Astma na de bevalling

Astma kan erfelijk zijn, kan leiden tot een verhoogd risico op koemelkallergie bij de baby en kan het geven van borstvoeding beïnvloeden.

Het is zo ver, je kleine spruit is er!  

Na de bevalling komt er veel op je af: verschillende emoties, het herstel van de bevalling, kraamzorg en vermoeidheid. Daarnaast zijn jij en je kindje druk bezig elkaar te leren kennen en te ontdekken. Op dat moment zal aandacht voor je longen waarschijnlijk niet je eerste prioriteit zijn.

Het is daarom verstandig om vooraf na te denken over deze periode in combinatie met (ernstig) astma. Denk aan wie je kunt en wilt inschakelen uit je sociale netwerk, de mogelijkheid tot verlenging van kraamhulp (op medische indicatie) en overleg met je astma zorgverlener over eventuele aanpassingen van je medicatie. Omdat er zoveel op je af kan komen na de bevalling, kan het handig zijn om je Astma Actieplan (AAP) te delen met je kraamhulp, zodat zij ook kan letten op mogelijke signalen.

Er is weinig bekend over de periode direct na de bevalling en de invloed daarvan op (ernstig) astma. Er lijkt geen verband te zijn tussen de bevalling en een verhoogd risico op een astma-aanval of instabiel astma. De stresshormonen die tijdens de bevalling vrijkomen, kunnen hier mogelijk deels bescherming bieden. Het is dus niet waarschijnlijk dat een bevalling leidt tot verslechtering van astma of het uitlokken van een longaanval achteraf. Uiteraard kan dit wel per persoon verschillen. Direct na de bevalling worden daarom weinig problemen verwacht op het gebied van astma, mits je je astmamedicijnen volgens voorschrift blijft gebruiken.

Astma en de baby

Astma kan erfelijk zijn. Om die reden heeft een kind een grotere kans op het krijgen van astma als één van de ouders astma heeft. Echter wordt de kans op astma ook beïnvloed door andere factoren. Als de moeder tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld rookt, psychische problemen heeft of te weinig zuurstof krijgt vanwege ongecontroleerd astma. Deze factoren kunnen iets veranderen in het erfelijk materiaal en in sommige gevallen neemt dan de kans op astma of ongezonde longen bij de baby toe. 

 

Astma en het voeden van je baby

De eerste levensmaanden bestaat de voeding van een baby enkel uit borst- en/of flesvoeding. Borstvoeding wordt gezien als de beste voeding voor je baby. Dit komt omdat moedermelk zich continu aanpast aan de behoeften van het kind. Echter flesvoeding, ook wel kunstvoeding speciaal voor zuigelingen tot 6 maanden, is een betrouwbaar en veilig alternatief. Jouw keuze voor de manier waarop je je kindje gaat voeden, kan worden beïnvloed door je astma.

Op de pagina astma en het voeden van je baby lees je hoe dat zit, welke factoren hierbij een rol spelen, welke invloed je astmamedicijnen op het geven van borstvoeding kunnen hebben en nog veel meer informatie.

Astma en het voeden van je baby

Aandacht voor je longen zal op dit moment niet je eerste prioriteit zijn. Het is om die reden goed om voorafgaand na te denken over deze periode in combinatie met de astma. Denk aan wie je kan en wilt inschakelen uit je vangnet, verlenging van de kraamhulp (op medische indicatie) en overleg met je behandelend longarts welke medicatie desnoods opgehoogd kunnen worden.

Er is weinig bekend over de periode net na de bevalling en de invloed daarvan op astma.  Er lijkt geen relatie te zijn tussen de bevalling en een verhoogd risico op een longaanval of instabiel astma. De stresshormonen die tijdens de bevalling vrijkomen beschermen hier mogelijk deels tegen.

Jouw keuze voor de manier waarop je je kindje gaat voeden, kan worden beïnvloed door je astma. Hoe dat zit, welke factoren hierbij een rol spelen, welke invloed je astmamedicijnen op het geven van borstvoeding kunnen hebben en nog veel meer informatie vind je op onze pagina over astma en het voeden van je baby.

De stresshormonen die tijdens de bevalling vrijkomen beschermen hier mogelijk deels tegen. Het is daarom niet aannemelijk dat een bevalling zorgt voor een verslechtering van de astma of na afloop en longaanval kan uitlokken. Maar uiteraard kan dit per persoon verschillen.

Astma is vaak erfelijk. Om die reden heeft een kind een grotere kans op het krijgen van astma als één van de ouders astma heeft. Echter wordt de kans op astma ook beïnvloed door andere factoren. Als de moeder tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld rookt, psychische problemen heeft of te weinig zuurstof krijgt vanwege ongecontroleerd astma.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.