Nieuws

Algemeen | 18 jan 2020

Het Schone Lucht Akkoord: eerste stap in de goede richting

Goed nieuws voor gezonde lucht. Vandaag tekent minister Stientje van Veldhoven met 36 gemeenten en negen provincies het Schone Lucht Akkoord. Het Longfonds heeft aan de wieg gestaan van dit akkoord en is er trots op dat het nu van start gaat. “Samen hebben we ervoor gezorgd dat gezonde lucht nu op de kaart staat”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. “Het is onacceptabel dat zo veel mensen ziek worden of overlijden door de lucht die ze inademen. Wat ons betreft kan het dan ook niet snel genoeg gaan.”

Ongezonde lucht

De noodzaak voor gezonde lucht is groot. Uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofdioxide van verkeer, industrie, landbouw, houtkachels en ander bronnen maken dat de lucht die we inademen bijna overal in Nederland ongezond is. Daar kun je doodziek van worden. Elk jaar overlijden in ons land 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht.

Uit recent onderzoek blijkt dat bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide. Luchtvervuiling veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Ook hart- en vaatziekten, longkanker, vroeggeboorten en een lager geboortegewicht worden veroorzaakt door luchtvervuiling.

Luchtvluchtelingen

Uit een peiling van het Longfonds onder zijn achterban blijkt dat minstens tientallen Nederlanders zijn gevlucht naar gezonde lucht. Deze mensen worden zo ziek van de lucht in hun woonomgeving dat hun kwaliteit van leven er ernstig onder lijdt. Zij zien verhuizen als laatste redmiddel. Meer dan 100 mensen zouden liever vandaag dan morgen verhuizen, maar hebben daar de (financiële) mogelijkheden niet voor.

Longfonds stond aan de wieg van het Schone Lucht Akkoord

Het Longfonds heeft jarenlang gepleit voor politieke maatregelen om de lucht in ons land gezonder te maken. Eind 2016 boden we samen met een Amersfoortse schoolklas en met steun van artsen en andere patiëntenorganisaties in de Tweede Kamer een petitie aan. Daarin riepen we de politiek op met een nieuw nationaal luchtkwaliteitsplan te komen, waarin gezondheid centraal staat. Het Schone Lucht Akkoord is daarvan het rechtstreekse resultaat.

Het Schone Lucht Akkoord streeft naar gezondheidswinst uitgedrukt in maanden langer leven. Concreet doel is dat 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen en dat mensen gemiddeld 4 tot 5 maanden langer leven.  Dit betekent dat in 2030 op de meeste plekken in Nederland aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden voldaan. Deze liggen ruim de helft lager dan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Oproep aan gemeenten en provincies

Het Longfonds ziet het Schone Lucht Akkoord als een eerste stap in de goede richting. We blijven kritisch en houden daarom goed in de gaten of de lucht er voldoende snel op vooruit gaat en of mensen met een longziekte echt baat hebben bij de genomen maatregelen. Om de doelstelling daadwerkelijk te realiseren is het  belangrijk dat veel meer overheden zich verbinden aan het akkoord. Michael Rutgers: “De club moet groter en daarom roep ik alle gemeenten en provincies op zich bij het Schone Lucht Akkoord aan te sluiten. Want gezonde longen zijn van levensbelang.”

Bron: www.longfonds.nl

Algemeen | 15 feb 2020

Nederland heeft te maken met een griepepidemie

Utrecht,Op dit moment heerst er in Nederland een griepepidemie.

Algemeen | 13 feb 2020

Hoofdseizoen hooikoorts door els op komst

Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen al zeer vroeg dit jaar.

Algemeen | 11 feb 2020

Longen van ex-rokers herstellen zich deels

Het is nooit te laat om te stoppen met roken, want zelfs de longen van kettingrokers kunnen zich op termijn nog gedeeltelijk herstellen en hen zo beschermen tegen kanker, als ze tenminste hun verslaving volledig afzweren. Dat is de hoopvolle boodschap van een Britse studie, recent verschenen in het vooraanstaande wetenschapsblad Nature.

Algemeen | 8 feb 2020

Zorgverzekeraars en apothekers blokkeren akkoord, Recept voorschrijver regelmatig genegeerd

Patiëntenorganisaties: “Apothekers en zorgverzekeraars hindermacht voor verantwoord wisselen. Juridische stappen aanstaande

Algemeen | 7 feb 2020

Minister aan zet om medicijnakkoord rond te breien

Minister Bruno Bruins voor medische zorg moet proberen een vastgelopen overleg over (niet) wisselen van medicijnen vlot te trekken

Algemeen | 5 feb 2020

Artsen en verpleegkundigen werken samen voor beste behandeling longkankerpatiënt

Prof. Dr. Joachim Aerts is hoofd van de afdeling longgeneeskunde in het Erasmus MC. Hij zet zich in voor een goede samenwerking tussen verschillende specialismen en tussen ziekenhuizen om de kwaliteit van zorg voor elke patiënt optimaal te laten zijn.

Ontvang de nieuwsbrief