Nieuws

Algemeen | 11 mei 2019

Jouw astma en je persoonlijke ervaring met astma beter begrijpen

Wat zijn de verschillende vormen van astma?
Er zijn verschillende manieren om astma onder te verdelen. Dergelijke onderverdeling kan gebaseerd zijn op een verschillend ontstaansmechanisme, zoals de vormen allergisch en niet-allergisch astma. Bij de meeste mensen met astma zijn de luchtwegen blijvend ontstoken. Een andere onderverdeling verwijst naar de aard van deze luchtwegontsteking. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een zogenaamde “eosinofiele” ontsteking. Een eosinofiel is een type witte bloedcel.

Welke soorten medicatie zijn er voor de behandeling van astma?
Inhalatie-corticosteroïden onderdrukken de ontsteking van de luchtwegen en vormen de hoeksteen van de behandeling van astma. Ze verkleinen de kans op het krijgen van klachten of een astma-exacerbatie. De meeste mensen met astma hebben een inhalator met corticosteroïden nodig als onderhoudsbehandeling.
Snelwerkende luchtwegverwijders kunnen als noodbehandeling geïnhaleerd worden, dat wil zeggen wanneer klachten verergeren. Luchtwegverwijders verhelpen enkel tijdelijk de klachten maar behandelen niet de onderliggende oorzaak van astma.
Bijkomende behandelingen: Indien nodig kan uw arts nog bijkomende medicatie voorschrijven voor de behandeling van uw astma.

Wat is ernstig astma?
Als u, ondanks een goede therapietrouw, een juiste inhalatietechniek en het behandelen van andere aandoeningen die vaak samen voorkomen met astma, toch een hoog gedoseerde onderhoudsbehandeling nodig heeft , dan heeft u misschien ernstig astma. Tussen de 2 en 4% van alle mensen met astma hebben ernstig astma.1

Hoe wordt ernstig astma behandeld?
De behandeling van ernstig astma bestaat uit een optimaal gedoseerde dagelijkse onderhoudsbehandeling (combinatie van hoog gedoseerde inhalatie-corticosteroïden en een langwerkende luchtwegverwijder), eventueel aangevuld met specifieke behandelingen. Mensen met ernstig astma hebben vaker astma-exacerbaties die dienen behandeld te worden met een korte kuur Medrol®.

In de laatste jaren zijn er grote stappen vooruitgezet in de behandeling van ernstig astma. Afhankelijk van de vorm van astma kunnen aanvullende behandelingen opgestart worden die specifieker gaan ingrijpen in het ziekteproces, zoals een behandeling met biologicals. Er zijn momenteel 2 soorten inspuitbare biologicals beschikbaar. De vorm van astma of het type van de ontsteking van de luchtwegen bepaalt welke medicatie effectief kan zijn. De tijd tussen twee inspuitingen is voornamelijk afhankelijk van het gebruikte geneesmiddel en varieert van om de 2 weken tot om de 2 maanden.

Anti-IgE behandeling: deze medicatie bindt de vrije IgE-antistoffen en belemmert op die manier de allergische reactie. Deze medicatie is enkel aangewezen bij mensen met ernstig ongecontroleerd allergisch astma.
Anti-IL5 of anti-IL5R behandeling: deze medicatie is gericht tegen interleukine-5 (IL-5) of de receptor voor IL-5 (IL5R). IL-5 is een stof die door het lichaam overmatig wordt aangemaakt bij sommige mensen met astma en ervoor zorgt dat eosinofielen zich ophopen in de wand van de luchtwegen. Door IL-5 uit te schakelen of de IL-5 receptor te blokkeren, zal de eosinofiele luchtwegontsteking afnemen. Zowel anti-IL5 als anti-IL5R zijn enkel werkzaam bij vormen van astma die veroorzaakt worden door een eosinofiele ontsteking van de luchtwegen.

Deze tekst is gebaseerd op een “(Ernstig) astma” brochure ontwikkeld door dr. Filip Triest, dr. Shane Hanon, Prof. Lieven Dupont, Prof. Antoine Froidure et Prof. Charles Pilette in samenwerking met AstraZeneca BeLux. (BE-1867)

Referenties
1. Hekking et al., JACI. 2015:135;896-902, Dutch population survey (IMI consensus definition vs. ERS/ATS guidelines respectively)

Bron: Gezondheid.be

Algemeen | 20 jul 2019

Hoelang kun je water bewaren?

Goede vraag! In deze rubriek gaat Gezondheidsnet op zoek naar het antwoord op knagende vragen. Deze keer: hoelang kun je water bewaren?

Algemeen | 17 jul 2019

Deze medicijnen moet je beslist meenemen als je op vakantie gaat

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Welke zelfzorgmedicijnen mogen er niet missen in je reisapotheek?

Algemeen | 15 jul 2019

Gezichten achter ernstig astma

De Vereniging Nederland Davos is de patiëntenvereniging die de belangen behartigt van álle mensen met (ernstig) astma!

Zestien mensen met ernstig astma geven in dit boek een kijkje in hun leven.

Algemeen | 13 jul 2019

Zeven praktische zaken om op te letten als je ziek wordt op vakantie

De ANWB Alarmcentrale ontving vorig jaar honderdduizenden telefoontjes van zieke of gewonde vakantiegangers in het buitenland. Waar moet je op letten als je op reis in de lappenmand belandt? Zeven tips.

Algemeen | 11 jul 2019

Hoe een slechte ademhaling tal van lichaamsprocessen kan verstoren

We doen het ons hele leven lang, duizenden keren per dag: ademhalen. Maar we doen het niet altijd even goed, zeker niet in stressvolle tijden. Volgens fysioloog dr. Hans Keizer hebben we veel belang bij een goede ademhaling: het brengt ons mentaal en fysiek in balans. Negen vragen over ademhalen.

Algemeen | 8 jul 2019

Waarschuwing gebruik medicijnen in combinatie met kruidenproducten

Wie medicijnen gebruikt, moet oppassen met kruidenproducten. Die lijken misschien onschuldig, maar zijn dat in combinatie met sommige medicijnen niet altijd.

Ontvang de nieuwsbrief