Nieuws

Algemeen | 23 jan 2019

Stijging vaste lasten huishouden tot gemiddeld € 7.000,- zorgt voor kwart meer overstappen en nieuwe aanvragen

Ruim een kwart meer consumenten is in 2018 overgestapt of heeft een nieuw contract afgesloten voor hun zorg- en schadeverzekeringen, energie, internet en tv bij vergelijkingssite Pricewise. Deze stijging is voor een groot deel het gevolg van de forse toename in de vaste lasten voor 2019. De grootste stijging is te zien in de markten voor internet en tv, zorg- en autoverzekeringen. Bijna 40% van alle overstappers en consumenten die een nieuwe contract afsloten, deden dat in de laatste drie maanden van het jaar. De overstappers en aanvragers bestaan met name uit mannen tussen de 30 en 39 jaar oud.

Hans de Kok, directeur Pricewise: “Wij zien al jaren een toename in het aantal vergelijkingen en overstappers via onze website. Dit jaar zien we deze stijging vooral vanaf september terug in onze cijfers nadat op Prinsjesdag bekend werd dat de energiebelastingen en zorgpremies enorm zouden stijgen en wij berekenden dat de vaste lasten in totaal zo’n 10% zouden stijgen in 2019. Hiermee komen de totale vaste lasten van meerpersoonshuishoudens in 2019 uit op maar liefst zo’n € 7.000,-.”

Stijging overstappers en aanvragers hoogst bij internet en tv en auto en zorg
Het aantal overstappers en nieuwe aanvragen is bij alle markten in 2018 flink gestegen ten opzichte van 2017. Het aantal zorgoverstappers steeg zelfs met 27% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal energieoverstappers met 15%. De stijgingen waren het hoogst bij internet en tv-abonnementen, zorg- en autoverzekeringen. De Kok: “De toename in alle markten wordt vooral veroorzaakt door de forse stijging in de vaste lasten, van zo’n 10% in totaal. De totale vaste lasten komen daarmee uit op zo’n 7.000 euro voor 2019. Bij internet en tv wijzigden providers de prijzen en samenstelling van internet- en tv-pakketten in juli vorig jaar flink.
De stijging in prijzen in combinatie met meer naamsbekendheid van Pricewise hebben geresulteerd in een verdubbeling van het aantal overstappers van internet en tv.”

Piek overstappen en nieuwe aanvragen in de laatste maanden van 2018
Bijna 40% van alle overstappen en nieuwe aanvragen vond plaats na de bekendmaking van de stijgingen in energiebelastingen en zorgpremies op Prinsjesdag. Toen werd ook duidelijk dat de vaste lasten voor een meerpersoonshuishouden in 2019 met maar liefst 10% zouden stijgen. Maar liefst 16% van het totaal aantal overstappen en nieuwe aanvragen vond plaats in december. Daarnaast is er een kleine piek te zien in juni, de maand waarin de halfjaarlijkse variabele tarieven voor energie en de nieuwe tarieven van internet en tv bekend werden gemaakt. Van de energieoverstappen vond bijna een derde plaats in de laatste twee maanden van 2018. In november stapte 84% meer consumenten over en in december zelfs 95% ten opzichte van het jaargemiddelde van 2018.

Hoewel consumenten al vanaf 12 november konden overstappen van zorgverzekering, vond ruim 50% van de overstappen plaats in de laatste week van het jaar. Ook wel de week waarin alle afspraken met de ziekenhuizen bekend werden gemaakt. De meeste overstappen werden traditiegetrouw gedaan op 31 december. Maar liefst een op de zes van het totaal aantal overstappers van zorgverzekering stapte op de laatste dag van het jaar over.

De Kok: “Traditiegetrouw wordt de piek in het aantal overstappen en nieuwe aanvragen aan het einde van het jaar vooral veroorzaakt door het zorghoogseizoen en door een toename in het aantal energieoverstappen. Als mensen bezig zijn met het vergelijken van hun zorgverzekering, lijken zij ook direct de andere vaste lasten mee te pakken. Daarnaast wordt het energiecontract meer top of mind zodra het kouder wordt en de kachel weer aangaat. Dit jaar zagen we echter nog meer overstappers van energie in deze laatste maanden. Vooral vanaf het moment dat duidelijk werd dat de variabele energietarieven en energiebelastingen per 1 januari 2019 flink zouden gaan toenemen; met zo’n € 327,- voor een driepersoonshuishouden.

