Nieuws

Algemeen | 11 mei 2019

Jouw astma en je persoonlijke ervaring met astma beter begrijpen

Wat zijn de verschillende vormen van astma?
Er zijn verschillende manieren om astma onder te verdelen. Dergelijke onderverdeling kan gebaseerd zijn op een verschillend ontstaansmechanisme, zoals de vormen allergisch en niet-allergisch astma. Bij de meeste mensen met astma zijn de luchtwegen blijvend ontstoken. Een andere onderverdeling verwijst naar de aard van deze luchtwegontsteking. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een zogenaamde “eosinofiele” ontsteking. Een eosinofiel is een type witte bloedcel.

Welke soorten medicatie zijn er voor de behandeling van astma?
Inhalatie-corticosteroïden onderdrukken de ontsteking van de luchtwegen en vormen de hoeksteen van de behandeling van astma. Ze verkleinen de kans op het krijgen van klachten of een astma-exacerbatie. De meeste mensen met astma hebben een inhalator met corticosteroïden nodig als onderhoudsbehandeling.
Snelwerkende luchtwegverwijders kunnen als noodbehandeling geïnhaleerd worden, dat wil zeggen wanneer klachten verergeren. Luchtwegverwijders verhelpen enkel tijdelijk de klachten maar behandelen niet de onderliggende oorzaak van astma.
Bijkomende behandelingen: Indien nodig kan uw arts nog bijkomende medicatie voorschrijven voor de behandeling van uw astma.

Wat is ernstig astma?
Als u, ondanks een goede therapietrouw, een juiste inhalatietechniek en het behandelen van andere aandoeningen die vaak samen voorkomen met astma, toch een hoog gedoseerde onderhoudsbehandeling nodig heeft , dan heeft u misschien ernstig astma. Tussen de 2 en 4% van alle mensen met astma hebben ernstig astma.1

Hoe wordt ernstig astma behandeld?
De behandeling van ernstig astma bestaat uit een optimaal gedoseerde dagelijkse onderhoudsbehandeling (combinatie van hoog gedoseerde inhalatie-corticosteroïden en een langwerkende luchtwegverwijder), eventueel aangevuld met specifieke behandelingen. Mensen met ernstig astma hebben vaker astma-exacerbaties die dienen behandeld te worden met een korte kuur Medrol®.

In de laatste jaren zijn er grote stappen vooruitgezet in de behandeling van ernstig astma. Afhankelijk van de vorm van astma kunnen aanvullende behandelingen opgestart worden die specifieker gaan ingrijpen in het ziekteproces, zoals een behandeling met biologicals. Er zijn momenteel 2 soorten inspuitbare biologicals beschikbaar. De vorm van astma of het type van de ontsteking van de luchtwegen bepaalt welke medicatie effectief kan zijn. De tijd tussen twee inspuitingen is voornamelijk afhankelijk van het gebruikte geneesmiddel en varieert van om de 2 weken tot om de 2 maanden.

Anti-IgE behandeling: deze medicatie bindt de vrije IgE-antistoffen en belemmert op die manier de allergische reactie. Deze medicatie is enkel aangewezen bij mensen met ernstig ongecontroleerd allergisch astma.
Anti-IL5 of anti-IL5R behandeling: deze medicatie is gericht tegen interleukine-5 (IL-5) of de receptor voor IL-5 (IL5R). IL-5 is een stof die door het lichaam overmatig wordt aangemaakt bij sommige mensen met astma en ervoor zorgt dat eosinofielen zich ophopen in de wand van de luchtwegen. Door IL-5 uit te schakelen of de IL-5 receptor te blokkeren, zal de eosinofiele luchtwegontsteking afnemen. Zowel anti-IL5 als anti-IL5R zijn enkel werkzaam bij vormen van astma die veroorzaakt worden door een eosinofiele ontsteking van de luchtwegen.

Deze tekst is gebaseerd op een “(Ernstig) astma” brochure ontwikkeld door dr. Filip Triest, dr. Shane Hanon, Prof. Lieven Dupont, Prof. Antoine Froidure et Prof. Charles Pilette in samenwerking met AstraZeneca BeLux. (BE-1867)

Referenties
1. Hekking et al., JACI. 2015:135;896-902, Dutch population survey (IMI consensus definition vs. ERS/ATS guidelines respectively)

Bron: Gezondheid.be

Algemeen | 22 mei 2019

De Vereniging Nederland-Davos heeft nu ook een eigen QR Code

antibiotica Algemeen | 20 mei 2019

21 aanbevelingen voor verantwoord antibioticagebruik

Het onverantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier maakt bacteriën steeds sneller resistent. Dit heeft overlijdens, meer ziekenhuisopnames en een langere ziekteduur tot gevolg. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector (met vooral de huisartsen als voorschrijvers), in de woonzorgcentra en in de veeteelt hoger dan het Europese gemiddelde. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de oorzaken hiervan, en formuleerde 21 aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Algemeen | 18 mei 2019

Heeft u één minuutje tijd?

Het Longfonds wil graag, in samenwerking met de longfibrose patiëntenvereniging, de Stichting pulmonale hypertensie en de Vereniging Nederland Davos, mensen met een longziekte goed informeren en de gelegenheid bieden om anderen te ontmoeten en van elkaar of van deskundigen uit de zorg te leren.

Algemeen | 17 mei 2019

Verschillende longartsen vertellen over ernstig Astma

Ernstig astma kan het leven enorm beïnvloeden. Het MCL is één van de ziekenhuizen met een expertisecentrum ernstig astma. In dit filmpje van iDoctor vertellen verschillende Nederlandse longartsen, waaronder MCL-longarts Anneke ten Brinke, over ernstig astma en over de onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Algemeen | 15 mei 2019

Vereniging Nederland Davos in Lucht & Longen

Deze week is een online column verschenen van de Vereniging Nederland Davos in Lucht & Longen. Een online campagne met nieuws en verhalen uit de longwereld

 

Algemeen | 13 mei 2019

De waarde van een astma-adviespolikliniek

Doel
Het evalueren van het effect van een astma-adviespolikliniek (ADP) als service voor huisartsen.

Ontvang de nieuwsbrief