Nieuws

Algemeen | 1 feb 2018

Wat bedoelt de arts eigenlijk?

“De uitslag is negatief”
Volgens de Dikke Van Dale betekent het woord ‘negatief’ in het normale taalgebruik ‘ongunstig’. Daarom schrikken sommige mensen als de dokter het woord ‘negatief’ laat vallen. Geen paniek! Als de arts vertelt dat de uitslag van een bepaalde test – denk aan bloedprikken – negatief is, betekent dat juist goed nieuws. ‘Negatief’ betekent in dat geval: er zijn in het lab geen afwijkende waarden gevonden. Of: de ziekte waar je op werd gecontroleerd, kon niet aangetoond worden.

Als een test ‘positief’ is, betekent dat helaas dat er wél iets is gevonden dat afwijkt. Dat wil overigens niet altijd zeggen dat je ziek bent. Neem bijvoorbeeld een positieve uitslag na een screening op darmkanker: die zegt niets over ziekte, het betekent alleen dat er bloed is aangetroffen in de ontlasting. Ook kunnen testen soms fout-positief zijn. Dan geeft de test per ongeluk een afwijkende waarde aan, maar wijst aanvullend onderzoek uit dat er toch niets aan de hand is.

“Bent u nuchter?”
Nee, de arts informeert hier niet naar een bepaalde karaktereigenschap of een bedaarde levensinslag. En ook heeft deze vraag niets te maken met drankgebruik, zoals sommige mensen denken.

Maar wat bedoelt een arts dan wel met deze vraag? Als je voor een operatie of behandeling nuchter moet zijn, mag je een aantal uren daarvoor niets meer eten of drinken. Een lege maag voorkomt dat tijdens de operatie de inhoud van de maag in de luchtpijp en de longen terechtkomt.

“U hebt een golfarm”
Het zijn veelvoorkomende kwalen: tennisellebogen, golfarmen en voetbalknieën. Inderdaad, allemaal termen die naar sport verwijzen. Als de huisarts “u hebt een golfarm” zegt, roept menige patiënt echter uit: “Hoe kan dat nou? Ik speel helemaal geen golf!” In dit geval probeert de arts meestal in begrijpelijke termen te communiceren. Een golfarm heet in dokterstaal een epicondylitis humeri medialis, maar dat klinkt nóg ingewikkelder.

Wat is er nu echt aan de hand? Een golfarm is een ontsteking aan de binnenkant van de elleboog, veroorzaakt door overbelasting. Er kunnen piepkleine scheurtjes ontstaan in de pezen waarmee de spieren aan de elleboog vastzitten. Bij een tennis­elleboog is sprake van een overbelasting aan de buitenkant van de elleboog; bij een golfarm is de binnenkant van de elleboog overbelast. Je hoeft niet aan sport te doen: veel tillen of poetsen kan ook de boosdoener zijn. De klacht gaat vanzelf over, al kan dat soms maanden duren.

“U krijgt een conservatieve behandeling”
De meeste mensen hebben ooit op school geleerd dat het woord ‘conservatief’ een ander woord is voor ‘ouderwets’ of ‘behoudend’. Het kan dan vreemd overkomen als de arts ‘een conservatieve behandeling’ of ‘een conservatief beleid’ voorstelt voor een aandoening. Het betekent in elk geval niet dat de behandeling hopeloos gedateerd is. Wat dan wel?

Er zijn verschillende mogelijkheden. In veel gevallen staat de term voor ‘niet opereren’. Soms is van een operatie niet veel te verwachten. En soms zijn er, zeker op oudere leeftijd, bijkomende ziekten of aandoeningen die een operatie te gevaarlijk maken. Een conservatieve behandeling kan dan, bijvoorbeeld in het geval van knie- of heupklachten, bestaan uit fysiotherapie of pijnstilling. Soms betekent een conservatieve behandeling dat een ingrijpende behandeling als dialyse niet gestart wordt, omdat de arts of de patiënt zelf geen verbetering verwacht voor de levensduur of voor de kwaliteit van leven. Of omdat de gevolgen niet te overzien zijn. Vraag altijd aan de arts wat de term voor je situatie betekent.

“De prognose is slecht”
Dokters zijn ook maar mensen. Slechtnieuwsgesprekken zijn lastig, ook voor de huisarts of medisch specialist. Studies laten zien dat artsen grote belemmeringen ervaren bij het bespreken van het levenseinde. Ze denken bijvoorbeeld dat patiënten niet klaar zijn voor een dergelijk gesprek. Ook zijn ze bang om de hoop weg te nemen. Daarom gebruiken ze soms verhullende taal. “De prognose is slecht” klinkt minder erg dan: “U gaat dood.”

