Nieuws

Algemeen | 15 jun 2019

Ernstige luchtvervuiling slecht voor psychisch welzijn

Mensen die in een buurt met sterke luchtverontreiniging wonen klagen meer over depressieve gevoelens. In Europese landen die een grote nadruk leggen op een duurzaam milieubeleid, is de impact van luchtverontreiniging op het psychisch welbevinden zelfs zeer uitgesproken. In landen waar een duurzaam milieubeleid geen prioriteit is, maakt de verontreiniging in de buurt minder uit. Daar is er sowieso weinig vertrouwen in de slagkracht van de overheid om daadwerkelijk op te treden en is de mentale gezondheid van de bevolking in het algemeen er slecht aan toe. Dit zorgt voor een paradox.

Voor dit onderzoek, een samenwerking tussen de vakgroep sociologie van de Universiteit Gent met een Britse universiteit, werden in 2011-2012 ruim 25.000 personen uit 216 regio’s in 20 Europese landen ondervraagd. Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Health & Place. Het psychische welbevinden van alle deelnemers werd in kaart gebracht. Ook werd gevraagd in welke mate ze te maken hadden met verontreinigde lucht in de buurt waar ze wonen. Deze gegevens werden in verband gebracht met informatie over de regionale luchtkwaliteit (SO2) verkregen bij het Europese Milieuagentschap. Vervolgens werd nagegaan hoeveel vertrouwen ze hebben in het overheidsbeleid, hun scholingsgraad, of ze het financieel moeilijk hebben en of ze in een verstedelijkte omgeving wonen.

Het onderzoek maakt een onderscheid tussen verschillende Europese landen en regio’s op basis van de manier waarop ze al dan niet een duurzaam milieubeleid voeren. Het onderzoek maakt duidelijk dat het voeren van een duurzaam beleid de bevolking gevoeliger maakt voor problemen van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Mensen worden zich bewust van wat een kwaliteitsvolle leefomgeving kan betekenen voor hun levenskwaliteit en dit wordt een belangrijk aspect van hun psychisch welbevinden.

In landen waar overheden een duurzaam milieubeleid voeren, blijkt uit onderzoek dat bewoners doorgaans minder problemen van luchtkwaliteit in hun woonbuurt ervaren. Inwoners die wél nog leven buurten met grote luchtvervuiling zullen daarentegen méér psychische klachten melden. In deze landen is het psychisch welbevinden van de burger in het algemeen sterker verbonden met de kwaliteit van de omgeving en wie dan achter blijft, voelt dit zeer sterk aan.

In landen waar geen duurzaam milieubeleid gevoerd wordt en waar de luchtkwaliteit in de buurt slecht is, kennen de bewoners ook beduidend meer psychische klachten. Toch is de impact van het leven in een verontreinigde buurt op het welbevinden er minder groot. De kwaliteit van het milieu speelt voor het welbevinden van de bevolking een minder grote rol, en men heeft sowieso minder vertrouwen in de overheid en haar beleid.
Dit onderzoeksresultaat betekent ook dat in deze landen het algemeen welbevinden van de bevolking er slechter aan toe zou zijn indien ze opnieuw geconfronteerd zouden worden met een hoge graad van verontreiniging en veronachtzaming van het milieu, zoals in sommige Europese landen nog sterk het geval is.

Het onderzoek hield rekening met een reeks factoren die ook samenhangen met het voeren van een duurzaam beleid en het leven in buurten met sterkte luchtverontreiniging. Zo weten we dat hooggeschoolden en zij die er financieel beter voorstaan doorgaans in ‘propere’ buurten wonen en regio’s met een kleinere graad van verontreiniging. Ook is het zo dat staten die een weinig duurzaam beleid voeren doorgaans op meer wantrouwen bij de bevolking kunnen rekenen. Van beide factoren, sociale achterstelling en verhoogd wantrouwen, is geweten dat ze nefast zijn voor de geestelijke volksgezondheid.

Bron: Gezondheid.be

Algemeen | 17 sep 2019

NIVEL Longmonitor, dé bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland, doet u ook mee?

Met de Longmonitor wordt de betekenis van het hebben van een longziekte
zichtbaar. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot.
Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en
uitdagingen met zich mee. De longmonitor verzamelt actuele en betrouwbare
informatie en cijfers over de zorg – en leefsituatie van mensen met een
longziekte en nu specifiek ook voor mensen met ernstig astma!

Algemeen | 15 sep 2019

Hoe verbeter jij de zorg voor jouw astma?’

Ben jij een van die 600.000 mensen met astma die dat liever vergeet? Het misschien zelfs zo veel mogelijk verborgen houdt? Je bent niet de enige. Ruim een derde van alle astmapatiënten, zo blijkt uit onderzoek, gaat tamelijk rommelig om met goed werkzame medicatie. Terwijl ze op die manier wél de nadelen ervaren van hun astma die niet goed onder controle is. Gelukkig weet Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, raad. Hij denkt dat je samen met je zorgverlener misschien een beetje beter voor jezelf en jouw belangrijke longen kunt zorgen.

Algemeen | 13 sep 2019

Hoe krijg je meer longcapaciteit zonder fysieke inspanning?

Sporten zet de longen open en zorgt ervoor dat je meer longcapaciteit ontwikkelt.
Maar ook zonder fysieke inspanning kan je je longinhoud op korte termijn aanzienlijk vergroten.
Het is zoals de Fransen zeggen: ‘simple comme bonjour’. Dit zijn een paar eenvoudige oefeningen die je elke dag kan doen..

Algemeen | 11 sep 2019

Nieuw behandeladvies astma moet kans op longaanval verkleinen

Zoals alle aspecten van de zorg is ook de behandeling van astma constant in beweging. Nieuw onderzoek leidt tot nieuwe behandelopties en -adviezen. Anneke ten Brinke, longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden, vertelt over de meest recente en relevante ontwikkelingen.

Algemeen | 9 sep 2019

Long Alliantie Nederland stelt Zorgpad Inhalatiemedicatie vast

De LAN ledenvergadering heeft op 27 juni jl. het Zorgpad Inhalatiemedicatie vastgesteld. Dit zorgpad is ontwikkeld met als doel het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken.

Algemeen | 7 sep 2019

Goed nieuws voor kinderen met ernstig astma

Eén op de tien kinderen met astma houdt ondanks de behandeling veel klachten. Gelukkig zijn er nieuwe medicijnen die veel beter lijken te werken. Voor welke kinderen zijn deze injecties geschikt? Onderzoeker Susanne Vijverberg zoekt het uit.

Ontvang de nieuwsbrief