Lees voor

FeNO meting

De FeNo meting meet de toe/afname van ontsteking in de luchtwegen en longen. Een hogere FeNO waarde kan duiden op meer activiteit van de astma. Een FeNo waarde zegt niets over de ervaren ziektelast/klachten die iemand heeft.

FeNO meting

FeNO meting staat voor Fractional Exhaled Nitric Oxide-meting, waarbij de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht wordt gemeten. NO is een gasmolecuul dat van nature in de luchtwegen voorkomt en dat een rol speelt bij ontstekingsprocessen in de longen.  

Een FeNO meting wordt uitgevoerd bij de huisarts of op de longafdeling in het ziekenhuis en kan zowel bij volwassenen als kinderen gemeten worden. Voorafgaand krijg je instructies hoe je je kan voorbereiden op dit onderzoek. De hoeveelheid NO in de uitademingslucht kan namelijk door verschillende factoren worden beïnvloed. Veelal word je geadviseerd om een uur voor het onderzoek niet te eten, te drinken, te roken of zware inspanningen te verrichten.  

Tijdens een FeNO meting blaas je voor enkele seconden langzaam op constant niveau uit in een meetapparaat wat bestemd is voor een FeNO-meting. Na enkele minuten geeft het meetapparaat de NO-waarde in de uitademingslucht.  

De waarde uit de FeNO meting geeft informatie over de toe/afname van (eosinofiele) ontsteking in de luchtwegen. In de neus en sinussen zijn de NO-waarden hoog, in de lagere luchtwegen laag. Een hogere FeNo waarde kan duiden op meer activiteit van het astma. Een lagere waarde kan passen bij het gelijk blijven van de astma-activiteit. De FeNo waarde zegt niets over de ervaren ziektelast en klachten die iemand heeft.

De verschillende doeleinden van een FeNO meting

  • De informatie uit de FeNO-meting kan helpen bij het bevestigen van de diagnose van astma en het beoordelen van de ernst van ontsteking in de luchtwegen.  
  • Door de uitslagen van FeNO-metingen op verschillende gemeten momenten met elkaar te vergelijken kan de behandelend arts evalueren of het huidige behandelingsplan effectief is of dat aanpassingen in het Astma Actieplan nodig zijn. Meer informatie over het Astma Actieplan 

FeNO meting staat voor Fractional Exhaled Nitric Oxide-meting, waarbij de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht wordt gemeten. NO is een gasmolecuul dat van nature in de luchtwegen voorkomt en dat een rol speelt bij ontstekingsprocessen in de longen.  

Een FeNO meting wordt uitgevoerd bij de huisarts of op de longafdeling in het ziekenhuis en kan zowel bij volwassenen als kinderen gemeten worden. Voorafgaand krijg je instructies hoe je je kan voorbereiden op dit onderzoek. De hoeveelheid NO in de uitademingslucht kan namelijk door verschillende factoren worden beïnvloed. Veelal word je geadviseerd om een uur voor het onderzoek niet te eten, te drinken, te roken of zware inspanningen te verrichten.  

Tijdens een FeNO meting blaas je voor enkele seconden langzaam op constant niveau uit in een meetapparaat wat bestemd is voor een FeNO-meting. Na enkele minuten geeft het meetapparaat de NO-waarde in de uitademingslucht.  

De waarde uit de FeNO meting geeft informatie over de mate van (eosinofiele) ontsteking in de luchtwegen. In de neus en sinussen zijn de NO-waarden hoog, in de lagere luchtwegen laag. Een hogere waarde kan duiden op een ontsteking in de luchtwegen. 

De verschillende doeleinden van een FeNO meting

  • De informatie uit de FeNO-meting kan helpen bij het bevestigen van de diagnose van astma en het beoordelen van de ernst van ontsteking in de luchtwegen.  
  • Door de uitslagen van FeNO-metingen op verschillende gemeten momenten met elkaar te vergelijken kan de behandelend arts samen met jou evalueren of het huidige behandelingsplan effectief is of dat aanpassingen in het Astma Actieplan nodig zijn. Meer informatie over het Astma Actieplan 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.