Nieuws

Algemeen | 13 mei 2019

De waarde van een astma-adviespolikliniek

Doel
Het evalueren van het effect van een astma-adviespolikliniek (ADP) als service voor huisartsen.

Opzet
Retrospectieve studie.

Methode
Alle 659 patiënten die in de periode mei 2011-augustus 2015 door de huisarts waren verwezen naar de ADP in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en bij wie de huisarts de diagnose ‘astma’ vermoedde, werden geïncludeerd in deze studie. Op de ADP werd een anamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek en histamineprovocatietest verricht. Indien noodzakelijk werd er aanvullend onderzoek verricht. Op grond van de bevindingen werd het medicamenteuze beleid bijgesteld. Wij evalueerden de overeenstemming tussen de werkdiagnose van de huisarts en de diagnose die was gesteld door de ADP en welke consequenties dit had voor de medicamenteuze behandeling.

Resultaten
Bij 52% (n = 340) van alle patiënten werd de diagnose ‘astma’ uitgesloten en bij 42% (n = 275) werd de diagnose ‘astma’ bevestigd. De aangepaste diagnose resulteerde bij meer dan de helft van alle patiënten in een verandering van de medicatie. Het ‘one-stop-shop’-principe van de ADP werd bereikt bij 53% van alle patiënten.

Conclusie
Een ADP is een effectieve ondersteuning voor huisartsen bij de astmadiagnostiek. Dit kan het probleem van over- en onderdiagnose verminderen en daarmee leiden tot betere behandelstrategieën voor de patiënt.

Bron: NTVG

Algemeen | 22 mei 2019

De Vereniging Nederland-Davos heeft nu ook een eigen QR Code

antibiotica Algemeen | 20 mei 2019

21 aanbevelingen voor verantwoord antibioticagebruik

Het onverantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier maakt bacteriën steeds sneller resistent. Dit heeft overlijdens, meer ziekenhuisopnames en een langere ziekteduur tot gevolg. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector (met vooral de huisartsen als voorschrijvers), in de woonzorgcentra en in de veeteelt hoger dan het Europese gemiddelde. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de oorzaken hiervan, en formuleerde 21 aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Algemeen | 18 mei 2019

Heeft u één minuutje tijd?

Het Longfonds wil graag, in samenwerking met de longfibrose patiëntenvereniging, de Stichting pulmonale hypertensie en de Vereniging Nederland Davos, mensen met een longziekte goed informeren en de gelegenheid bieden om anderen te ontmoeten en van elkaar of van deskundigen uit de zorg te leren.

Algemeen | 17 mei 2019

Verschillende longartsen vertellen over ernstig Astma

Ernstig astma kan het leven enorm beïnvloeden. Het MCL is één van de ziekenhuizen met een expertisecentrum ernstig astma. In dit filmpje van iDoctor vertellen verschillende Nederlandse longartsen, waaronder MCL-longarts Anneke ten Brinke, over ernstig astma en over de onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Algemeen | 15 mei 2019

Vereniging Nederland Davos in Lucht & Longen

Deze week is een online column verschenen van de Vereniging Nederland Davos in Lucht & Longen. Een online campagne met nieuws en verhalen uit de longwereld

 

Algemeen | 11 mei 2019

Jouw astma en je persoonlijke ervaring met astma beter begrijpen

Wat is astma?
Astma is een veel voorkomende longziekte waarbij de luchtwegen overgevoelig reageren op prikkels zoals bepaalde allergenen of andere triggers, meestal omdat de luchtwegen chronisch ontstoken zijn. Na blootstelling aan prikkels vernauwen de luchtwegen. De overmatige reactie op deze prikkels met een tijdelijke vernauwing van de luchtwegen als gevolg, duidt men aan met de term bronchiale hyperreactiviteit.

Ontvang de nieuwsbrief