Nieuws

Algemeen | 6 feb 2019

Kwart kinderboerderijen rookvrij

‘Samen kunnen we met het Nationaal Preventieakkoord voor elkaar krijgen dat kinderen die in deze
jaren worden geboren, nooit meer op het idee komen om te gaan roken. Bijvoorbeeld omdat ze in
winkels niet meer kunnen zien dat er sigaretten verkocht worden en er op openbare plekken waar zij
komen en spelen niet wordt gerookt. De kinderboerderijen leveren daar een belangrijke bijdrage aan
door op hele korte termijn alle kinderboerderijen in ons land rookvrij te maken. Daarmee zijn zij een
inspiratie voor iedereen die hard werkt aan een rookvrije generatie’, aldus Paul Blokhuis.

In het onlangs gesloten Preventieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle 400 kinderboerderijen in
Nederland rookvrij zijn. Door plekken waar veel kinderen rookvrij te maken, komen kinderen niet in de
verleiding om zelf te gaan roken. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken nog
honderden kinderen verslaafd aan roken in Nederland. Er is veel steun voor rookvrije maatregelen:
88% van de Nederlanders wil dat kinderboerderijen rookvrij zijn, blijkt uit onderzoek van Kantar Public.

[1]
Zuid-Holland koploper
De meeste rookvrije kinderboerderijen bevinden zich in Zuid-Holland. Op ruim de helft (51%) van deze
kinderboerderijen in de provincie mag niet meer gerookt worden. Daarna volgen de provincies Utrecht
(37,5%) en Noord-Holland (31%). Voor kinderboerderij ’t Molentje in het Noord-Hollandse Heemstede
gaf de positieve berichtgeving in de media de doorslag. Ingrid Schenk, beheerder van ‘t Molentje: ‘Het
is voor ons een vanzelfsprekende stap om rookvrij te worden. We willen graag het goede voorbeeld
geven, roken in de buurt van kinderen is dat niet. Eigenlijk zijn de reacties alleen maar positief. Ook
onze medewerkers zijn inmiddels gestopt met roken.’

Oproep
De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, die samenwerken in de Alliantie
Nederland Rookvrij, zijn blij met deze groei. “Dit is één van de doelen uit het Preventieakkoord waar
we op inzetten. Ik roep iedereen die kinderen gezond wil zien opgroeien om hun organisatie rookvrij te
maken,” zegt Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Gratis rookvrij bord
Alliantie Nederland Rookvrij en het platform voor kinderboerderijen KinderboerderijenActief stimuleren
zoveel mogelijk kinderboerderijen zelf aan de slag te gaan om hun terrein rookvrij te maken. Daarvoor
is een handig stappenplan ontwikkeld. Er is een gratis rookvrij bord beschikbaar dat bijvoorbeeld bij de
ingang geplaatst kan worden. Ook kinderboerderijen die al wel rookvrije maatregelen hebben
genomen, maar nog geen bord hebben geplaatst, kunnen zich melden bij KinderboerderijActief
www.kinderboerderijenactief.nl of via www.rookvrijegeneratie.nl.

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe
naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de
verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen
waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een
Rookvrije Generatie. www.rookvrijegeneratie.nl.

[1] Onderzoek uit mei 2018, uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van KWF Kankerbestrijding

Bron: Longfonds

Algemeen | 20 apr 2019

Smog verwacht door Paasvuren

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht vanaf zaterdag 20 april 2019 in heel Nederland smog door fijnstof. Naar verwachting is de luchtkwaliteit hier “onvoldoende” tot “slecht”. Dit komt door de vele vreugdevuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken en het rustige voorjaarsweer met oostelijke stroming.

Algemeen | 19 apr 2019

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2018

Zorgkosten aftrekken over 2018

Belastingaangifte loont

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op. Voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Helaas krijgt u niet al deze kosten vergoed. Betaalt u zelf mee? Dan kunt een deel van die kosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel vindt u een kort stappenplan.

Algemeen | 17 apr 2019

Mag je vliegen met een pinda- of notenallergie?

Pinda’s in een vliegtuig vormen een gezondheidsrisico voor mensen met een notenallergie.

Algemeen | 15 apr 2019

Publiek vertrouwen in huisartsen en specialisten al jaren hoog

Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Het vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is het hoogst. Het vertrouwen in ziekenhuizen is weliswaar iets lager, maar nog altijd hoog. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel.

Algemeen | 13 apr 2019

Meer bijwerkingen gemeld bij vrouwen

Over vrouwen wordt zo’n 50% meer bijwerkingen gemeld dan over mannen. Vrouwen gebruiken meer geneesmiddelen dan mannen, maar ook wanneer daar rekening mee wordt gehouden, blijken er verschillen te bestaan. Lareb heeft hier samen met onder meer de Universiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen nader onderzoek naar gedaan.

Algemeen | 12 apr 2019

Longonderzoekers in de prijzen

Ermelo, 11 april 2019 – Marieke van der Molen, onderzoekster aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, heeft de Longdagen Publieksprijs gewonnen: de prijs voor het beste onderzoek volgens patiënten. Haar onderzoek naar longventielen in combinatie met longrevalidatie bij COPD werd door het aanwezige publiek op de Longdagen als winnaar gekozen. Deze ontmoeting tussen wetenschappers, zorgverleners en patiënten vond de afgelopen week plaats in Ermelo.

Ontvang de nieuwsbrief