Lees voor

ACQ Vragenlijst

ACQ staat voor Asthma Control Questionnaire, een korte vragenlijst die wordt gebruikt om de mate van astma controle bij een individu te beoordelen.

ACQ Vragenlijst

ACQ staat voor Asthma Control Questionnaire, een korte vragenlijst die wordt gebruikt om de mate van astma controle bij een individu te beoordelen. Voorafgaand aan elk consult kan je behandelend arts je vragen deze lijst in te vullen om een nauwkeurig beeld te krijgen van de astma controle in de praktijk.

De ACQ bestaat standaard uit zeven vragen. Sinds een aantal jaar bestaat ook de ACQ-6. Dit is een verkorte versie van de vragenlijst, waarbij vraag zeven is weggelaten. Deze vragenlijst wordt vooral routinematig gebruikt om snel en efficiënt een beeld te krijgen van de mate van astmacontrole.

De eerste vijf vragen gaan over de ervaring van astmasymptomen in de afgelopen week. De zesde vraag betreft het gebruik van inhalatiemedicatie. De zevende wordt ingevuld door de behandelend arts, en betreft de waarde uit de longfunctietest. Meer informatie over de longfunctietest lees je op de pagina Spirometrie en reversibiliteitstest.

Elk gegeven antwoord krijgt een specifieke score, en het totaal van alle scores geeft de mate van astma controle weer. Een lagere score geeft aan dat je astma beter onder controle is, terwijl een hogere score kan duiden op verminderde astma controle, waarbij mogelijke aanpassingen in het behandelingsplan nodig zijn.

Zowel voor de behandelend arts als voor jouzelf biedt de ACQ waardevolle inzichten. Het kan voorkomen dat je persoonlijk denkt dat je astma goed onder controle is, maar de ACQ aangeeft dat er verbeteringen nodig zijn. Dit kan komen omdat je mogelijk gewend bent geraakt aan de symptomen van astma en deze als normaal bent gaan beschouwen.

Astmatest en het Astma Actieplan (AAP)

De ACQ is ontworpen als meetinstrument voor zorgverleners en is niet bedoeld voor zelfgebruik. Als je zelf inzicht wilt krijgen in jouw astma controle en meer wilt weten over mogelijke verbeteringen, kun je de astmatest uitvoeren. Ga naar de pagina Hoe staat jouw astma ervoor? Doe de astmatest! om de test te doen.

Het Persoonlijk Astma Actieplan (AAP) is een handig instrument voor mensen met (ernstig) astma om inzicht te krijgen in hun astmaklachten. Voor meer informatie over het AAP kun je terecht op de pagina Persoonlijk Astma Actieplan.

Meer vragenlijsten bij (ernstig) astma

Naast de ACQ kan je behandeld arts andere vragenlijsten toepassen als meetinstrument. Dit zijn de SAQ, AQLQ en CISF.

  • SAQ staat voor Servere Asthma Questionnaire. Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe je met (ernstig) astma de kwaliteit van leven ervaart door in te zoomen op de ervaren symptomen van astma, de beperking van activiteiten door ademhalingsproblemen en de psychosociale impact van de astma.
  • AQLQ staat voor Asthma Quality of live Questionnaire. Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe en welke impact de astma fysiek en emotioneel heeft.
  • CISF staat voor Checklist Individual Strength-Fatigue. Met deze vragenlijst kan de vermoeidheid worden beoordeeld.

 

ACQ staat voor Asthma Control Questionnaire, een korte vragenlijst die wordt gebruikt om de mate van astma controle bij een individu te beoordelen. Zowel voor de behandelend arts als voor jouzelf biedt de ACQ waardevolle inzichten. Het kan voorkomen dat je persoonlijk denkt dat je astma goed onder controle is, maar de ACQ aangeeft dat er verbeteringen nodig zijn. Dit kan komen omdat je mogelijk gewend bent geraakt aan de symptomen van astma en deze als normaal bent gaan beschouwen.

De ACQ is ontworpen als meetinstrument voor zorgverleners en is niet bedoeld voor zelfgebruik. Als je zelf inzicht wilt krijgen in jouw astma controle en meer wilt weten over mogelijke verbeteringen, kun je de astmatest uitvoeren. Ga naar de pagina Hoe staat jouw astma ervoor? Doe de astmatest! om de test te doen.

Het Persoonlijk Astma Actieplan (AAP) is een handig instrument voor mensen met (ernstig) astma om inzicht te krijgen in hun astmaklachten. Voor meer informatie over het AAP kun je terecht op de pagina Persoonlijk Astma Actieplan.

De ACQ bestaat standaard uit zeven vragen. De eerste vijf vragen gaan over de ervaring van astmasymptomen in de afgelopen week. De zesde vraag betreft het gebruik van inhalatiemedicatie. De zevende wordt ingevuld door de behandelend arts, en betreft de waarde uit de longfunctietest. Meer informatie over de longfunctietest lees je op de pagina Spirometrie en reversibiliteitstest.

Elk gegeven antwoord krijgt een specifieke score, en het totaal van alle scores geeft de mate van astma controle weer. Een lagere score geeft aan dat je astma beter onder controle is, terwijl een hogere score kan duiden op verminderde astma controle, waarbij mogelijke aanpassingen in het behandelingsplan nodig zijn.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.