Nieuws

Algemeen | 17 apr 2019

Mag je vliegen met een pinda- of notenallergie?

Pinda’s in een vliegtuig vormen een gezondheidsrisico voor mensen met een notenallergie. Het serveren van een zakje pinda’s als snack tijdens een vlucht kan voor iemand met een pinda-allergie verstrekkende gevolgen hebben. Symptomen kunnen niet alleen optreden door het eten van pinda’s of door fysiek contact ermee, maar ook door het inademen van pinda-eiwitten die bijvoorbeeld kunnen vrijkomen door de consumptie van iemand in de buurt.

De ernst van de klachten loopt uiteen, maar in het ergste geval krijgt iemand een anafylactische shock. Het grootste risico in vliegtuigen komt door kruisbesmetting; als mensen die pinda’s hebben gegeten hun handen niet wassen en daarna tafels of gordels aanraken, worden sporen van pinda-eiwitten overgedragen.

Daarom worden mensen met een notenallergie soms zelfs geweigerd op een vlucht. Vliegtuigmaatschappijen voeren hier ieder een eigen beleid op. Sommige vliegtuigmaatschappijen serveren of verkopen helemaal geen pinda’s als snack en/of serveren (op aanvraag) maaltijden waarin geen noten of pinda’s zijn gebruikt. Al kan nooit volledig uitgesloten worden dat de maaltijden geen sporen van noten of pinda’s bevatten.

Sommige vliegtuigmaatschappijen gaan nog een stapje verder en voorzien bijvoorbeeld een bufferzone als er iemand aanwezig is met een pinda-allergie. In de rijen voor en achter degene met een allergie worden geen pinda’s geserveerd. Zij kunnen echter ook niet garanderen dat andere passagiers in het vliegtuig geen noten bij zich hebben.
Tien tips als je wilt vliegen met een pinda- of notenallergie

 

1. Indien je aan een ernstige pinda- of notenallergie (of een andere ernstige allergie) lijdt waarbij een kans bestaat op een anafylactische shock, bespreek je het best vooraf met je arts of een vliegtuigreis veilig is voor jou.

2. Informeer bij het boeken van je reis bij je reisagent welk beleid jouw vliegtuigmaatschappij volgt bij een noten- of pinda-allergie: worden er noten of pinda’s aangeboden, zijn noten- of pindavrije maaltijden mogelijk, kan een bufferzone voorzien worden, enzovoort.

3. Verwittig de luchtvaartmaatschappij minstens drie dagen vooraf. Het cabinepersoneel kan dan de nodige maatregelen aan boord proberen te nemen en noten- of pindavrije maaltijden voorzien. Maar een notenvrije omgeving kan nooit gegarandeerd worden.

4. Vraag naar een plaats op de achterste of juist de voorste rij. Hier zijn andere passagiers met mogelijk allergeen voedsel minder dichtbij.

5. Neem bij een risico op een allergische shock altijd de nodige medicatie (Adrenaline, Epipen) mee en hou die binnen handbereik, eventueel met een begeleidende brief van de arts. Ga er nooit vanuit dat de benodigde medicijnen aan boord van het vliegtuig zijn.

6. Informeer reizigers rond je dat je een allergie hebt, en vraag hen om geen pinda’s of noten te eten. Informeer ook de crew.

7. Eet niets waarvan je niet weet of het al dan niet (sporen van) noten of pinda’s bevat.

8. Neem altijd vochtige doekjes mee om de ruimte rond de stoel, de armleuningen, tafeltje enzovoort schoon te maken.

9. Maak geen gebruik van de beschikbare kussens en dekens.

10. Blijf rustig wanneer symptomen optreden en verwittig onmiddellijk de crew.

Bron: www.gezondheid.be

Algemeen | 16 aug 2019

Ultrasnelle behandeling tegen wespengifallergie

Een allergie voor het gif van insecten kan levensbedreigend zijn. Wie één keer een veralgemeende allergische reactie heeft gehad, kan een tweede voorkomen met behulp van immunotherapie. Het UZA is het enige centrum in Vlaanderen dat een ‘ultrarush’ schema aanbiedt, een behandeling waarbij de patiënt na drie uur al beschermd is.

Algemeen | 13 aug 2019

Gezichten achter ernstig astma

De Vereniging Nederland Davos is de patiëntenvereniging die de belangen behartigt van álle mensen met (ernstig) astma!

Zestien mensen met ernstig astma geven in dit boek een kijkje in hun leven.

Algemeen | 10 aug 2019

Veel meldingen exotische hooikoortsplant in 2018

1-AUG-2019 – Vorig jaar werden bijna zeventig procent meer waarnemingen gedaan van Alsemambrosia in het openbaar dan in voorgaande jaren. Het is echter nog onduidelijk of de warmte van vorig jaar tot meer zaadzetting heeft geleid. Om te voorkomen dat deze plant het hooikoortsseizoen verlengt, starten we vandaag weer met de jaarlijkse Ambrosiacampagne. Doe ook mee!

Algemeen | 7 aug 2019

EU wijst 18 miljoen euro toe aan onderzoek naar nieuwe antibiotica

Een internationaal consortium van onderzoeksgroepen gaat nieuwe antibiotica ontwikkelen tegen de tuberculosebacterie en twee andere dodelijke bacteriën. De Europese Unie wees de projecten RespiriTB en RespiriNTM in totaal 18 miljoen euro toe. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden nemen deel aan het onderzoek, dat zes jaar zal duren.

Algemeen | 4 aug 2019

NIVEL Longmonitor, dé bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland, doet u ook mee?

Met de Longmonitor wordt de betekenis van het hebben van een longziekte
zichtbaar. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot.
Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en
uitdagingen met zich mee.

Algemeen | 1 aug 2019

Zorginstituut gaat onnodig gebruik antibiotica aanpakken

Bij blaasontsteking en luchtwegontstekingen worden regelmatig antibiotica ingezet terwijl dit niet nodig is. Door deze overbehandeling ligt antibioticaresistentie op de loer.

Ontvang de nieuwsbrief