Nieuws

Algemeen | 6 feb 2019

Kwart kinderboerderijen rookvrij

‘Samen kunnen we met het Nationaal Preventieakkoord voor elkaar krijgen dat kinderen die in deze
jaren worden geboren, nooit meer op het idee komen om te gaan roken. Bijvoorbeeld omdat ze in
winkels niet meer kunnen zien dat er sigaretten verkocht worden en er op openbare plekken waar zij
komen en spelen niet wordt gerookt. De kinderboerderijen leveren daar een belangrijke bijdrage aan
door op hele korte termijn alle kinderboerderijen in ons land rookvrij te maken. Daarmee zijn zij een
inspiratie voor iedereen die hard werkt aan een rookvrije generatie’, aldus Paul Blokhuis.

In het onlangs gesloten Preventieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle 400 kinderboerderijen in
Nederland rookvrij zijn. Door plekken waar veel kinderen rookvrij te maken, komen kinderen niet in de
verleiding om zelf te gaan roken. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken nog
honderden kinderen verslaafd aan roken in Nederland. Er is veel steun voor rookvrije maatregelen:
88% van de Nederlanders wil dat kinderboerderijen rookvrij zijn, blijkt uit onderzoek van Kantar Public.

[1]
Zuid-Holland koploper
De meeste rookvrije kinderboerderijen bevinden zich in Zuid-Holland. Op ruim de helft (51%) van deze
kinderboerderijen in de provincie mag niet meer gerookt worden. Daarna volgen de provincies Utrecht
(37,5%) en Noord-Holland (31%). Voor kinderboerderij ’t Molentje in het Noord-Hollandse Heemstede
gaf de positieve berichtgeving in de media de doorslag. Ingrid Schenk, beheerder van ‘t Molentje: ‘Het
is voor ons een vanzelfsprekende stap om rookvrij te worden. We willen graag het goede voorbeeld
geven, roken in de buurt van kinderen is dat niet. Eigenlijk zijn de reacties alleen maar positief. Ook
onze medewerkers zijn inmiddels gestopt met roken.’

Oproep
De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, die samenwerken in de Alliantie
Nederland Rookvrij, zijn blij met deze groei. “Dit is één van de doelen uit het Preventieakkoord waar
we op inzetten. Ik roep iedereen die kinderen gezond wil zien opgroeien om hun organisatie rookvrij te
maken,” zegt Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Gratis rookvrij bord
Alliantie Nederland Rookvrij en het platform voor kinderboerderijen KinderboerderijenActief stimuleren
zoveel mogelijk kinderboerderijen zelf aan de slag te gaan om hun terrein rookvrij te maken. Daarvoor
is een handig stappenplan ontwikkeld. Er is een gratis rookvrij bord beschikbaar dat bijvoorbeeld bij de
ingang geplaatst kan worden. Ook kinderboerderijen die al wel rookvrije maatregelen hebben
genomen, maar nog geen bord hebben geplaatst, kunnen zich melden bij KinderboerderijActief
www.kinderboerderijenactief.nl of via www.rookvrijegeneratie.nl.

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe
naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de
verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen
waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een
Rookvrije Generatie. www.rookvrijegeneratie.nl.

[1] Onderzoek uit mei 2018, uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van KWF Kankerbestrijding

Bron: Longfonds

Algemeen | 16 aug 2019

Ultrasnelle behandeling tegen wespengifallergie

Een allergie voor het gif van insecten kan levensbedreigend zijn. Wie één keer een veralgemeende allergische reactie heeft gehad, kan een tweede voorkomen met behulp van immunotherapie. Het UZA is het enige centrum in Vlaanderen dat een ‘ultrarush’ schema aanbiedt, een behandeling waarbij de patiënt na drie uur al beschermd is.

Algemeen | 13 aug 2019

Gezichten achter ernstig astma

De Vereniging Nederland Davos is de patiëntenvereniging die de belangen behartigt van álle mensen met (ernstig) astma!

Zestien mensen met ernstig astma geven in dit boek een kijkje in hun leven.

Algemeen | 10 aug 2019

Veel meldingen exotische hooikoortsplant in 2018

1-AUG-2019 – Vorig jaar werden bijna zeventig procent meer waarnemingen gedaan van Alsemambrosia in het openbaar dan in voorgaande jaren. Het is echter nog onduidelijk of de warmte van vorig jaar tot meer zaadzetting heeft geleid. Om te voorkomen dat deze plant het hooikoortsseizoen verlengt, starten we vandaag weer met de jaarlijkse Ambrosiacampagne. Doe ook mee!

Algemeen | 7 aug 2019

EU wijst 18 miljoen euro toe aan onderzoek naar nieuwe antibiotica

Een internationaal consortium van onderzoeksgroepen gaat nieuwe antibiotica ontwikkelen tegen de tuberculosebacterie en twee andere dodelijke bacteriën. De Europese Unie wees de projecten RespiriTB en RespiriNTM in totaal 18 miljoen euro toe. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden nemen deel aan het onderzoek, dat zes jaar zal duren.

Algemeen | 4 aug 2019

NIVEL Longmonitor, dé bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland, doet u ook mee?

Met de Longmonitor wordt de betekenis van het hebben van een longziekte
zichtbaar. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot.
Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en
uitdagingen met zich mee.

Algemeen | 1 aug 2019

Zorginstituut gaat onnodig gebruik antibiotica aanpakken

Bij blaasontsteking en luchtwegontstekingen worden regelmatig antibiotica ingezet terwijl dit niet nodig is. Door deze overbehandeling ligt antibioticaresistentie op de loer.

Ontvang de nieuwsbrief