Behandelmogelijkheden

Behandeling

Wanneer je astma hebt, dan kun je er hoogst waarschijnlijk niet om heen: De astmamedicijnen.

Het kan zijn dat je dagelijks astmamedicijnen nodig hebt en zelfs verschillende soorten puffers of in hoge doseringen, maar het kan ook zijn dat je lage dosering en 1 soort astmamedicijn nodig hebt om je astma stabiel te houden. Het type astmamedicatie wat nodig is varieert ook sterk per persoon.

 

Naast de bekende basis astmamedicijnen, zoals de ontstekingsremmers (ook wel luchtwegbeschermers of ICS genoemd) en luchtwegverwijders zijn er ook andere behandelmogelijkheden om je astma stabiel te krijgen. Helaas is astma nog niet te genezen en zijn de behandelingen gericht op het verminderen van de astmaklachten. Gelukkig zijn er ook een aantal punten waar je zelf mee aan de slag kan, denk hierbij aan een zo gezond mogelijke leefstijl, saneren van je omgeving bij allergisch astma en de astmamedicijnen op de juiste manier gebruiken.

Hieronder vind je dan ook informatie over de diverse behandelmethoden bij astma en de belangrijke aandachtspunten bij het omgaan met je astma.

Aandachtspunten wat je zelf kan doen:

Behandelmethoden:

Heldere werkafspraken over verantwoord wisselen medicijnen gemaakt in april 2022.

Het onbeperkt en onverwachts wisselen van medicijnen wordt hiermee tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, moeten samengaan met een goede begeleiding en instructie van de gebruiker (patiënt). Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in leidraad-verantwoord-wisselen-medicijnen. Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

Voor luchtwegmedicijnen komt er in het najaar van 2022 aanvullende informatie. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de bovengenoemde leidraad.

 

 

Kun jij alles met je astma?

Doe de test en kijk of er voor jou nog iets te verbeteren valt. Binnen 5 minuten heb je de uitkomst van de test.

En neem bij vragen de uitslag mee naar het gesprek met de arts en kijk samen welke stappen je nu moet nemen.

Astma Test

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.