Nieuws

Algemeen | 13 mei 2019

De waarde van een astma-adviespolikliniek

Doel
Het evalueren van het effect van een astma-adviespolikliniek (ADP) als service voor huisartsen.

Opzet
Retrospectieve studie.

Methode
Alle 659 patiënten die in de periode mei 2011-augustus 2015 door de huisarts waren verwezen naar de ADP in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en bij wie de huisarts de diagnose ‘astma’ vermoedde, werden geïncludeerd in deze studie. Op de ADP werd een anamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek en histamineprovocatietest verricht. Indien noodzakelijk werd er aanvullend onderzoek verricht. Op grond van de bevindingen werd het medicamenteuze beleid bijgesteld. Wij evalueerden de overeenstemming tussen de werkdiagnose van de huisarts en de diagnose die was gesteld door de ADP en welke consequenties dit had voor de medicamenteuze behandeling.

Resultaten
Bij 52% (n = 340) van alle patiënten werd de diagnose ‘astma’ uitgesloten en bij 42% (n = 275) werd de diagnose ‘astma’ bevestigd. De aangepaste diagnose resulteerde bij meer dan de helft van alle patiënten in een verandering van de medicatie. Het ‘one-stop-shop’-principe van de ADP werd bereikt bij 53% van alle patiënten.

Conclusie
Een ADP is een effectieve ondersteuning voor huisartsen bij de astmadiagnostiek. Dit kan het probleem van over- en onderdiagnose verminderen en daarmee leiden tot betere behandelstrategieën voor de patiënt.

Bron: NTVG

Algemeen | 20 jul 2019

Hoelang kun je water bewaren?

Goede vraag! In deze rubriek gaat Gezondheidsnet op zoek naar het antwoord op knagende vragen. Deze keer: hoelang kun je water bewaren?

Algemeen | 17 jul 2019

Deze medicijnen moet je beslist meenemen als je op vakantie gaat

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Welke zelfzorgmedicijnen mogen er niet missen in je reisapotheek?

Algemeen | 15 jul 2019

Gezichten achter ernstig astma

De Vereniging Nederland Davos is de patiëntenvereniging die de belangen behartigt van álle mensen met (ernstig) astma!

Zestien mensen met ernstig astma geven in dit boek een kijkje in hun leven.

Algemeen | 13 jul 2019

Zeven praktische zaken om op te letten als je ziek wordt op vakantie

De ANWB Alarmcentrale ontving vorig jaar honderdduizenden telefoontjes van zieke of gewonde vakantiegangers in het buitenland. Waar moet je op letten als je op reis in de lappenmand belandt? Zeven tips.

Algemeen | 11 jul 2019

Hoe een slechte ademhaling tal van lichaamsprocessen kan verstoren

We doen het ons hele leven lang, duizenden keren per dag: ademhalen. Maar we doen het niet altijd even goed, zeker niet in stressvolle tijden. Volgens fysioloog dr. Hans Keizer hebben we veel belang bij een goede ademhaling: het brengt ons mentaal en fysiek in balans. Negen vragen over ademhalen.

Algemeen | 8 jul 2019

Waarschuwing gebruik medicijnen in combinatie met kruidenproducten

Wie medicijnen gebruikt, moet oppassen met kruidenproducten. Die lijken misschien onschuldig, maar zijn dat in combinatie met sommige medicijnen niet altijd.

Ontvang de nieuwsbrief