Sommige mensen vinden dat prima, maar andere mensen willen precies weten hoe ze ervoor staan. Het is dan zaak om de arts te laten weten dat je graag in alle openheid het gesprek over het levenseinde wilt aangaan, bijvoorbeeld omdat je wilt vastleggen dat je niet gereanimeerd wilt worden. Of dat je in bepaalde gevallen wilt afzien van medische behandelingen. Benoem ook wensen en verwachtingen. De arts kan die vastleggen in het dossier.

Begrijp de dokter beter
Er zijn allerlei oorzaken van misverstanden tussen dokter en patiënt. Een daarvan is dat artsen in hun opleiding vooral vaktaal hebben geleerd. “Dat is nuttig als ze met andere artsen of zorgverleners praten, omdat die vaktaal eenduidig en kernachtig is”, vertelt medisch taalkundige Arnoud van den Eerenbeemt. “In de spreekkamer is de situatie anders, maar toch vervalt een arts vaak in vaktaal. Uit vermoeidheid bijvoorbeeld, of uit gewoonte. Of vanwege tijdgebrek: het is verdraaid lastig om in een korte tijd helder te communiceren. Dat kost inspanning en niet iedereen is er even handig in.”

Er zijn ook artsen die bewust vaktaal bezigen. “Dat zijn dokters die indruk willen maken of afstand willen scheppen, bijvoorbeeld omdat een patiënt de diagnose niet accepteert.”

Tips van de medisch taalkundige: bereid je bezoek voor, lees vooraf thuis patiëntinformatie en neem die mee, schrijf op wat je niet snapt en neem eventueel iemand mee. En: “Vraag desnoods een dubbel consult aan. Bij een medisch specialist is dat niet altijd mogelijk, maar de meeste huisartsen geven daar wel ruimte voor.”

Bron: https://www.gezondheidsnet.nl/medisch/wat-bedoelt-de-arts-eigenlijk

Algemeen | 20 mrt 2018

Griepprik heeft 49 procent van griepgevallen in Europa voorkomen.

De Bilt, De griepprik van het griepseizoen 2017-2018 heeft tot nu toe ongeveer 49% van de griepgevallen bij gevaccineerde mensen in Europa voorkomen. Het B/Yamagata-griepvirus veroorzaakt dit griepseizoen de meeste infecties in Nederland, maar was niet opgenomen in de griepprik. Ook blijkt dat het andere B-griepvirus (van de Victoria-lijn), dat wel is opgenomen in de griepprik, toch voor gedeeltelijke bescherming heeft gezorgd. Dat is de conclusie van tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese I-MOVE-project naar effectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL. De eerste Nederlandse schattingen geven een effectiviteit van 45% aan.

Algemeen | 19 mrt 2018

Boerenlong, duivenmelkerlong, tuinderlong: Extrinsieke Allergische Alveolitis

Extrinsieke Allergische Alveolitis (EAA) is een ontsteking van de longblaasjes als gevolg van een allergische reactie op bepaalde stoffen, zoals: schimmels, sporen van paddenstoelen of eiwitten in vogelmest. Ook sommige geneesmiddelen (zoals amiodarone) kunnen deze reactie veroorzaken.
Het komt vooral voor bij personen werkzaam in de landbouwsector, champignonkwekers en bij duivenmelkers. Maar het kan ook ontstaan bij iemand die een parkiet of papegaai als huisdier heeft. Het kan ook voorkomen bij mensen die in een vochtig huis met schimmelvorming wonen, door slecht geventileerde douches of sauna’s, door luchtbevochtigingsapparaten…

Door de allergische reactie ontstaat een ontsteking in de longen (pneumonitis). Als dit blijft bestaan, kan dit aanleiding geven tot onherstelbare schade met vorming van littekenweefsel (longfibrose).

Algemeen | 18 mrt 2018

Platform waarschuwt voor gevaren bij gebruik houtkachels

Het stoken van hout in kachels en open haarden moet ontmoedigd worden. Dit kan door publieksvoorlichting te doen over de schadelijke effecten ervan voor gezondheid en milieu en door overlast aan te pakken. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking zou last hebben van houtrook.

Algemeen | 17 mrt 2018

Thuisarts.nl breidt uit met medisch-specialistische zorg.

Thuisarts.nl, de onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland, wordt uitgebreid met informatie over medisch-specialistische zorg.

Algemeen | 16 mrt 2018

Jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen de eikenprocessierups komt uit het ei

Het wordt inmiddels al weer een stuk warmer en daarom is de kans groot dat de eerste eikenprocessierupsen al uit het ei gaan komen. En daar kun je last van krijgen.

Algemeen | 15 mrt 2018

Eenvoudige uitleg wetten zorg en ondersteuning

Met de nieuwe brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015’ wordt overzichtelijk en in eenvoudige taal informatie gegeven over vier wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De brochure is gratis te downloaden.

Ontvang de nieuwsbrief