maximaal acht keer herhaald, waarbij de concentratie histamine bij elke herhaling wordt verhoogd.

Tijdens het onderzoek kun je klachten ervaren, zoals hoesten, kortademigheid of benauwdheid. Bij aanzienlijke toename van de klachten of een bepaalde daling in de gemeten longfunctie wordt het onderzoek gestaakt en krijg je een luchtwegverwijdend medicijn toegediend. Zodra de medicatie is ingewerkt wordt door middel van een spirometrie beoordeeld of de longen voldoende tot rust zijn gekomen.

Het onderzoek is klaar zodra je longfunctie weer is herstelt.

Wat zegt de uitslag van de Histamine-provocatietest?

Hoe lager de concentratie histamine die nodig is om je luchtwegen te prikkelen en/of te vernauwen, hoe gevoeliger je longen zijn. Indien uit de test kenbaar wordt dat er sprake is van bronchiale hyperreactiviteit, oftewel je luchtwegen zijn overgevoelig voor prikkels als histamine, dan kan dit wijzen op astma.

Een histamine provocatietest wordt ingezet als diagnostische test. Met een histamine-provocatietest kan de gevoeligheid van de luchtwegen worden vastgesteld. Bij dit onderzoek inhaleer je histamine in om de luchtwegen te prikkelen.

Histamine is een natuurlijk voorkomende stof in het lichaam en speelt onder andere een rol bij allergische reacties. Op het moment dat je lichaam in contact komt met een allergeen, beschouwt het immuunsysteem deze allergeen als een vreemde en mogelijk schadelijke stof. Als reactie geeft het immuunsysteem histamine af. Het vrijkomen van histamine kan leiden tot symptomen zoals hoesten, jeuk, niezen, huiduitslag, kortademigheid en benauwdheid. Hoe meer histamine vrijkomt, hoe sterker de allergische reactie en hoe ernstiger de symptomen.

De histamine-provocatietest wordt in het ziekenhuis uitgevoerd door een longfunctie assistent. Voorafgaand aan het onderzoek krijg je instructies van je behandelend arts over het (tijdelijk) stoppen van medicatie.

Het onderzoek start met een spirometrie, een longfunctieonderzoek. Vervolgens inhaleer je histamine via een vernevelaar. Na het inhaleren doe je opnieuw een spirometrie om te bepalen hoe je longen reageren op de histamine. Daarna inhaleer je opnieuw histamine via de vernevelaar, maar dit maal met een verhoogde histamine concentratie. Hierna volgt opnieuw een spirometrie. Dit wordt maximaal acht keer herhaald, waarbij de concentratie histamine bij elke herhaling wordt verhoogd.

Tijdens het onderzoek kun je klachten ervaren, zoals hoesten, kortademigheid of benauwdheid. Bij aanzienlijke toename van de klachten of een bepaalde daling in de gemeten longfunctie wordt het onderzoek gestaakt en krijg je een luchtwegverwijdend medicijn toegediend. Zodra de medicatie is ingewerkt wordt door middel van een spirometrie beoordeeld of de longen voldoende herstellen.

Het onderzoek is klaar zodra je longfunctie weer is herstelt.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.