Meeste overstappers zijn mannen tussen de 30 en 39 jaar oud
De meeste overstappers en aanvragers zijn man (bijna 70%). Bijna een kwart van de overstappers en aanvragers is tussen de 30 en 39 jaar oud. De minst vertegenwoordigde groepen zijn jongeren tot en met 24 jaar oud en ouderen vanaf 70 jaar. Er zijn nauwelijks verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden. Deze trend is het geval voor alle markten, behalve bij woonverzekeringen, waarbij 59% van de verzekeringen door vrouwen wordt afgesloten. Bij overstappen van zorgverzekeringen is er nauwelijks een verschil tussen mannen en vrouwen.

De Kok: “Traditioneel gezien zijn de vaste lasten nog steeds een mannenaangelegenheid. Ook zien we dat vooral Generatie X overstapt en vergelijkt. Hoewel jongeren digital savvy zijn, wonen zij nog vaak thuis of met bijvoorbeeld huisgenoten of medestudenten in een huis en zijn zij (nog) niet verantwoordelijk voor al hun vaste lasten. Het is wel opvallend dat babyboomers veel minder overstappen en vergelijken dan Generatie X, terwijl zij inmiddels wel digitaal handig zijn.”

Consumenten steeds bewuster van voordelen van vergelijken en overstappen
Hans de Kok: “De verwachting is dat de vaste lasten in 2019 blijven fluctueren. Daarnaast hebben consumenten ook al te maken met stijgende wegenbelastingen, gemeentebelastingen en de btw-verhoging. Hoewel het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met deze stijgende vaste lasten in de verlaging van de inkomstenbelastingen en per saldo de koopkracht, is het de vraag of dit opweegt tegen alle directe maandelijkse verhogingen. Het is positief dat consumenten zich steeds bewuster worden van het feit dat er wel degelijk wat te besparen valt op de vaste lasten. Prijzen en prijsstijgingen verschillen ook nu flink per aanbieder, dus er is voor consumenten zeker nog voordeel te behalen door zich goed te oriënteren op de prijzen en kwaliteit.”

*** EINDE PERSBERICHT ***

 

Bron: Pricewise

Algemeen | 17 sep 2019

NIVEL Longmonitor, dé bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland, doet u ook mee?

Met de Longmonitor wordt de betekenis van het hebben van een longziekte
zichtbaar. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot.
Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en
uitdagingen met zich mee. De longmonitor verzamelt actuele en betrouwbare
informatie en cijfers over de zorg – en leefsituatie van mensen met een
longziekte en nu specifiek ook voor mensen met ernstig astma!

Algemeen | 15 sep 2019

Hoe verbeter jij de zorg voor jouw astma?’

Ben jij een van die 600.000 mensen met astma die dat liever vergeet? Het misschien zelfs zo veel mogelijk verborgen houdt? Je bent niet de enige. Ruim een derde van alle astmapatiënten, zo blijkt uit onderzoek, gaat tamelijk rommelig om met goed werkzame medicatie. Terwijl ze op die manier wél de nadelen ervaren van hun astma die niet goed onder controle is. Gelukkig weet Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, raad. Hij denkt dat je samen met je zorgverlener misschien een beetje beter voor jezelf en jouw belangrijke longen kunt zorgen.

Algemeen | 13 sep 2019

Hoe krijg je meer longcapaciteit zonder fysieke inspanning?

Sporten zet de longen open en zorgt ervoor dat je meer longcapaciteit ontwikkelt.
Maar ook zonder fysieke inspanning kan je je longinhoud op korte termijn aanzienlijk vergroten.
Het is zoals de Fransen zeggen: ‘simple comme bonjour’. Dit zijn een paar eenvoudige oefeningen die je elke dag kan doen..

Algemeen | 11 sep 2019

Nieuw behandeladvies astma moet kans op longaanval verkleinen

Zoals alle aspecten van de zorg is ook de behandeling van astma constant in beweging. Nieuw onderzoek leidt tot nieuwe behandelopties en -adviezen. Anneke ten Brinke, longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden, vertelt over de meest recente en relevante ontwikkelingen.

Algemeen | 9 sep 2019

Long Alliantie Nederland stelt Zorgpad Inhalatiemedicatie vast

De LAN ledenvergadering heeft op 27 juni jl. het Zorgpad Inhalatiemedicatie vastgesteld. Dit zorgpad is ontwikkeld met als doel het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken.

Algemeen | 7 sep 2019

Goed nieuws voor kinderen met ernstig astma

Eén op de tien kinderen met astma houdt ondanks de behandeling veel klachten. Gelukkig zijn er nieuwe medicijnen die veel beter lijken te werken. Voor welke kinderen zijn deze injecties geschikt? Onderzoeker Susanne Vijverberg zoekt het uit.

Ontvang de nieuwsbrief