Lees voor
Algemeen | 29 jul 2019

Gezondheidsrisico’s klimaatverandering in kaart gebracht

Klimaatverandering beïnvloedt onze gezondheid. Ook maatregelen gericht op het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering zijn van invloed op hittestress, allergieën, ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling....
nieuwsfoto

Klimaatverandering beïnvloedt onze gezondheid. Ook maatregelen gericht op het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering zijn van invloed op hittestress, allergieën, ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling. In Nederland zijn die gezondheidsrisico’s in kaart gebracht in de Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid door het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research. De Kennisagenda brengt actuele kennis over de effecten van klimaat op de gezondheid bijeen en geeft meer inzicht in welke kennis de maatschappij nodig heeft om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering en bijbehorende maatregelen te beperken. Ruim honderd experts hebben input geleverd.

De Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. De volgende activiteiten moeten prioriteit krijgen in een mogelijk toekomstig onderzoeksprogramma voor klimaat en gezondheid:
1. Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in samenhang met elkaar.
2. Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van maatregelen om gezondheid te bevorderen en klimaatrisico’s te minimaliseren en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden.
3. Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te herkennen en effecten van klimaat- en gezondheidsmaatregelen te evalueren.
4. Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te versterken.

Er is meer tijd nodig om op alle geïdentificeerde onderzoeksvragen antwoorden te vinden. De Kennisagenda zelf biedt echter al een gedetailleerd overzicht van de uitdagingen waar we voor staan en allerlei oplossingsrichtingen waar we direct mee aan de slag kunnen.

De Kennisagenda levert tevens een belangrijk fundament voor een mogelijk meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van klimaatverandering en gezondheid. De resultaten van het onderzoeksprogramma kunnen leiden tot concrete klimaatmaatregelen die (tevens) leiden tot gezondheidsbevordering.
Ook de European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) heeft een rapport gepubliceerd waarin de gevolgen van de klimaatopwarming voor de gezondheid worden geanalyseerd, en de Europese landen worden opgeroepen om acties te ondernemen

Bron: www.gezondheid.be

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.